• درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : تاریخ
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 820
  • شماره تلفن دفتر : 0283390156
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : poormohammadi@ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی تاریخ 1364 1368 دانشگاه یزد ---
2 کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی 1370 1374 دانشگاه آزاد اسلامی ---
3 کارشناسی ارشد تاریخ جهان 1376 1378 دانشگاه تبریز ---
4 دکترای تاریخ ایران اسلامی 1381 1385 دانشگاه تربیت مدرس ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 صفویه شناسی ---
2 تاریخ روابط خارجی ایران بعد از اسلام ---
3 تاریخ امپراتوری عثمانی ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 اوضاع اجتماعی واقتصادی تبریز درعصر صفوی زمستان 1387 فصلنامه دانشگاه الزهرا( علمی- پژوهشی ) ---
2 دیدگاه سیاسی – اجتماعی خیرالکلام، اولین روزنامه گیلان زمستان 1391 فصلنامه دانشگاه الزهرا( علمی -پژوهشی ) ---
3 اهمیت دفترخانه عصر صفوی و فرجام دفاتر دیوانی پاییز 1391 پژوهشهای تاریخی(علمی -پژوهشی ) ---
4 نقش عوامل طبیعی بر توسعه شهری قزوین پایتخت دوره صفوی تابستان 1391 مطالعات تاریخ فرهنگی( علمی پژوهشی ) ---
5 بررسی و تحلیل مبانی فکری و اعتقادی جنبش صفویه زمستان 1391 تاریخ و فرهنگ( علمی - پژوهشی ) ---
6 چالش های ایران و عثمانی در خلیج فارس از شاه عباس تا سقوط صفویه بهار 1391 تاریخ روابط خارجی( علمی - ترویجی ) ---
7 بررسی نقش قبایل کرد در دوره حکمرانی شاه طهماسب اولی تابستان 1391 بهارستان ---
8 تحولات اقتصادی خلیج فارس در دوره افول صفوی اردیبهشت 1391 پژوهشنامه خلیج فارس (مجموعه مقالات) ---
9 اهداف امپراتوری عثمانی در خلیج فارس و دریای عمان همزمان با شکل گیری نظام جهانی فروردین 1391 پژوهشنامه خلیج فارس (مجموعه مقالات) ---
10 شیخ ابراهیم صفوی مرشدی گمنام زمستان 1387 تاریخ دانشگاه آزاد محلات0 (علمی- پژوهشی) ---
11 مرشدی شیخ صدر الدین اردبیلی و اقداماتش پاییز 1390 روشنا ---
12 نقش تحولات سیاسی در اوضاع تجاری خراسان در دو سده نخست اسلامی بهار 1394 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ( علمی پژوهشی ) ---
13 شکل گیری و عملکرد منصب دیوان بیگی در دوره صفویه زمستان 1393 تحقیقات علوم اجتماعی ، پژوهشگاه علوم انسانی ( علمی - پژوهشی ) ---
14 عثمانی و تجارت جهانی 1388 تاریخ پژوهی ---
15 ارمنستان شرقیاز فراز اسناد مهر 1388 کتاب ماه تاریخ و جغرافیا ---
16 عملکرد و پیامد حاکمیت گرجیان در قندهار پاییز 1391 خردنامه ---
17 نگرشی جامعه شناختی به جنبش های روستایی گیلان در عصر مشروطه ، زمستان 1386 تاریخ دانشگاه آزاد محلات0 (علمی- پژوهشی) ---
18 منازعات عثمانی و صفویان در گرجستان پاییز 1392 تاریخ دانشگاه آزاد محلات0 (علمی- پژوهشی) ---

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ضرورت و مبانی نظری ع آذر 1391 عدالت دراسلام ---
2 پیامدهای فرهنگی پایتخت شدن قزوین با تاکید بر گویش قزوینی اردیبهشت 1386 همایش بین المللی قزوین عصر صفوی ---
3 مناسبات خاندان اردلان شناسی با خاندان صفویه آذر 1390 همایش ملی اردلان شناسی ---
4 فارسی نویسی غزالی و ضرورت های فرهنگی و اجتماعی آن آبان 1391 فرهنگ وتمدن ایران در دوره سلجوقیان ---
5 مروری برفعالیت های فکری و فرهنگی میرزا حسین کسمائی اسفند 1391 همایش ملی گیلان در انقلاب مشروطه ---
6 جایگاه بالکان در روابط ایران و اروپا با تمرکز بر روابط اقتصادی 2013 نخستین کنفرانس بین المللی ایران و بالکان در آینه تاریخ ---
7 جایگاه و نقش وزارت در عصر زندیه 1389 کنگره بزرگ زندیه ---
8 مطالعه و بررسی زندگی و افکار امام محمد غزالی 1387 برنامه رایزنی فرهنگی ایران در کرواسی ---
9 مناسبات تاریخی ایران و کرواسی 1387 برنامه رایزنی فرهنگی ایران در کرواسی ---
10 تاملی در تاریخ و فرهنگ عصر خیام و زبان جهانی او 1387 برنامه رایزنی فرهنگی ایران در کرواسی ---
11 جنبش جنگل و ترکان عثمانی آذر 1393 همایش ملی بازشناسی نهضت جنگل ---
12 مطالعه بازتاب اخبار مجاهدین تبریز در روزنامه های گیلان اسفند 1393 همایش مجاهدان تبریز ---
13 بازتاب آمدن همایون پادشاه به دربار شاه طهماسب در تواریخ عصر صفوی 2016 سیمینار بین المللی زبان و ادبیات فارسی در دوره اکبر شاه و سلاطین صفوی ---
14 علل قیام گیلانیان در عصر صفوی زمستان 1394 13 /12/94 همایش ملی گیلان در گستره تاریخ صفویه ---
15 سیاست راهبردی بین المللی شدن دانشگاههای ایران با تاکید بر جذب دانشجو بهار 1395 اردیبهشت 1395 آینده پژوهی آموزش عالی : چشم انداز بین المللی شدن دانشگاهها و چالش های آن ---
16 چرایی و چگونگی توصیف قزلباشان در «تاریخ قزلباشان » بهار 1395 1395/5/6 کنگره قزلباشان در ایران و آناطولی ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فرهنگ واژگان تاتی (شالی) 1391 رسانش ---
2 مبانی دولت مدرن در اندیشه متفکران عصر مشروطه (به کوشش ، همراه با مقدمه و بازبینی متن ) 1394 آباد بوم ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 قرائت و ترجمه زبان انگلیسی 1388 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تا جنگ جهانی اول 1383 تاکنون دانشگاه بین الملل امام خمینی ---
3 تاریخ اروپا از جنگ جهانی اول تا کنون 1383 تاکنون دانشگاه بین الملل امام خمینی ---
4 تاریخ اروپا در عصر رنسانس و قرون جدید 1383 تاکنون ---
5 تاریخ اسلام در قفقاز 1383 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
6 تاریخ عثمانی دانشگاه بین المللی امام خمینی ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ترجمه زبان تخصصی 1385 تاکنون دانشگاه بین الملل امام خمینی ---
2 تاریخ روابط خارجی ایران از صفویه تا کنون 1391 تاکنون دانشگاه بین الملل امام خمینی ---
3 تاریخ تحولات جهان در قرن بیستم دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
4 جغرافیای تاریخی ایران دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
5 شرق شناسی دانشگاه آزاد اسلامی ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 اوضاع سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی قزوین پس از مرگ شاه طهماسب تا روی کار آمدن شاه عباس اول اسفند 1387 ---
2 سبزوار در عصر صفوی زمستان 1390 ---
3 بررسی نقش دریای خزر بر تعامل بین ایران و روسیه 1391 ---
4 تحولات سیاسی- اقتصادی خلیج فارس در دوره افول صفویه بهمن 1390 ---
5 عملکرد سیاسی و نظامی قزلباش ها در فارس در دوره صفویه دی 1390 ---
6 نقش امارت بابان در مناسبات ایران و عثمانی بهمن 1391 ---
7 جایگاه آیت الله دستغیب و نقش ایشان در انقلاب اسلامی شهریور 1392 ---
8 دلایل کوچ کردها به خراسان در عصر صفوی شهریور 1392 ---
9 تاریخ سنندج در عصر صفوی مهر 1387 ---
10 جایگاه گرجیان در تشکیلات نظامی سیاسی صفویان آذر 1390 ---
11 روابط سیاسی و فرهنگی ایران و ترکیه در دوره رضا شاه اسفند 1389 ---
12 گیلان در عصر صفوی اردیبهشت 1390 ---
13 بررسی نقش مقام خلیفه الخلفایی در شکل گیری حکومت صفوی اسفند 1388 ---
14 نقش قبایل کرد در حکومت صفویه بهمن 1388 ---
15 ناسبات مذهبی سیاسی خاندان صفوی با حکمرانان ایران وآسیای صغیر بهمن 1388 ---
16 چالشهای سیاسی- مذهبی صفویه و عثمانی در بین النهرین مهر 1390 ---
17 ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر کل شناسایی و جذب دانشجویان خارجی 1393/01/29 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---