۸ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استاد
  • گروه آموزشی : تاریخ
  • تاریخ تولد : 1340/11/02
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 858
  • شماره تلفن دفتر : 8371662
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : hoabadian@yahoo.com
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دوره دکتری، رشته تاریخ ایران اسلامی 1374 1379 ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی ---
2 کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی 1367 1371 دانشگاه شهید بهشتی ---
3 کارشناسی تاریخ ایران 1363 1367 ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 تاریخ احزاب سیاسی ---
2 تاریخ روابط خارجی ایران ---
3 تاریخ اندیشه های دینی ---
4 تاریخ روشنفکری ایران ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 روایت و فراروایت تاریخی در اندیشه جلال الدین میرزا قاجار 1387 فصلنامه فرهنگ ---
2 انگلستان و روابط ایران و شوروی 1385 پژوهشنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی ---
3 مشروطه در اندیشه شیخ حسین یزدی 1385 مطالعات ملی ---
4 روزنامه کاوه، رهیافتی روشنفکرانه برای تجدد و هویت ایران 1384 مطالعات ملی ---
5 شهرهای ایران در قحطی بزرگ سال 1296ش. 1384 فصلنامه دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد ---
6 قدرتهای بزرگ و اشغال ایران در جنگ جهانی دوم 1385 فصلنامه تاریخ روابط خارجی ---
7 دو رویکر عمده در نهضت مشروطه ایران 1385 اطلاعات سیاسی و اقتصادی ---
8 امریکا، نفت و سیاست در ایران 1385 اطلاعات سیاسی و اقتصادی ---
9 ارمنیان و انقلاب مشروطیت ایران 2004 مطالعات ایرانی ---
10 پایان مشروطه، آغاز استبداد زمستان 1384 مطالعات تاریخی ---
11 نظریه پردازان استبداد منور بهار 1384 مطالعات تاریخی ---
12 روشنفکری ایران در دوره گذار زمستان 1383 مطالعات تاریخی ---
13 ریپورترها و تحولات تاریخ معاصر ایران بهار 1383 مطالعات تاریخی ---
14 روشنفکران ایرانی و امکان گفتگو با فرهنگ غرب 1383 گزارش گفتگو (مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها) ---
15 غرب از دیدگاه حاجی آقا شیرازی 1382 گزارش گفتگو (مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها) ---
16 غرب، تجدد و ملیت از دیدگاه حسین کاظم زاده ایرانشهر 1382 گزارش گفتگو (مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها) ---
17 شیخ اسماعیل محلاتی و تکوین اندیشه سیاسی مشروطه 1386 در پرتو مشروطه خواهی، مجموعه مقالات ---
18 جهانی شدن و سامان فرهنگی ایران 1380 مجموعه مقالات، فرهنگ در عصر جهانی شدن، نشر روزنه ---
19 غرب و پدیدۀ منورالفکری در ایران دورۀ ناصری 1375 در مجموعه مقالات: رویاروئی فرهنگی ایران و غرب در دورۀ معاصر، انتشارات سروش ---
20 جنبش تنباکو؛ نگاهی از درون 1374 در مجموعه مقالات: تاریخ معاصر ایران ، کتاب هشتم، موسسه مطالعات و پژوهشهای فرهنگی ---
21 روابط فرهنگی و ظهور مشروطه ایرانی 1370 نامه فرهنگ، معاونت بین الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ---
22 تاریخ نگاری بعد از انقلاب اسلامی 1369 نامه فرهنگ، معاونت بین الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ---
23 دلایل شیخ فضل الله نوری در مخالفت با مشروطیت 1370 آینه اندیشه ---
24 نائینی و تأیید اصولی مشروطیت 1369 آینه اندیشه، ش5 ---
25 تمدن غرب و گفتمانهای فکری عصر مشروطیت 1380 فصلنامه مطالعات ملی ---
26 نائینی و تلقی دینی از مشروطه 1379 تبیان اندیشه، اصفهان ---
27 تحول مفاهیم شیعی در دوره قاجار بهار 1389 شیعه شناسی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
28 فرادهش، هویت ملی و مسئله تاریخ نگاری مطالعات ملی ---
29 عبدالحسین تیمورتاش و روابط خارجی ایران بر اساس اسناد نویافته 14/2/1389 9/11/1389 تاریخ ایران، فصلنامه علمی پژوهشی ---
30 ماهیت روابط اقتصادی ایران و آلمان 1389 دوفصلنامه علمی تخصصی تحقیقات تاریخ اجتماعی ---
31 موازنه شرع و عرف در نظام حقوقی دوره قاجار 1390/02/20 1390/04/04 فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام ---
32 بریتانیا و مسئله ایران در اواخر قرن نوزدهم 2/3/1389 25/8/1390 فصلنامه پژوهشهای علوم تاریخی، دوره سوم، شماره 2، پاییز و زمستان 1390 ---
33 غلات و زندگی اجتماعی مردم در جنگ دوم جهانی 1390/4/18 1390/7/10 تحقیقات تاریخ اجتماعی، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان 1390 ---
34 تاریخ نگاری و تاریخ نگری باستانی پاریزی پاییز 1394 ایران نامه ---
35 از افسانه تا واقعیت؛ پاییز و زمستان 139 ایران نامه ---
36 مطالبات اجتماعی و فرهنگی از مشروطه تا سلطنت رضاشاه پاییز و زمستان 139 جستارهای تاریخی ---
37 مسئله بحرین در مذاکرات ایران و بریتانیا پاییز و زمستان 139 سندپژوهی ---
38 Iranians Experiences in Democracy: A Historical Study نوامبر 2014 MAGNT Research Report (ISSN. 1444-8939) ---
39 Evaluation the Ratio of Sexuality to the Political Discourse of Shi’ite Jurisprudence in Safavid Iran دسامیر 2014 Assessment and Management Technical Paper ISSN: 1607-7393 RRAMT ---
40 The Role of Ottoman religious scholars' Fatwas' at escalating denominational contention in Safavid and Afsharid eras می 2015 DU Journal, Humanities and Social Sciences ---
41 Armenians Socio-Political Activists & Iranian Constitutional Revolution (1905-1911), 12 May 2015, 16th International Academic Conference, Amsterdam 12 May 2015 http://www.iises.net/proceedings/16th-international-academic-conference-amsterdam/front-page ---

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 سیدجمال الدین اسدآبادی و اندیشه اتحاد اسلام در ایران آبان 1388 دومین همایش بین المللی حکمت سینوی ---
2 مناقشه شیخ حسین یزدی بر آراء سید حسین اردبیلی 1385 همایش صدمین سالگرد مشروطه ---
3 اوضاع جهانی مقارن اصلاحات امیرکبیر 1384 همایش امیرکبیر و اندیشه های نو در ایران، یونسکو ---
4 مصالح ملی از دیدگاه ثقه الاسلام تبریزی 1384 همایش مشروطه، دانشگاه تبریز ---
5 حسین کاظم زاده ایرانشهر و تمدن غرب 1381 مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها، دانشگاه شیراز ---
6 تهران در قحطی بزرگ سال 1296ش. مرداد 1385 ششمین کنفرانس دوسالانه مطالعات ایرانی، لندن ---
7 نفت و کودتا در ایران ژوئن 2006 دانشگاه کوئینز، کانادا ---
8 ایرانیان و مسئله تجدد سپتامبر 2004 دانشگاه مارتین لوتر کینگ، هاله، آلمان ---
9 ایرانیان و تجربه دمکراسی سپتامبر 2002 نخستین کنگره مطالعات خاورمیانه، ماینز، آلمان ---
10 فعالیتهای فاشیستی در ایران (دوره رضاشاه) ژوئن 2001 شصتمین سالگرد جنگ جهانی دوم، نیویورک، آلبانی ---
11 ایرانیان و مسئله تجدد در دوره مشروطه ژوئن 2001 هفدهمین کنفرانس مرکز مطالعات ایران ---
12 روابط ایران و امریکا در جنگ دوم جهانی ژوئن 2003 شصتمین سالگرد جنگ دوم، سی ینا کالج آلبانی، نیویورک ---
13 مذهب و جامعه در اندیشه حاجی آقا شیرازی سپتامبر 2000 دین و جامعه در دوره قاجار، بریستول، انگلستان ---
14 روشنفکران ایرانی و امکان گفتگو با فرهنگ غرب 2001 دانشگاه گوتینگن ---
15 ارمنیان و انقلاب مشروطیت ایران 2002 کنفرانس آکادمی علوم ارمنستان ---
16 تداوم و تحول مفاهیم شیعی در انقلاب اسلامی 138811/19 انقلاب اسلامی در دهه چهارم، دانشگاه دولتی قازان، فدراسیون روسیه ---
17 اندیشه حکومت اسلامی در انقلاب مشروطیت ایران 30/06/1389 سی و یکمین کنگره مطالعات خاورمیانه، آلمان نمایش پیوند
18 ائتلافها و انشعابها، فعالین سیاسی ایران و نخستین کنگره ملل شرق باکو 3-4 آذرماه 1389 نخستین کنگره ملل شرق باکو (سپتامبر 1920) ---
19 مشروطه در فقه سیاسی آخوند خراسانی 4-3 1390آذرماه کنگره آخوند خراسانی، قم نمایش پیوند
20 جناحهای سیاسی ایران در مجلس چهارم اردیبهشت ماه 1389 نشست تخصصی تاریخ مجلس، کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی نمایش پیوند
21 تیمورتاش، سررابرت کلایو و مسئله بحرین 1391/02/11 سومین همایش دوسالانه بین المللی خلیج فارس؛ دانشگاه تهران ---
22 پدیدارشناسی و تاریخ 1390/12/17 تاریخ و همکاریهای میان رشته ای؛ پژوهشکده تاریخ اسلام نمایش پیوند
23 فعالین سیاسی اجتماعی ارامنه و انقلاب مشروطه ایران 22-25/2/1394. شانزدهمین کنفرانس جهانی مطالعات آکادمیک، آمستردام ---
24 آئین محرم و انقلاب مشروطه ایران 23- 25/5/1393. کنگره جهانی مطالعات خاورمیانه، آنکارا ---
25 پارسیان هند و نوآوری در تاریخ نگاری ایران 16-11 شهریورماه 1392 ششمین کنگره بین المللی مطالعات جوامع فارسی زبان، سارایوو ---
26 شرع و عرف در نظام حقوقی ایران معاصر اسفندماه 1390. کنفرانس دین و معنویت، دانشگاه بریتیش کلمبیا ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مفاهیم قدیم و اندیشه جدید، درآمدی نظری بر مشروطه ایران 1388 1600 کویر  دریافت فایل Download ---
2 بحران آگاهی و تکوین روشنفکری در ایران 1388 1600 کویر  دریافت فایل Download ---
3 ایران، از سقوط مشروطه تا کودتای سوم اسفند 1385 3000 موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی  دریافت فایل Download ---
4 بحران مشروطیت در ایران 1383 3000 موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی  دریافت فایل Download ---
5 دو دهه واپسین حکومت پهلوی 1383 3000 موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی  دریافت فایل Download ---
6 روایت ایرانی جنگهای ایران و روس 1380 1000 وزارت امور خارجه ج. ا. ا  دریافت فایل Download ---
7 زندگینامه سیاسی دکتر مظفر بقائی کرمانی 1377 5000 موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی  دریافت فایل Download ---
8 اندیشه دینی و جنبش ضدرژی در ایران 1376 3000 موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران  دریافت فایل Download ---
9 رسول زاده، فرقه دمکرات و تحولات تاریخ معاصر ایران 1376 3000 موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ---
10 مبانی نظری حکومت مشروطه و مشروعه 1374 3000 نشر نی ---
11 بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی 1389 3000 موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی ---
12 تقدیر تاریخی اندیشه در ایران دوره قاجار 1393 1100 نشر علم ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاریخ احزاب سیاسی ایران 1372 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران در دوره قاجار 1372 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاریخ معاصر ایران گروه تاریخ ---
2 تاریخ ایران از مشروطه تا شهریور بیست گروه تاریخ ---
3 تاریخ ایران از خرداد 1342 تا 1357 گروه تاریخ ---
4 تاریخ تحولات جهانی در قرن بیستم گروه تاریخ ---
5 تاریخ جنبشهای اسلامی در قرن بیستم گروه تاریخ ---
6 تاریخ روابط خارجی ایران از شهریور بیست تا 1357 گروه علوم سیاسی ---
7 روش تحقیق پیشرفته در تاریخ، دوره دکتری دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
8 روابط خارجی ایران از دوره قاجاره تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
9 تاریخ معاصر ایران دانشگاه پیام نور ---
10 بررسی اسناد و متون تاریخی دانشگاه تربیت مدرس ---
11 تاریخ تحولات ایران در دوره قاجار با تکیه بر روابط خارجی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم) ---
12 تاریخ معاصر ایران دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم) ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 تاریخ تحولات سیاسی لارستان از سقوط صفویه تا استقرار قاجاریه 11/7/ 1390 رسول احمدلو ---
2 روابط سیاسی ایران وآمریکا 1355 تا 1357 10/ 7/ 1390 فریبا اسدی ---
3 تحولات مسئله نفت ایران از 1299 تا 1312 1389/ 6/ 27 کلثوم قاسم پور پل بصره ---
4 واکنش عشایر فارس در قبال اصلاحات ارضی (1343- 1341) 1389/11/23 محمدرضا قشقایی ---
5 روابط خارجی ایران و آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری نیکسون(1352- 1348) 1389/11/23 مرتضی برشنده ---
6 نقش نخبگان دینی وسیاسی تبریز در پیروزی انقلاب اسلامی 1388/6/ 30 مرضیه نوری ---
7 زندگینامهملامحمد تقی برغانی وخاندان او (1212- 1313) 1390/11/8 لیلا طهماسبخانی ---
8 تحول حقوق زنان در دورهرضاشاه 1390/11/29 کبرا فرهادی ---
9 زندگی سیاسی - اجتماعی میرزا آقاخان نوری 1386/6/31 علیرضا نیکنژاد ---
10 دین و دولت در دوره نادرشاه افشار 1386/ 7/7 معصومه شهسواری ---
11 سالارالدوله وتجولات ایران در دوره مشروطه 1385/ 11/16 سعید حصاری ---
12 مجلس سوم مشروطه واوضاع سیاسی واقتصادی ایراندر سالهای 1334- 1333 1384/8/8 علیرضا حق شناس ---
13 نقش ایل قشقایی در صحنهسیاسی ایران 1384/8/16 حسن جلال پور ---
14 بررسی مبانی نظری باستانگرایی در ایران 1384/7/25 علیرضا دادور ---
15 بررسی مشروطیت در خراسان 1384/12/7 حسین حسین زاده ---
16 اوضاع سیاسی - اجتماعی گروس در دوره قاجار 1384/ 8/ 30 امید صادق پور ---
17 ناصرالملک و احزاب سیاسی در سالهای 1328 تا 1330 1381/ 2/ 17 زهرا چگینی ---
18 زندگی سیاسی و اجتماعی محمدتقی بهار 1381/ 2/ 17 فهیمه اویسی ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر گروه تاریخ 1388 ---------- دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 سردبیر گروه تاریخ رادیو 1364 1370 صدای جمهوری اسلامی ایران ---
3 سرپرست گروه تاریخ تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس ---

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 جایزه کتاب فصل (دو جایزه برای دو عنوان کتاب) آبان ماه 1388 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ---
2 پژوهشگر منتخب جشنواره پژوهش و فناوری کشور 1385 وزارت تحقیقات، علوم و فناوری ---
3 پژوهشگر برتر استان قزوین 1385 استانداری، دانشگاه بین المللی و سایر ادارات ذیربط ---
4 استاد برتر دانشگاه بین المللی امام خمینی 1385 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
5 پژوهشگر برتر دانشگاه بین المللی امام خمینی 1384 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
6 کتاب برگزیده رشته تاریخ 1383 سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ---
7 دانشجوی ممتاز دوره دکتری رشته تاریخ 1380 دانشگاه شهید بهشتی ---
8 پژوهشگر برگزیده دانشگاه بین المللی امام خمینی 20 اسفند 1390 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
9 پژوهشگر برگزیده دانشگاه بین المللی امام خمینی دیماه 1389 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---