۳۱ مرداد ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : مهندسی معماری
  • تاریخ تولد : 1348/02/10
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 202
  • شماره تلفن دفتر : 33780072
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه :
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری معماری 1394 دانشگاه تهران نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد پیوسته معماری 1374 دانشگاه تهران نمایش پیوند

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تدریس در دانشگاه تهران 1389 1392 نمایش پیوند
2 اصول و مبانی طراحی بناهای بلند مرتبه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین نمایش پیوند
3 مصالح و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان سازمان ظام مهندسی ساختمان استان قزوین نمایش پیوند
4 الزامات هماهنگی ، مدیریت و اجرای ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین نمایش پیوند
5 تدریس در دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) 1374 تا کنون نمایش پیوند
6 تدریس در دانشگاه هنر تهران به مدت 2 ترم تحصیلی نمایش پیوند
7 تدریس در دانشگاه سوره تهران به مدت 2 ترم تحصیلی نمایش پیوند
8 تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین به مدت 2 ترم تحصیلی نمایش پیوند
9 تدریس در دانشگاه غیرانتفاعی دهخدا- قزوین - به مدت 5 ترم تحصیلی نمایش پیوند
10 تدریس در دانشگاه غیر انتفاعی میرعماد – قزوین - به مدت 2 ترم تحصیلی نمایش پیوند

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 داوری کتاب بازشناسی حیاط در مجموعه های مسکونی بلند مرتبه 1395 نمایش پیوند
2 شرکت در طرح های تحقیقاتی تحت عنوان مدیر طرح وغیره... در نهادهای مختلف کشور از جمله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، جهاد دانشگاهی دانشگاه های کشور ، سازمان شهرداری های کشور و... نمایش پیوند
3 عضویت در همایش سیمای شهری قزوین در دو محور 1- احیاء بافت های تاریخی وفرسوده 2- مناسب سازی فضاهای شهری برای جانبازان و معلولین به عنوان هیئت علمی و داور همایش نمایش پیوند
4 انتخاب پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان پایان نامه برتر کشور در سال 1375 و اخذ لوح و جایزه نقدی از معاون اول رئیس جمهور و ریاست سازمان میراث فرهنگی نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 نقش رویکردهای تأثیر گذار در شکل‌گیری پیکره‌ی ساختمان‌های بلند 1395 نشریه علمی و پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران نمایش پیوند
2 ارتقاء عرصه های عمومی و میادین شهری 1386 مجله علمی – پژوهشی صفه نمایش پیوند
3 مواریث فرهنگی ، حفظ و احیاء ، تغییر عملکرد راه حل مناسب 1381 اولین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران نمایش پیوند
4 فضاهای آموزشی معماری ، معیارهای انتخاب 1384 دومین همایش آموزش معماری در دانشگاه تهران نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 نیروگاه و طبیعت 1395 چهارمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان نمایش پیوند
2 ساختمان های بلند و انرژی های نو 1395 چهارمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان نمایش پیوند
3 واکاوی مفاهیم هویت و حسن مکان در ساختمان های بلند 1395 سومین کنفرانس بناهای بلند در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد نمایش پیوند
4 تحلیل رابطه ی فرم و عملکرد در ریخت شناسی ساختمان های بلند 1395 سومین کنفرانس بناهای بلند در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد نمایش پیوند
5 تجارب آموزشی در ابنیه قدیم و جدید 1377 همایش مبانی نظری محورهای فرهنگی – تاریخی شهرهای ایران نمایش پیوند

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 راهنمایی بیش از 16 رساله کارشناسی ارشد معماری و راهنمایی بیش از 31 عنوان پایان نامه ی کارشناسی معماری و مشاوره حدود 38 عنوان پایان نامه ی کارشناسی ارشد در دانشگاههای بین المللی امام خمینی (ره) و دهخدا. نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ریاست دانشکده معماری و شهرسازی 1397 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
2 معاونت پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی 1395 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
3 مدیر گروه معماری 1384 1386 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
4 نماینده دانشکده معماری – شهرسازی در شورای تحصیلات 1384 1386 دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) نمایش پیوند
5 نماینده دانشکده معماری – شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در کمیسیون های بررسی طرح های معماری و شهرسازی به مدت 3 سال شهرداری قزوین نمایش پیوند
6 رئیس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی به مدت 4 سال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین نمایش پیوند
7 دبیر گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی به مدت 4 سال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین نمایش پیوند
8 رئیس انجمن صنفی مهندسان معمار استان قزوین به مدت 2 سال انجمن صنفی مهندسان معمار استان قزوین نمایش پیوند
9 عضو کمیته فنی کمیسیون تغییر کاربری استان قزوین به مدت 3 سال کمیته فنی کمیسیون تغییر کاربری استان قزوین نمایش پیوند
10 مشاور و تهیه کننده بیش از 55 طرح هادی روستایی در هفت استان مختلف کشور نمایش پیوند
11 مشاور و تهیه کننده 5 طرح هادی و توسعه شهری در استان قزوین نمایش پیوند
12 مشاور و تهیه کننده بیش از 20 طرح تفصیلی ، تفکیک وآماده سازی در شهر های مختلف کشور نمایش پیوند
13 مشاور و تهیه کننده طرح های معماری پروژه های مختلف اداری – تجاری – فرهنگی ، مذهبی ، آموزشی و مسکونی در محدوه استانهای قزوین وتهران نمایش پیوند
14 قائم مقام و معاون سازمان همیاری شهرداری های استان قزوین به مدت 3 سال نمایش پیوند
15 عضو شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی 1393 تا کنون سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین نمایش پیوند
16 عضو هسته مرکزی کنترل و نظارت سازمان نظام مهندسی 1396 تاکنون سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین نمایش پیوند
17 رئیس کارگروه تخصصی فنی و مهندسی شورای سیاستگذاری شهرداری قزوین ( شمس ) شهرداری قزوین نمایش پیوند
18 عضویت و ریاست کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی 1392 تا کنون سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین نمایش پیوند
19 عضویت در هیئت تحریریه نشریه هنر پژوه 1385 1387 نشریه هنر پژوه نمایش پیوند
20 استاد مشاور انجمن علمی معماری 1395 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) نمایش پیوند
21 عضو کارگروه بررسی توانایی علمی گروه معماری به مدت 3 سال دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) نمایش پیوند
22 عضو کارگروه معماری همایش بین المللی ساختمانهای بلند در ایران 1393 1393 نمایش پیوند
23 دبیر همایش چهارم معماری و شهرسازی در گذر زمان 1395 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) نمایش پیوند
24 دبیر اجرایی سومین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند