۹ اسفند ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : علوم ورزشی
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 845
  • شماره تلفن دفتر : 1645
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : m.taheri@soc.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی علوم ورزشی 1379 1383 دانشگاه گیلان ---
2 کارشناسی ارشد تربیت بدنی (گرایش رشد و تکامل و یادگیری حرکتی) 1383 1385 دانشگاه تهران ---
3 دکتری تخصصی رشد و تکامل و یادگیری حرکتی 1385 1389 دانشگاه تهران  دریافت فایل Download ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدرس رسمی کانون زبان معرفت 1383 1386 کانون زبانن معرفت تهران- شعبه وصال شیرازی  دریافت فایل Download ---
2 سوپروایزر دپارتمان داوری پابلونز (داوری مجلات تامسون رویترز) 2018 نمایش پیوند

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 • داور ژورنال بین المللی Asian Journal of Sport Medicine 2010  دریافت فایل Download ---
2 • داور نشریات پژوهشی علمی پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکت، پژوهش در ورزش 1388 ---
3 1. داور ژورنال بین المللی International Journal of Physical Education, Sports and Health 2014 نمایش پیوند
4 2. داور ژورنال بین المللی Journal of Sports Research 2014 نمایش پیوند
5 3. داور ژورنال بین المللی Asian Journal of Sport Medicine (دانشگاه علوم پزشکی تهران) نمایش پیوند
6 5. داور ژورنال بین المللی Associate Editor of International Journal of Multidisciplinary Research and Development نمایش پیوند
7 مدیر مسیول و سر دبیر نشریه تخصصی بین المللی International Journal of Sport Sciences for Health 2016 نمایش پیوند
8 داور ژورنال بین المللی Sleep and Hyposis-Scopus Indexed نمایش پیوند
9 داور ژورنال بین المللی Journal of Physical Therapy Science, Scopus, Pubmed Indexed نمایش پیوند
10 داور ژورنال بین المللی PeerJ Journal (USA), Scopus (Q1), JCR (Q2)Indexed 2017 Issn: 2167-8359  دریافت فایل Download نمایش پیوند
11 داور ژورنال بین المللی Games for Health Journal (USA), Indexed in Thomson Reuters (Impact: 2.24; Q1), Scopus (Q1) 2018 ادامه دارد نمایش پیوند
12 داور مجله Americal Journal of Sport Medicine - Impact factor (2017):6.057 نمایش پیوند
13 داور مجله بین المللی European Eating Disorders Review- انتشارات Willy 2019 ادامه دارد impact Factor: 3.154 نمایش پیوند
14 داور مجله بین المللی Phytotherapy Research. IF: 6.67- Q1 2018 ادامهدارد انتشارات Willy نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 اعتیاد و تبعات آن بر رشد و یادگیری آزمایشگاه حیوانات- ابزارهای سنجش رشد، حافظه و یادگیری ---
2 محرومیت از خواب و jet lag و پیامدهای آن بر عملکرد ورزشکاران ---
3 استعدادیابی در ورزش ---
4 مطالعات سالمندی ---
5 روانشناسی فیزیولوژی نمایش پیوند

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 The Publons Academy 2017 2018 web-based  دریافت فایل Download نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ارزیابی نیمرخ آمادگی جسمانی تکواندوکاران زن تیم ملی 1388 نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی کرج  دریافت فایل Download ---
2 تعیین نیمرخ شاخص های استعدادیابی تیم ملی زنان تکواندو 1389 1390 علمی پژوهشی (ISC) پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 The Effect of Sleep Deprivation on Choice Reaction Time and Anaerobic Power of College Student Athletes 2012 2012 Scopus-ISC - Asian Journal of Sports Medicine  دریافت فایل Download نمایش پیوند
4 اثر اعتیاد و فعالیت بدنی رت مادر بر شاخص های رشد جسمی فرزندان نر علمی پژوهشی حرکت دانشگاه تهران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
5 The effects of water-based exercises on depressive symptoms and non-specific low back pain in retired professional athletes: a randomized controlled trial ISC-IJSS  دریافت فایل Download ---
6 the effect of mental practice on static and dynamic balance in the community dwelling elderely ijbsar journal - ISC  دریافت فایل Download ---
7 تاثیر شنا و دویدن بر عملکرد حرکتی، یادگیری، حافظه فضایی رت های پیر نشریه علمی پژوهشی رشد و یادگیری - دانشگاه تهران  دریافت فایل Download ---
8 بررسی تاثیر جهت گیری برد و باخت و جهت گیری هدفی بر میزان احساس خودکارامدی در فوتبالیست های کشور شماره 35. علمی پژوهشی حرکت دانشگاه تهران  دریافت فایل Download ---
9 تاثیرورزش درمانی و تغذیه با رویکرد کاهش وزن بر سطوح افسردگی زنان سالمند با افسردگی بالا 1393 1393 نشریه علمی پژوهشی سالمند نمایش پیوند
10 یر فعالیت بدنی در آب و خشکی بر سلامت عمومی و برخی عوامل آمادگی جسمانی موثر بر تعادل زنان سالمند 1392 1393 رفتار حرکتی (علمی-پژوهشی-پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم). ISC  دریافت فایل Download نمایش پیوند
11 EFFECTS OF 8-WEEK PLYOMETRIC AND STRENGTHTR AINING PROGRAMS ON SELECTED PHYSICAL FITNESS FACTORS OF ELITE KABBADI PLAYERS 2014 ---
12 The effects of aquatic exercise on body composition and nonspecific low back pain in elderly males 2014 2015 journal of physical therapy science, JCR, Scopus  دریافت فایل Download نمایش پیوند
13 مقایسه اثربخشی تمرینات هوازی در آب و یوگا بر حافظه و تعادل پویای مردان سالمند 1392 1393  دریافت فایل Download نمایش پیوند
14 The association between job satisfaction and health- related fitness of sport organization employees. ---
15 The Exercise-Induced Weight Loss Improves Self-Reported Quality of Sleep in Obese Elderly Women with Sleep Disorders 2017 Sleep and Hypnosis, Scopus  دریافت فایل Download نمایش پیوند
16 تأثیر تزریق انسولین درون‌صفاقی در دوران شیردهی مادران بر اکتساب و حافظه فضایی موش‌های صحرایی بالغ 1394 نشریه علمی پژوهشی رفتار حرکتی-ISC ---
17 مقایسه مهارت‌های بنیادی جابجایی کودکان مبتلا به ناهنجاری‌های اندام تحتانی با افراد سالم 1395 نشریه علمی پژوهشی رشد و یادگیری حرکتی نمایش پیوند
18 تاثیر یوگا و پیلاتس بر عملکرد حرکتی سالمندان 1394 سالمند-علمی پژوهشی وزارت بهداشت . ISC نمایش پیوند
19 مقایسه زمان عکس العمل و تعادل در کودکان اوتیسم و طبیعی نشریه علمی ترویجی رویش ---
20 EFFECT OF HYDROTHERAPY ON LOWER BODY STRENGTH AND 2016 ---
21 مطالعه سبک زندگی و رفتار سلامت دانشجویان با تاکید بر الگوی ارتقاء سلامت پندر نشریه علمی پژوهشی مدیریت و رفتار حرکتی ---
22 بررسی 8 هفته تمرینات پیلاتس برتعادل ایستا و پویا در ورزشکاران باسابقه کمر درد مکانیکی 1395 1396 نشریه پزوهش در توانبخشی ورزشی نمایش پیوند
23 تأثیر فعالیت بدنی مادران افسرده در دوران بارداری بر شاخص‌های رشدی بدو تولد نوزادا 1394 1396 ماهنامه علمی پژوهشی داشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی نمایش پیوند
24 THE EFFECT OF AEROBIC EXERCISE PROGRAM ON CHOLESTEROL, BLOOD LIPIDS AND CIGARETTE WITHDRAWAL BEHAVIOR OF SMOKERS 2016 2017 Acta Medica Mediterranea,JCR, Scopus ---
25 The effects of endurance and weight-bearing exercises on Reaction Time and postural balance, in postmenopausal women 2017 2017 Gazzetta Medica Italiano, ISI listed, Scopus ---
26 تاثیر کانونی کردن بینایی بر یادگیری دقت پرتاب در کودکان اتیسم آموزش پذیر 1395 1396 نشریه علمی پژوهشی رشد و یادگیری حرکتی ---
27 تاثیر یک دوره تمرینات نوروفیدبک بر کیفیت خواب و مهارت‌های روان‌شناختی ورزشکاران با رویکرد روانی-فیزیولوژیک 1395 1396 نشریه علمی پژوهشی دانشگاه تهران نمایش پیوند
28 The Effect of Strength Training on quality of sleep and psychomotor performance in elderly males 2017 sleep and hypnosis-scopus indexed نمایش پیوند
29 The effect of Vitamin D supplement and indoor vs outdoor physical activity on depression of obese depressed women 2017 Asian Journal of Sport medicine نمایش پیوند
30 تاثیر تمرینات ترکیبی ثبات مرکزی و عصبی عضلانی بر کنترل پاسچر دانش آموزان دارای ناشنوایی مادرزادی 1396 پژوهش در علوم توانبخشی. علمی پژوهشی.ISC. وزارت بهداشت  دریافت فایل Download نمایش پیوند
31 Physical and Physiological Literacy Feedback Improves the Exercise Behavior in TOFI Governors and Chief Executive Officers 2017 American excercise physiology online- Scopus- USA نمایش پیوند
32 The effect of balance exercises and computerized cognitive training on psychomotor performance in elderly Journal of Physical Therapy Science نمایش پیوند
33 بررسی اثر مکمل اسید چرب امگا- 3 و تمرین هوازی بر میزان افسردگی زنان چاق 1396 1396 فصلنامه علمی پژوهشی ابن سینا-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نمایش پیوند
34 تأثیر تمرینات ادراکی حرکتی بر شناسایی حرکت و ادراک بینایی و هماهنگی حرکتی زنان سالمند 1396 1396 تحقیقات علوم رفتاری (علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) ISC نمایش پیوند
35 تأثیر تمرین هوازی و مصرف مکمل سیر بر میزان انسولین و گلوکز زنان چاق پیش دیابتی دارای اختلال خواب 1396 فصلنامه علمی پژوهشی ابن سینا-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نمایش پیوند
36 تأثیر تمرین یوگا مبتنی بر نظریه بیوریتم زیستی بر عملکرد تعادلی و توجه انتخابی زنان سالمند... 1396 1396 سالمند-علمی پژوهشی وزارت بهداشت . ISC نمایش پیوند
37 تأثیر یک دوره تمرینات پیلاتس بر شاخص های عملکرد حرکتی و میزان کمر درد زنان سالمند 1396 1397 سالمند-علمی پژوهشی وزارت بهداشت . ISC نمایش پیوند
38 THE EFFECT OF OMEGA-3 FATTY ACID SUPPLEMENT AND AEROBIC EXERCISE ON LIPID PROFILE AND DEPRESSION IN OBESE WOMEN 2017 2018 Acta Medica Meditaranea- ISI JCR; Scopus نمایش پیوند
39 The Impact of Pilates Exercises on Motor Control of Inactive Middle-Aged Women 2017 2018 sleep and hypnosis. Scopus Index نمایش پیوند
40 The Effect of Water-Based Aerobic Training on the Dynamic Balance and Walking Speed of Obese Elderly Men with Low Back Pain 2017 2018 sleep and hypnosis. Scopus Index نمایش پیوند
41 Aerobic Exercise Improves Attention and Quality of Sleep Among Professional Volleyball Players 2017 2018 sleep and hypnosis. Scopus Index نمایش پیوند
42 تأثیر 10 هفته ترکیب تمرین مقاومتی ایزومتریک و ایزوتونیک در آب بر میزان شاخص‌های خستگی مردان سالمند... 1396 1396 فصلنامه پرستاری سالمندان-دانشگاه علوم پزشکی ایران نمایش پیوند
43 تأثیریک دوره تمرینات هوازی بر میزان ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻮروﺗﺮوﻓﻴﻚ ﻣﺸﺘﻖ از ﻣﻐﺰ و میزان توجه و تمرکز زنان سالمند 1396 1397 نمایش پیوند
44 مطالعه تأثیر سبک زندگی مادران باردار بر شاخص‌های رشد جسمانی نوزادان پس از تولد 1396 1397 رشد و یادگیری-علمی پژوهشی دانشگاه تهران نمایش پیوند
45 بررسی اثر مکمل اسید چرب امگا- 3 و تمرین هوازی بر میزان افسردگی زنان چاق 1396 1397 نشریه علمی پژوهشی ابن سینا (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) نمایش پیوند
46 Effects of Closed and Open Kinetic Chain Exercises induced-Localized Fatigue on Static and Dynamic Balance in Trained Individuals [Revision Publish] 2017 2018 Asian Journal of Sport Medicine: Scopus (Q1). ISC. وزارت بهداشت. دانشگاه عوم پزشکی تهران نمایش پیوند
47 Exercises induced-Localized Fatigue on Static and Dynamic Balance in Trained Individuals 2017 2018 Asian Journal of Sport Medicine: Scopus (Q1). ISC. وزارت بهداشت. دانشگاه عوم پزشکی تهران نمایش پیوند
48 The Effect of Spirulina Supplementation and combined aerobic-strength training on serum homocysteine of sedentary females 2017 2018 Asian Journal of Sport Medicine: Scopus (Q1). ISC. وزارت بهداشت. دانشگاه عوم پزشکی تهران نمایش پیوند
49 Effects of different daytime exercises on the quality of sleep and appetite of obese women 2017 2018 International Archives of Health Sciences -ISC. علمی پزوهشی وزارت بهداشت نمایش پیوند
50 The Effect of a Combined Aquatic Exercises on Inflammatory Markers of Cardiovascular Disease in Obese Women 2017 International Archives of Health Sciences -ISC. علمی پزوهشی وزارت بهداشت نمایش پیوند
51 Effect of Aerobic Exercise and Omega-3 Supplementation on psychological aspects and Sleep Quality in Prediabetes Elderly Women 2018 Sleep and Hypnosis نمایش پیوند
52 رابطه کیفیت خواب با فعالیت بدنی سازمان نیافته سالمندان 1397 سالمند (علمی پژوهشی-اسکوپوس-ISI) نمایش پیوند
53 The Effect of Spirulina Supplementation and combined aerobic-strength training on serum homocysteine of sedentary females asian journal of sports medicine نمایش پیوند
54 Effect of a High Intensity Interval Training (HIIT) on serotonin and cortisol levels in obese women with sleep disorders Women's Health Bulletin نمایش پیوند
55 The relationship between breakfast and snack foods eating during the daytime with cognitive, academic performance and physical activity levels of adolescent students BIOLOGICAL RHYTHM RESEARCH نمایش پیوند
56 Morning Exercise Improves Cognitive Performance Decrements induced by Partial Sleep Deprivation in Elite Athletes BIOLOGICAL RHYTHM RESEARCH : ISI-JCR-SCOPUS نمایش پیوند
57 The effect of aerobic training and vitamin Dsupplements on the neurocognitive functions of elderly women with sleep disorders BIOLOGICAL RHYTHM RESEARCH : ISI-JCR-SCOPUS نمایش پیوند
58 تاثیر ورزش در آب بر تعادل و پیشگیری از سقوط مردان سالمند سالم مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها نمایش پیوند
59 The acute effect of breakfast cereal consumption on inhibitory cognitive control in competitive male collegiate athlete's with habitual breakfast skipping 2019 BIOLOGICAL RHYTHM RESEARCH : ISI-JCR-SCOPUS نمایش پیوند
60 The Effect of Game-Based Balance Training on Body Composition and International Journal of School Health  دریافت فایل Download نمایش پیوند
61 Effect of Peripheral Heart Action training and Yoga Exercise Training on Respiratory Functions and C-Reactive Protein of Postmenopausal Women Women's Health Bulletin  دریافت فایل Download نمایش پیوند
62 The Effect of Aquatic Training on Kinematic Walking Patterns of Elderly Women International Archives of Health Sciences نمایش پیوند
63 Effect of eight weeks of aerobic exercise and taking caraway supplement on C-reactive protein and sleep quality in obese women BIOLOGICAL RHYTHM RESEARCH نمایش پیوند
64 تاثیر مکمل یاری امگا- 3 و تمرینات عملکردی بر ظرفیت های روانی حرکتی زنان سالمند سالمند (علمی پژوهشی-اسکوپوس-ISI) نمایش پیوند
65 The Effect of Aquatic Exercises on Inflammatory Markers of Cardiovascular Disease in Obese Women International Archives of Health Sciences نمایش پیوند
66 تاثیر تمرین هوازی و مصرف مکمل سیر بر میزان انسولین و گلوکز و الگوی خواب در زنان چاق پیش دیابتی دارای اختلال خواب 1397 ابن سینا نمایش پیوند
67 اثر تمرینهای ذهنی، یوگا و KSD بر عوامل بازدارنده سقوط در سالمندان دارای محدودیت حرکتی مطالعات ناتوانی نمایش پیوند
68 Effect of napping opportunity at different times of day on vigilance and shuttle run performance 2019 2019 Chronobiology International; Impact factor: 3.343 نمایش پیوند
69 Prevalence of Underweight and Overweight and Its Association with Physical Fitness in Egyptian Schoolchildren 2018 2019 Int. J. Environ. Res. Public Health/Q1/IF: 2.67  دریافت فایل Download نمایش پیوند
70 The Effect of Aquatic Exercise on Postural Mobility of Healthy Older Adults with Endomorphic Somatotype 2018 2019 Int. J. Environ. Res. Public Health/Q1/IF: 2.67  دریافت فایل Download نمایش پیوند
71 Effect of Time-of-Day-Exercise in Group Settings on Level of Mood and Depression of Former Elite Male Athletes 2018 2019 Int. J. Environ. Res. Public Health/Q1/IF: 2.67 نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی روانشناسی ورزش تایلند (بانکوک، 2007) تحت عنوان تاثیر تمرین ذهنی بر اجرای مهارت های ورزشی دانشجویان عقب مانده ذهنی 2007 بانکوک ---
2 • ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی روانشناسی ورزش تایلند (بانکوک، 2007) تحت عنوان بررسی ارتباط آمادگی جسمانی و روانی ورزشکاران 2007  دریافت فایل Download ---
3 • پذیرش مقاله در کنفرانس جهانی روانشناسی و مشاوره ترکیه (آنتالیا، 2009) تاثیر ورزش و فعالیت بدنی بر سلامت روانی معلولین ---
4 • پذیرش مقاله در کنفرانس بین المللی هند (گوالیور 2008) تحت عنوان ارتباط میان ویژگی های فیزیولوژیکی روانشناختی و حرکتی با موفقیت ورزشکاران بدمینتون.  دریافت فایل Download ---
5 • پذیرش پوستر در دومین هم اندیشی تاریخ ورزش ایران (آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک) 11 دی 1386 ---
6 • پذیرش مقاله در دومین همایش ملی مناسب سازی محیط شهری برای جانبازان، معلولین و سالمندان ---
7 تاثیر تمرین ذهنی و جسمی بر زمان عکس العمل مردان دانشجوی ورزشکار 2008 چین  دریافت فایل Download ---
8 ارائه مقاله در همایش ملی قائم شهر 1389  دریافت فایل Download ---
9 تاثیر تمرینات یوگا و ورزش در آب بر شاخص های چاقی و افسردگی زنان سالمند ملی تربیت بدنی ---
10 • تاثیر پرونکل تمرینی ورزش در آب بر فاکتورهای آمادگی جسمانی کارکنان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران- نشریه تخصصی طب، پیشگیری و بهداشت دریایی  دریافت فایل Download ---
11 پذیرش مقاله در کنفرانس جهانی مطالعات تکواندو دانمارک. استعدادیابی در تکواندو 2009 کپنهاگن، 2009 2010 ---
12 تاثیر تمرینات آرام ساز بر سطح افسردگی و چربی امعااحشای مردان سالمند چاق با افسردگی بالا 1393  دریافت فایل Download ---
13 آیا فعالیت بدنی مادران افسرده در دوران بارداری بر شاخص های رشدی بدو تولد نوزادان تاثیر دارد؟  دریافت فایل Download ---
14 بیوشیمی و فارماکولوزی هورمون رشد انسانی (کاربردها و فواید و عوارض) 1390 ---
15 • پذیرش مقاله در کنفرانس جهانی آلمان تحت عنوان تجزیه و تحلیل سینماتیکی حرکات ورزشی مادبورگ، 2008 ---
16 The Effects of Aerobic Exercise on Depressive Symptoms in the Elderly 2016- Russia 5.7.2016 i13th international congress on human sciences ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 رشد و تکامل حرکتی و جسمانی 1389 چاپ دوم 2200 انتشارات بامداد کتاب- ---
2 ترجمه کتاب بازاریابی در ورزش 1390 500 انتشارات حتمی ---
3 راهنمای زبان تخصصی برای دانشجویان تربیت بدنی 1390 2200 انتشارات علم و حرکت ---
4 دوچرخه سواری برای ورزشکاران حرفه ای 1386 انتشارات آوای ظهور ---
5 دیکشنری جامع تخصصی تربیت بدنی 1387 انتشارات بامداد کتاب ---
6 مجموعه آزمونهای کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی 1385 انتشارات بامداد کتاب ---
7 ترجمه کتاب رفتار حرکتی 2010- 1391 انتشارات علم و حرکت  دریافت فایل Download ---
8 کودک سالم با بازی و ورزش 1391 1000 بامدادکتاب ---
9 زبان مرجع تخصصی رشته تربیت بدنی همکاران دکتر عباس صادقی- خانم سمانه ابراهیم پور 1391 2200 بامداد کتاب ---
10 فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی در طول عمر 500 حتمی ---
11 روش تحقیق در علوم ورزشی 1395 1000 حتمی ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 روان شناسی کودک و نوجوان 1385 1390 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین (ره) ---
2 زبان تخصصی 1385 1390 ---
3 رشد و تکامل حرکتی 1389 1390 ---
4 یادگیری و اجرای مهارت های حرکتی 1385 1389 ---

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 • مجری طرح پژوهشی تاثیر اعتیاد و ورزش بر رشد و یادگیری موش ها 1389 دانشگاه آزاد تاکستان ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 ارتباط میان بهره هوشی و رشد حرکتی کودکان تیزهوش و عادی استان قزوین 1389 1390 رضا لایق ---
2 مقایسه مهارت‌های بنیادی جابجایی در کودکان 7 سال مبتلا به ناهنجاری‌های اندام تحتانی با افراد سالم 1392 1393 زهرا میرکوبندی ---
3 تاثیر تمرینات ذهنی، یوگا و KSD بر عوامل بازدارنده سقوط در سالمندان 1392 1393 زینب طاهری ---
4 تاثیر 8 هفته تمرینات TRX و تمرینات مقاومتی بر تعادل ایستا و پویای دختران سالم فعال عادله خوشگواری ---
5 تاثیر تمرینات شناختی بر اضطراب صفتی و ترکیب بدن زنان سالمند 1392 1393 محدثه فروغی مهر ---
6 مقایسه قدرت واستقامت عضلانی و تعادل تیراندازی با کمان مرد و زن نخبه امیرحسین موذن ---
7 بررسی هشت هفته تمرین پیلاتس بر تعادل ایستا و پویا در ورزشکاران با آسیب مکانیکی از ناحیه کمر سیروس علیزاده ---
8 مقایسه هوش معنوی و هیجانی دانش آموزان ورزشکار نخبه و عادی با غیر ورزشکار مقطع متوسطه علی فرمانی ---
9 تدوین برنامه راهبردی توسعه ورزش های همگانی - تفریحی ورزش سالمندان جهت افزایش کیفیت زندگی عباسعلی خورشیدی/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
10 بررسی جو سازمانی موجود در هیات های ورزشی منتخب استان قزوین و شناسایی عوامل موثر بر بهبود وضع موجود کارشناسی ارشد/شیدامهدوی نمایش پیوند
11 اثر کانونی کردن بینایی بر یادگیری یک مهارت حرکتی پرتابی در کودکان مبتلا به اوتیسم کارشناسی ارشد/سمیرا جوان بخش نمایش پیوند
12 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقای شاخص های توانمندی ورزشکاران بسکتبالیست از نگرش مربیان هاجرشمسی نمایش پیوند
13 تاثیر استفاده از برنامه تمرینی PIM بر بهبود خود کارآمدی و مهارت پرتاب دارت در کودکان کارشناسی ارشد/سهیلا نکونام نمایش پیوند
14 تاثیر بازیهای رایانه ای و بومی - محلی برهماهنگی چشم و دست کودکان 7 تا 10 ساله ناشنوا موناشیرازی/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
15 تدوین استراتژی استعدادیابی ورزشی درمدارس استان قزوین ابوالفضل رسول پور/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
16 تاثیر آموزش نروفیدبک بربهبود توجه انتخابی و کاهش اضطراب ورزشکاران مبتدی رشته تنیس روی میز مریم ارشاد/کارشناسی ارشد نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر روابط بین الملل اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1388 1389 وزارت علوم ---
2 مشاور رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان در شورای گسترش دانشگاههای وزارت علوم 1387 1389 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان ---
3 مدیر کل امور دانشجویی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1390 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
4 مشاور در امور تربیت بدنی و ورزش دانشگاه 1390 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
5 رییس کمیته روانشناسی هیات پزشکی ورزشی استان قزوین ---
6 مدیرگروه علوم ورزشی دانشگاه بین المللی امام خمینی 1393 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
7 عضو شورای راهبردی اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین 1393 وزارت ورزش و جوانان ---
8 عضو شورای پژوهشی اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین 1394 اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین ---
9 دبیر علمی اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه پیشگیری، سلامت و قهرمانی 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
10 ارزیاب اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم 1395 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ---
11 معاون پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی 1397 ادامه دارد نمایش پیوند
12 دبیر کمیته منتخب ارتقای دانشکده علوم اجتماعی نمایش پیوند
13 عضو کمیسیون تخصصی ارتقای دانشکده علوم اجتماعی نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 پژوهشگر برتر دانشکده علوم اجتماعی سال 1392 1393 ریاست دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 پژوهشگر برتر دانشکده علوم اجتماعی سال 1393 ریاست دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 سخنران برتر در کنفرانس بین المللی روسیه- سن پترزبورگ 2016 28-29 July, 2016 ---
4 پژوهشگر برتر دانشکده علوم اجتماعی سال 1394 رییس دانشگاه نمایش پیوند
5 پژوهشگر برتر دانشکده علوم اجتماعی سال 1395 رییس دانشگاه نمایش پیوند
6 پژوهشگر برتر دانشکده علوم اجتماعی سال 1396 رییس دانشگاه نمایش پیوند
7 قرار گرفتن در لیست 1 درصد داوران برتر بین المللی جهان- مجلات WOS (تامسون رویترز)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
8 پژوهشگر برتر دانشکده علوم اجتماعی سال 1397 رییس دانشگاه نمایش پیوند
9 پژوهشگر برتر استان قزوین 1398  دریافت فایل Download نمایش پیوند