۱۶ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استاد
  • گروه آموزشی : تاریخ
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 820
  • شماره تلفن دفتر : 02833901620
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : poormohammadi@ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی تاریخ 1364 1368 دانشگاه یزد ---
2 کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی 1370 1374 دانشگاه آزاد اسلامی ---
3 کارشناسی ارشد تاریخ جهان 1376 1378 دانشگاه تبریز ---
4 دکترای تاریخ ایران اسلامی 1381 1385 دانشگاه تربیت مدرس ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 صفویه شناسی ---
2 تاریخ روابط خارجی ایران بعد از اسلام ---
3 تاریخ امپراتوری عثمانی ---
4 ترجمه متون تخصصی از سال 1385 تا کنون نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 اوضاع اجتماعی واقتصادی تبریز درعصر صفوی زمستان 1387 فصلنامه دانشگاه الزهرا( علمی- پژوهشی ) ---
2 دیدگاه سیاسی – اجتماعی خیرالکلام، اولین روزنامه گیلان زمستان 1391 فصلنامه دانشگاه الزهرا( علمی -پژوهشی ) ---
3 اهمیت دفترخانه عصر صفوی و فرجام دفاتر دیوانی پاییز 1391 پژوهشهای تاریخی(علمی -پژوهشی ) ---
4 نقش عوامل طبیعی بر توسعه شهری قزوین پایتخت دوره صفوی تابستان 1391 مطالعات تاریخ فرهنگی( علمی پژوهشی ) ---
5 بررسی و تحلیل مبانی فکری و اعتقادی جنبش صفویه زمستان 1391 تاریخ و فرهنگ( علمی - پژوهشی ) ---
6 چالش های ایران و عثمانی در خلیج فارس از شاه عباس تا سقوط صفویه بهار 1391 تاریخ روابط خارجی( علمی - ترویجی ) ---
7 بررسی نقش قبایل کرد در دوره حکمرانی شاه طهماسب اولی تابستان 1391 بهارستان ---
8 تحولات اقتصادی خلیج فارس در دوره افول صفوی اردیبهشت 1391 پژوهشنامه خلیج فارس (مجموعه مقالات) ---
9 اهداف امپراتوری عثمانی در خلیج فارس و دریای عمان همزمان با شکل گیری نظام جهانی فروردین 1391 پژوهشنامه خلیج فارس (مجموعه مقالات) ---
10 شیخ ابراهیم صفوی مرشدی گمنام زمستان 1387 تاریخ دانشگاه آزاد محلات0 (علمی- پژوهشی) ---
11 مرشدی شیخ صدر الدین اردبیلی و اقداماتش پاییز 1390 روشنا ---
12 نقش تحولات سیاسی در اوضاع تجاری خراسان در دو سده نخست اسلامی بهار 1394 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ( علمی پژوهشی ) ---
13 شکل گیری و عملکرد منصب دیوان بیگی در دوره صفویه زمستان 1393 تحقیقات علوم اجتماعی ، پژوهشگاه علوم انسانی ( علمی - پژوهشی ) ---
14 عثمانی و تجارت جهانی 1388 تاریخ پژوهی ---
15 ارمنستان شرقیاز فراز اسناد مهر 1388 کتاب ماه تاریخ و جغرافیا ---
16 عملکرد و پیامد حاکمیت گرجیان در قندهار پاییز 1391 خردنامه ---
17 نگرشی جامعه شناختی به جنبش های روستایی گیلان در عصر مشروطه ، زمستان 1386 تاریخ دانشگاه آزاد محلات0 (علمی- پژوهشی) ---
18 منازعات عثمانی و صفویان در گرجستان پاییز 1392 تاریخ دانشگاه آزاد محلات0 (علمی- پژوهشی) ---
19 نقش شیوخ اورامان در تحولات سیاسی در تاریخ معاصر ، با تکیه بر جنگ جهانی اول 1393 1394 پژوهشنامه های تاریخ محلی نمایش پیوند
20 تاثیرات سیاسی و اجتماعی حضور روسیه در گیلان در دوره قاجار 1393-4 1394 دوفصلنامه علمی - پؤوهشی تاریخ ایران بعد از اسلام نمایش پیوند
21 نقش زنان قفقازی در مناسبات و تحولات سیاسی و اجتماعی و دربار صفویه 1393 1395 مطالعات اوراسیای مرکزی نمایش پیوند
22 ملاحظات و منازعات صفویان و روسیه در گرجستان 1393 1396 بهار و تابستان مطالعات اوراسیای مرکزی نمایش پیوند
23 جایگاه و نقش زنان در نظام اداری ایران دوره رضا شاه 1395-6 1396 فصلنامه علمی - چژوهشی تاریخ ایران و اسلام الزهرا نمایش پیوند
24 ایل باجلان در کشاکش جنگ جهانی اول 1396 1397 دوفصلنامه علمی - پؤوهشی تاریخ ایران بعد از اسلام نمایش پیوند
25 واکاوی نقش و جایگاه کمپانی برادران تومانیانتس 1395 1396 فصلنامه گنجینه اسناد نمایش پیوند
26 ازدواج های سیاسی از آمدن تیموریان تا صفویان 1396 1397 فصلنامه |ژوهش های تاریخی - دانشگاه اصفهان نمایش پیوند
27 نقش و جایگاه مشایخ طریقت در تحولات اجتماعی تاریخ معاصر کردستان 1393 1394 پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی نمایش پیوند
28 تغییرات فرهنگی در دورۀ آتاتورک و رضاشاه 1392 1394 فصلنامه روابط خارجی نمایش پیوند
29 اعراب عمان در خلیج فارس طی دوره شاه سلطان حسین صفوی 1395 1396 پاییز فصلنامه تاریخ روابط خارجی نمایش پیوند
30 نقش استراتژیک شریف آباد قزوین در موقعیت های جنگی 1396 1397 فصلنامه علمی - ترویجی مطالعات تاریخ انمتظامی نمایش پیوند
31 منابع آگاهی دیپلماتیک در ایران دوره قاجار پورمحمدی املشی بهار و تابستان 1399 پژوهش های تاریخی ایران و اسلام نمایش پیوند
32 نظریه بازتوانی دینی ماکس وبر و تحلیل عملکرد علمای شیعه در دوران فترت افاغنه و افشاری پورمحمدی املشی 1399 شیعه شناسی نمایش پیوند
33 نقش ازدواج های سیاسی در تثبیت حکومت صفویه در دوره شاه طهماسب اول پورمحمدی املشی آبان 1399 تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهرا نمایش پیوند
34 ورود طب مدرن و جلوه های تحول آن در ایران عصر قاجار (با تاکید بر نسخ مصور قاجاری) پورمحمدی املشی 1398 فصلنامه مطالعات هنر اسلامی، نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ضرورت و مبانی نظری ع آذر 1391 عدالت دراسلام ---
2 پیامدهای فرهنگی پایتخت شدن قزوین با تاکید بر گویش قزوینی اردیبهشت 1386 همایش بین المللی قزوین عصر صفوی ---
3 مناسبات خاندان اردلان شناسی با خاندان صفویه آذر 1390 همایش ملی اردلان شناسی ---
4 فارسی نویسی غزالی و ضرورت های فرهنگی و اجتماعی آن آبان 1391 فرهنگ وتمدن ایران در دوره سلجوقیان ---
5 مروری برفعالیت های فکری و فرهنگی میرزا حسین کسمائی اسفند 1391 همایش ملی گیلان در انقلاب مشروطه ---
6 جایگاه بالکان در روابط ایران و اروپا با تمرکز بر روابط اقتصادی 2013 نخستین کنفرانس بین المللی ایران و بالکان در آینه تاریخ ---
7 جایگاه و نقش وزارت در عصر زندیه 1389 کنگره بزرگ زندیه ---
8 مطالعه و بررسی زندگی و افکار امام محمد غزالی 1387 برنامه رایزنی فرهنگی ایران در کرواسی ---
9 مناسبات تاریخی ایران و کرواسی 1387 برنامه رایزنی فرهنگی ایران در کرواسی ---
10 تاملی در تاریخ و فرهنگ عصر خیام و زبان جهانی او 1387 برنامه رایزنی فرهنگی ایران در کرواسی ---
11 جنبش جنگل و ترکان عثمانی آذر 1393 همایش ملی بازشناسی نهضت جنگل ---
12 مطالعه بازتاب اخبار مجاهدین تبریز در روزنامه های گیلان اسفند 1393 همایش مجاهدان تبریز ---
13 بازتاب آمدن همایون پادشاه به دربار شاه طهماسب در تواریخ عصر صفوی 2016 سیمینار بین المللی زبان و ادبیات فارسی در دوره اکبر شاه و سلاطین صفوی ---
14 علل قیام گیلانیان در عصر صفوی زمستان 1394 13 /12/94 همایش ملی گیلان در گستره تاریخ صفویه ---
15 سیاست راهبردی بین المللی شدن دانشگاههای ایران با تاکید بر جذب دانشجو بهار 1395 اردیبهشت 1395 آینده پژوهی آموزش عالی : چشم انداز بین المللی شدن دانشگاهها و چالش های آن ---
16 چرایی و چگونگی توصیف قزلباشان در «تاریخ قزلباشان » بهار 1395 1395/5/6 کنگره قزلباشان در ایران و آناطولی ---
17 ارزیابی نسبت تاریخ ایران در تاریخ جهان و پیامدهای آن 1395-6 1396 سومین همایش آموزش تاریخ در مدارس ( اصفهان ) نمایش پیوند
18 جایگاه مرند در آذربایجان ( از سقوط ایلخانان تا سقوط صفویه ) 1394-5 آذر 1395 مرند شناسی ، تاریخ ، هویت و توسعه نمایش پیوند
19 دیوان مذهبی عصر صفوی 1396 اردیبهشت 1397 همایش ملی دیوانسالارای در شرق جهان اسلام ( ایران - هند و عثمانی ) نمایش پیوند
20 تشکیلات اداری و مالی دولت عثمانی 1396 اردیبهشت 1397 همایش ملی دیوانسالاغری در شرق جهان اسلام نمایش پیوند
21 جایگاه شاخص آذربایجان در مشروطیت ایران 1396-7 مرداد 1397 همایش بین المللی تبریز و انقلاب مشروطه ایران نمایش پیوند
22 آموزش زبان فارسی به اردو زبانان بر اساس ریشه واژگانتی 1397 زمستان 1397 سومین همایش ملی آموزش زبان فارسی نمایش پیوند
23 تاثیر ازدواج های سیاسی در فراز و فرود والیان عصر صفویه ( با تاکید بر والی نشین اردلان و لرستان ) 1396-7 فروردین 1397 «زن در پهنه‌ی فرهنگ و تمدن غرب ایران» نمایش پیوند
