۱۰ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : تاریخ
  • تاریخ تولد : 1337/3/1
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 911
  • شماره تلفن دفتر : 0283390-16
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : aghabeigom@yahoo.com
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی تاریخ 1356 1363 دانشگاه ملی ایران(شهید بهشتی) ---
2 کارشناسی ارشد تاریخ اسلام 1365 1369 تربیت مدرس ---
3 دکترای تاریخ ایران اسلامی 1384 1389 دانشگاه اصفهان ---
4 دیپلم 1349 1355 گنبدکاوس ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاریخ اسلام درکلیه مقاطع درگروه الهیات وتاریخ 1369 کنون دانشگاه بین الملل ---
2 تاریخ تحولات جهان اسلام ازآغاز قرن 10 هجری 1371 کنون دانشگاه بین الملل ---
3 تاریخ اسلام 1371 حوزه علمیه ---
4 تاریخ اسلام وایران 1370 مرکز تربیت معلم بنت الهدی صدر ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مشاور وداورعلمی کنگره بین المللی امامزادگان 1392 دانشگاه اصفهان ---
2 داورعلمی مقالات 1390 مجلات پژوهشی ---
3 مدیر داخلی واجرایی 1390 دانشگاه بین الملل ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 آل حمدان(تاریخ تشیع) ---
2 ملل ونحل ---
3 زندگی ائمه ---
4 تاریخ ایران اسلامی ---
5 تاریخ آفریقا واندلس ---
6 امام حسین پژوهشی ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بریدیان وآل بویه تعامل یا تقابل 1391 پژوهشنامه تاریخ اسلام(انجمن ایرانی تاریخ)  دریافت فایل Download ---
2 بررسی وتحلیل مبانی فکری واعتقادی جنبش صفویه با تکیه بر طریقت های آسیای صغیر 1391 تاریخ و فرهنگ ---
3 امامت از دیدگاه اسماعیلیه وزیدیه 1392 ادیان و عرفان ---
4 انقلاب اسلامی در ایلام 1390 تاریخ دانشگاه آزاد واحد محلات ---
5 بررسی تاریخی زمینه ها و مصادیق تأثیرات ادبی ایرانی بر ادب عربی 1393 تاریخ اسلام ---
6 بررسی تاریخی زمینه ها و چگونگی شکل گیری مبانی فکری شلمغانیه 1394 تاریخ اسلام ---
7 جایگاه بازاریان و اصناف در تحولات سیاسی اقتصادی .... 1394 پژوهشهای تاریخی ---
8 The Significance of Routes and Commercial Centers and their Role in the Development of Qazvin during the Safavid Era 2015 JOURNAL OF CURRENT RESEARCH IN SCIENCE india ---
9 بررسی تاریخی سیاستهای اقتصادی- دینی رسول خدا(ص) در مدینه 1394 پژوهشهای تاریخی ---
10 نقش غارات در تسریع صلح امام حسن 1394 سخن تاریخ ---
11 اوضاع اقتصادی خلیج فارس وبنادر آن در قرن چهارم وپنجم هجری قمری با تکیه بر بنادر مهروبان، سینیزوسیراف 1392 پژوهشنامه خلیج فارس ---
12 کتابخانه هرات عهد تیموری ونقش آن در شکوفایی وارتقا علم ودانش 1392 مطالعات فرهنگی ---
13 رویکرد فرهنگی ـ عمرانی خاندان کاکویه 1391 مطالعات تاریخ ایران ---
14 جایگاه تاریخی-فرهنگی خاندان حمدانی در یتیمه الدهر ثعالبی 1381 کتاب ماه تاریخ وجغرافیا ---
15 قمقام زخار در تاریخ واقعه کربلا 1383 کتاب ماه تاریخ وجغرافیا ---
16 حائرالحسین(ع) 1382 مجله دانشگاه الزهرا ---
17 نقش اندیشمندان ایرانی در دربار حمدانیان 1381 فرهنگ(ویژه تاریخ) ---
18 جایگاه ونقش قیام قتیل شاهی در تداوم جنبشهای ضد عباسی 1391 مطالعات تاریخ ایران ---
19 تحلیل ونقش رقابتهای حمدانی بریدی در رشد و ارتقاء آل بویه 1389 پژوهشهای تاریخی ---
20 حمدانیان و شایستگی های نظامی - فرهنگی سیف الدوله 1382 پژوهشهای تاریخی ---
21 نقش امام زادگان سلطان سید محمد و سید اسماعیل در گسترش فرهنگ گردشگری قزوین 1392 ---
22 تحولات اقتصادی ایران در جنگ جهانی(اول) 1394 نمایش پیوند
23 URBAN-TECHNICAL PROMOTION IN REY CITY IN BUWAYHID ERA 2016 Journal of Fundamental and Applied Sciences ---
24 Social-Cultural Life Dynamism of Qazvin Province (Case study: World War I (1914-1918)) 2016 tendenzen ---
25 آثار واهمیت ترجمه در دوره اسلامی 1395 پیام راستان ---
26 نجوم و منجمان در عهد آل بویه 1395 تاریخ پژوهی ---
27 آموزه های بربهاری و تاثیر آن بر جریان های سلفی گری 1397 فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام نمایش پیوند
28 تاریخ در قاب تمبرهای دوره نخست حکومت محمدرضا پهلوی (26.6/1320-28.5/1332) با تکیه بر آمار 1396 گنجینه اسناد نمایش پیوند
29 بررسی آماری نقش موالی خاندان اشعری در کتب اربعه شیعه 1396 مجله شیعه شناسی نمایش پیوند
30 بررسی آرا وافکار مادلونگ درباره فرقه اسماعیلیه از آغاز تا تاسیس دولت فاطمیان 1395 سخن تاریخ نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 نقش امامزادگان در گسترش مکتب تشیع 1392 اولین کنگره بین المللی امامزادگان ---
2 A study of the cultural And religious Tes OF east caspian with east europe همایش بین المللی ایران وبالکان در آینه تاریخ (گذشته ، حال، آینده( پرتغال ---
3 مجادلات محمد شاه قاجار وحاجی میرزا آقاسی با نمایندگان دولت انگلیس درباره حفظ یا منع برده فروشی در خلیج فارس(با تکیه بر آرشیو اسناد وزارت خارجه 1391 نهمین همایش ملی خلیج فارس ---
4 آل بویه وتوسعه بنادر تجاری خلیج فارس 1392 ---
5 تهاجم اعراب مسقط به بحرین ،کرانه ها وجزایر ایران(در زمان سلطان حسین صفوی 1392 ---
6 بررسی غدیر از دیدگاه سید جعفر مرتضی عاملی 1390 ---
7 غدیر از دیدگاه علامه سید مرتضی عسگری 1390 ---
8 • ضرورت حفظ وحدت و امنیت در بیان امام علی (ع) 1381 کنگره بین المللی امام علی(ع) ---
9 مردم سالاری دینی در بینش ومنش امام علی(ع) 1382 ---
10 تحولات اقتصادی ایران در جنگ جهانی(اول) 1394 همایش سکوت ---
11 اسماعیلیه 1395 کنگره اندیشه دینی ---
12 زن و مذهب در عصر صفویه 1395 دومین کنگره بین المللی تاریخ پژوهی ---
13 اندیشه هزاره ای و نقش آن در تکوین جنبش بابیه در ایران 1395 دومین کنگره بین المللی تاریخ پژوهی ---
14 بررسی فره ایزدی وانواع آن در کتاب مرزبان نامه وکلیله ودمنه 1395 همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان وارتباطات فرهنگی ---
15 بازتاب سیره واحادیث پیامبر(ص)بر مقالات شمس تبریزی 1396 نمایش پیوند
16 اسماعیلیه درچرخه تعامل وتقابل با سامانیان 1397 نمایش پیوند
17 تبارشناسی جلایریان(آل جلایر) 1397 نمایش پیوند
18 تاملی بر مناسبات موالی و زبیریان 1397 نمایش پیوند
19 اسماعیلیه و. مادلونگ 1396 نمایش پیوند
20 آموزه های شیخ الانبیا، حضرت ابراهیم (ع) 1396 نمایش پیوند
21 آثار و پیامدهای قحطی در جنگ جهانی اول (مطالعه موردی قزوین) 1395 نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 اندیشه های هدایت یافته (تحلیل سیاسی فرهنگی عصر امام هادی) 1393 1000 سایه گستر ---
2 آل برید و عصر آنان (تشیع در آستانه جهانی شدن) 1394 500 مهرگان دانش ---
3 امام حسین پژوهی (نقد، معرفی و کتاب شناسی توصیفی) 1395 1000 مهرگان دانش ---
4 تاریخ تحلیلی اسلام 1394 2000 پارسیان البرز ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاریخ تحولات جهان اسلام از 40 تا ... دانشگاه بین الملل ---
2 تاریخ .تحولات سیاسی-اقتصادی و... ایران تا پایان علویان دانشگاه بین الملل ---
3 تاریخ تحولات جهان اسلام تا قرن 10 هجری ---
4 تاریخ اسلام از میلاد پیامبر ... دانشگاه بین الملل ---
5 تاریخ تحولات جهان اسلام تا سقوط بغداد دانشگاه بین الملل ---
6 تاریخ خلفای فاطمی و حمدانی دانشگاه بین الملل ---
7 تاریخ گسترش اسلام در آفریقا دانشگاه بین الملل ---
8 تاریخ پیامبران دانشگاه بین الملل ---
9 قیام کربلا دانشگاه بین الملل ---
10 زندگانی امیرالمونین علی (ع) دانشگاه بین الملل ---
11 تاریخ محلی ---
12 آشنایی باادیان بزرگ15 ---
13 تاریخ اسلام درمغرب واندلس ---
14 تاریخ اسلام درمصروشام ---
15 نهضتهای فکری فرهنگی تاپایان قرن هجده میلادی ---
16 تاریخ خلفای اموی و عباسی ---
17 - تاریخ زبان وفرهنگ عربی ---
18 تاریخ اسلام دردوره عثمانیان وصفویان ---
19 تاریخ اسلام ازسلاجقه تاسقوط بغداد ---
20 تاریخ تشکیلات اسلامی( 1 ) ---
21 تاریخ تشکیلات اسلامی 2(2) ---
22 تاریخ اسلام ازآغازخلافت عباسی تاپایان آل بویه ---
23 تاریخ ائمه ---
24 آشنایی بافرهنگ وتمدن اسلامی ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاریخ ایران از خلافت عباسی تا سقوط... دانشگاه بین الملل ---
2 تاریخ ایران از سقوط ساسانیان تاخلافت عباسی دانشگاه بین الملل ---
3 دولت و مدنیت در تاریخ صدر اسلام دانشگاه بین الملل ---
4 تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی دانشگاه بین الملل ---
5 رهیافت های نظری و تحولات اندیشه ... دانشگاه بین الملل ---
6 ملل و نحل .... دانشگاه بین الملل ---
7 تاریخ اجتماعی ایران دانشگاه بین الملل ---
8 سیره نبوی دانشگاه بین الملل ---
9 تاریخ اسلام تا پایان عباسیان ... دانشگاه بین الملل ---
10 تاریخ تحولات سیاسی اداری ... دانشگاه بین الملل ---
11 سیره علوی دانشگاه بین الملل ---
12 تاریخ سیاسی و اجتماعی اسلام تا سال 411 ه ق ---
13 کلیات تاریخ اسلام پیامبر(ص) وائمه(ع) 1349 دانشگاه بین الملل ---
14 ملل ونحل با تکیه بر... 1392 دانشگاه بین الملل ---
15 تاریخ پیامبران 1392 دانشگاه بین الملل ---
16 تاریخ تشیع ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 لیست راهنمایی و مشاوره  دریافت فایل Download ---
2 سیاست های عمرانی و اقتصادی خواجه نطام الملک طوسی 1392 زهرا یعقوب زاده - ارشد ---
3 اهمیت کلان شهرها در دوره ی آل بویه 1392 ارشد ---
4 حزب توده در مازندران از مهر 1320تا 1325 1392 ---
5 وضعیت اجتماعی شهر قزوین در دوره جنگ جهانی اول 1392 ---
6 زمینه ها و پیامدهای واقعه 17 شهریور57 1391 ---
7 نقش مردم ایلام در پیروزی انقلاب اسلامی و تثبیت آن 1391 ---
8 بازیایی تصویرمغولان در حافظه تاریخ ایرانیان 1393 ---
9 روحانیت شیعه در دوره محمد شاه قاجار 1392 ---
10 نقش قبایل قزل باش در اوضاع سیاسی عهد شاه طهماسب اول 1382 ---
11 نقش زنان درباری در تحولات سیاسی دوره صفویه از آغاز تا پایان عصر شاه عباس اول 1383 ---
12 ایران در عهد خلافت امام علی (ع) 1383 ---
13 نقش آل جستان در تحولات سیاسی , اجتماعی و فرهنگی ایران (از قرن دوم تا چهارم هجری) 1384 ---
14 اوضاع سیاسی - اجتماعی و فرهنگی مازندران در دوره شاه عباس اول 1384 ---
15 نقش حیره بر تحولات فرهنگی و سیاسی ایران از پایان ساسانیان تا پایان دوره عباسی 1390 ---
16 تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر شعر سرزمین طوس 1391 ---
17 بررسی علل مهاجرت و چرائی گزینش سکونتگاههای شیعیان درسه قرن اول هجری در ایران ه 1394 ---
18 بررسی بازتاب داخلی و خارجی قیام 15 خرداد 1389 ---
19 بررسی نقش قزوین در دفاع مقدس با تکیه بر حضور نظامی 1392 ---
20 بررسی نقش ادبیات مذهبی در پیروزی مشروطه 1389 ---
21 زندگینامه سیاسی ملا محمد تقی برغانی و خاندان او 1390 ---
22 تحولات سیاسی- اقتصادی خلیج فارس در دوره افول صفویه 1390 ---
23 علما و دانشمندان و مراکز علمی همدان از دوره آل بویه تا حمله ... 1390 ---
24 تحولات اجتماعی- مذهبی طبرستان ونقش آن درپایداری حاکمان محلی(قرن سوم تا پنجم هجری) 1395 ارشد نمایش پیوند
25 نقش تشکیلات سیاسی باتکیه بر اصحاب السیف(دیوان تفویض)درانحطاط خلافت فاطمیان مصر 1395 نمایش پیوند
26 تحول ابزارجراحی ایران ازطاهریان تاخوارزمشاهیان 1396 نمایش پیوند
27 بررسی تحولات اجتماعی- اقتصادی دشتابی ازورود اسلام تاپایان سلاجقه 1396 نمایش پیوند
28 نقش وجایگاه آل طاهر(شاخه عراق)درتحولات سیاسی- فرهنگی 1395 نمایش پیوند
29 اوضاع سیاسی-اجتماعی بغداد درعصر امیرالامرایی 1397 نمایش پیوند
30 بررسی دولت طولونیان(باتکیه بر عملکرد فرهنگی -نظامی) 1397 نمایش پیوند
31 اهمیت ،ساختار و کارکرد دروازه مغلواک و مدرسه‌ی التفاتیه قزوین 1397 نمایش پیوند
32 اهداف، ساختار و کارکرد سیاسی-نظامی اجناد از ظهور اسلام تا پایان آل بویه 1397 نمایش پیوند
33 بررسی آراء و اندیشه های فرقه بربهاریه در سده چهارم هجری 1395 نمایش پیوند
34 تأثیر اندیشه‌های شیعی – صوفی بر ساختار شهرسازی کاشان (از دوره ایلخانی تا پایان صفوی) 1397 نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیرگروه تاریخ 1379 1381 دانشگاه بین الملل ---
2 مدیرگروه تاریخ 1390 1393 دانشگاه بین الملل ---
3 عضو کارگروه های بررسی توانایی علمی جذب اعضای هیأت علمی دانشکده علوم انسانی 1390 1394 دانشگاه بین الملل ---
4 رییس اداره چاپ وانتشارات 1374 1379 دانشگاه بین الملل ---
5 عضوشورای انتشارات دانشگاه 1374 1384 دانشگاه بین الملل ---
6 مدیر داخلی ومدیر اجرایی مجله مطالعات تاریخ 1390 1393 دانشگاه بین الملل ---

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 پژوهشگر منتخب دانشگاه 1382 ---

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 قیام کربلا 1372 دانشگاه بین الملل ---
2 تاریخ آفریقا واندلس 1372 دانشگاه بین الملل ---
3 تاریخ .تحولات سیاسی-اقتصادی و... ایران تا پایان علویان 1373 دانشگاه بین الملل ---
4 تاریخ صدر اسلام 1370 دانشگاه بین الملل ---
5 تاریخ تحولات جهان اسلام تا227 1375 دانشگاه بین الملل ---
6 تاریخ تحولات جهان اسلام از227 تا سقوط بغداد 1376 دانشگاه بین الملل ---
7 تاریخ .تحولات سیاسی-اقتصادی و... ایران تا پایان علویان 1371 دانشگاه بین الملل ---
8 تاریخ جهان 1370 تربیت معلم بنت الهدی صدر ---
9 تاریخ تشکیلات اسلامی( 1 ) 1371 دانشگاه بین الملل(گروه الهیات) ---
10 تاریخ تشکیلات اسلامی( 2 ) 1373 دانشگاه بین الملل(گروه الهیات) ---
11 تاریخ خلافت فاطمیان مصر وحمدانیان 1377 دانشگاه بین الملل ---