24 آثار علمی و فرهنگی آل بویه در اصفهان 1399 16 آذر 1399 همایش ملی نقش آل بویه در فرهنگ و تاریخ ایران و جهام اسلام، نمایش پیوند
25 بررسی تطبیقی پیر و مرشد در فرهنگ ایران و شبه قاره هند (با تکیه بر عصر مغول تا تیموریان) پورمحمدی املشی 1398 هشتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون حماسی نمایش پیوند
26 بررسی نقش فیروز میرزا نصرت الدوله در مناسبات ایران و انگلیس پورمحمدی املشی 1397 سومین همایش ملی زبان،ادبیات و بازشناسی مشاهیر و مفاخر نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فرهنگ واژگان تاتی (شالی) 1391 رسانش ---
2 مبانی دولت مدرن در اندیشه متفکران عصر مشروطه (به کوشش ، همراه با مقدمه و بازبینی متن ) 1394 آباد بوم ---
3 دانشگاه بین المللی امام خمینی ( دانشگاه در بستر محلی ) 1396 1000 پژوهشگاه مطالعات اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم نمایش پیوند
4 جغرافیای تاریخی املش اول 1397 1000 دانشگاه گیلان نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 قرائت و ترجمه زبان انگلیسی 1388 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تا جنگ جهانی اول 1383 تاکنون دانشگاه بین الملل امام خمینی ---
3 تاریخ اروپا از جنگ جهانی اول تا کنون 1383 تاکنون دانشگاه بین الملل امام خمینی ---
4 تاریخ اروپا در عصر رنسانس و قرون جدید 1383 تاکنون ---
5 تاریخ اسلام در قفقاز 1383 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
6 تاریخ عثمانی دانشگاه بین المللی امام خمینی ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ترجمه زبان تخصصی 1385 تاکنون دانشگاه بین الملل امام خمینی ---
2 تاریخ روابط خارجی ایران از صفویه تا کنون 1391 تاکنون دانشگاه بین الملل امام خمینی ---
3 تاریخ تحولات جهان در قرن بیستم دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
4 جغرافیای تاریخی ایران دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
5 شرق شناسی دانشگاه آزاد اسلامی ---
6 کلیات ایرانشناسی 1 1395 تا کنون دانشگاه بین الملل امام خمینی نمایش پیوند
7 جامعه شناسی تاریخی 1396 تا کنون دانشگاه بین الملل امام خمینی نمایش پیوند

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 اوضاع سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی قزوین پس از مرگ شاه طهماسب تا روی کار آمدن شاه عباس اول اسفند 1387 ---
2 سبزوار در عصر صفوی زمستان 1390 ---
3 بررسی نقش دریای خزر بر تعامل بین ایران و روسیه 1391 ---
4 تحولات سیاسی- اقتصادی خلیج فارس در دوره افول صفویه بهمن 1390 ---
5 عملکرد سیاسی و نظامی قزلباش ها در فارس در دوره صفویه دی 1390 ---
6 نقش امارت بابان در مناسبات ایران و عثمانی بهمن 1391 ---
7 جایگاه آیت الله دستغیب و نقش ایشان در انقلاب اسلامی شهریور 1392 ---
8 دلایل کوچ کردها به خراسان در عصر صفوی شهریور 1392 ---
9 تاریخ سنندج در عصر صفوی مهر 1387 ---
10 جایگاه گرجیان در تشکیلات نظامی سیاسی صفویان آذر 1390 ---
11 روابط سیاسی و فرهنگی ایران و ترکیه در دوره رضا شاه اسفند 1389 ---
12 گیلان در عصر صفوی اردیبهشت 1390 ---
13 بررسی نقش مقام خلیفه الخلفایی در شکل گیری حکومت صفوی اسفند 1388 ---
14 نقش قبایل کرد در حکومت صفویه بهمن 1388 ---
15 ناسبات مذهبی سیاسی خاندان صفوی با حکمرانان ایران وآسیای صغیر بهمن 1388 ---
16 چالشهای سیاسی- مذهبی صفویه و عثمانی در بین النهرین مهر 1390 ---
17 ---
18 کتیبه های قزوین از عصر صفویه دانشگاه بین المللی امام خمینی 1399 آرام نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر جذب وشناسایی دانشجویان خارجی 1393 خرداد 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 رئیس مرکز آموزش زبان فارسی خرداد 97 آذر 1399 مرک آموزش زبا فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
3 مدیریت گروه تاریخ آذر 1399 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند