۱۸ آذر ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : مهندسی عمران
  • تاریخ تولد : 1362/06/30
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 450
  • شماره تلفن دفتر : 02833901150
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : m.fazlavi@eng.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مهندسی عمران 1380 1384 دانشگاه تهران ---
2 کارشناسی ارشد مهندسی عمران - گرایش ژئوتکنیک 1384 1386 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 دکتری مهندسی عمران - مهندسی زلزله - گرایش ژئوتکنیک لرزه ای 1387 1393 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آموزش پرسیومتری 1393 شرکت مادر تخصصی وزارت راه و ترابری ---
2 اثر ساختگاه در بزرگنمایی زمین لرزه کرمانشاه 1396 گروه زمین شناسی دانشکده علوم ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 طرح‌های احیای ملات ساروج 1381 انستیتو مقاومت مصالح دانشکده فنی، دانشگاه تهران ---
2 بتن سبک 1382 انستیتو مقاومت مصالح دانشکده فنی، دانشگاه تهران ---
3 گردآوری و ترجمه استانداردهای آزمایش‌های مقاومت مصالح 1381 1383 انستیتو مقاومت مصالح دانشکده فنی، دانشگاه تهران ---
4 تثبیت زمین‌لغزش گرزینه خیل سوادکوه 1386 آبخیزداری استان مازندران ---
5 آزمایش برجای شکست هیدرولیکی در سد گتوند علیا 1386 شرکت آب نیرو و شرکت گمانه کاو ---
6 استخراج مدل های دو بعدی آبرفت های تهران 1390 1393 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ---
7 ریزپهنه بندی لرزه ای شهر کرج 1393 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ---
8 ریز پهنه بندی شهر اراک 1392 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ---
9 تعیین مدل سرعت موج برشی آبرفت های عمیق هتل 6 ستاره در دست احداث پاسارگارد ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 ژئوتکنیک لرزه ای و دینامیک خاک ---
2 ریز پهنه بندی لرزه ای آبرفت و بررسی اثر ساختگاه در شرایط زلزله ---
3 تحلیل پایداری استاتیکی و دینامیکی گودها و زمین‌لغزش‌ها ---
4 مطالعات تئوری و تجربی گسترش کاربرد روش های مبتنی بر آرایه ها و ارتعاشات محیطی ---

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 قوانین و مقررات ISO-9001:2008 TÜV Rhinland Institutet ---
2 روش تعالی مدیریت سازمانی EFQM TÜV Rhinland Institutet ---
3 Ambient Viberation training course 2014 İstanbul Technical University ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 In-situ stress measurements by hydraulic fracturing method at Gotvand Dam site, Iran 2012 Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences ---
2 Importance of Mode Detection in Ambient Noise Array Application for Shear Wave Velocity Profile Determination 2015 International Journal of Civil Engineering ---
3 Determination of deep shear wave velocity profiles along north-south of Tehran (Iran), using join inversion of ellipticity and dispersion curves 2017 Bulletin of Earthquake engineering ---
4 بررسی اثرات ساختگاهی با استفاده از امواج میکروترمورها در شهر کرج 1395 نشریه زمین‌شناسی مهندسی ---
5 تعیین سرعت موج‌برشی در شهر اراک با پهنه‌بندی آماری بیضی‌واری امواج رایلی 1396 فصلنامه‌ی علمی- پژوهشی علوم و مهندسی زلزله ---

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Estimating concrete strength with Impact Echo System using a neuro-fuzzy method 2004 Annual Conference of the British Institute of Non-destructive Testing (BINDT), Torquay, United Kingdom ---
2 آزمایش شکست هیدرولیکی در سد گتوند علیا 1386 پنجمین کنفرانس زمین‌شناسی مهندسی و محیط‌زیست ، اسفند 1386، تهران ---
3 شناسایی محدوده و تاریخچه فعالیت زمین‌لغزش‌های بزرگ با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای (مطالعه موردی: زمین‌لغزش گرزینه خیل) 1388 ششمین کنفرانس زمین‌شناسی مهندسی و محیط‌زیست ، مهر 1388، تهران ---
4 Deep subsurface shear wave velocity investigation in south of Tehran, using large aperture ambient noise array measurement. 2012 15 World Conference of Earthquake Engineering, Lisboan, Portugal ---
5 تأثیر مود های بالاتر در استخراج پروفیل سرعت موج‌برشی 1393 16 کنفرانس ژئوفیزیک ایران، اردیبهشت 1393، تهران ---
6 Determination of deep shear wave velocity structure using combination of dispersion curves from cross-correlation and array of ambient noises recording 2014 Second European Conference on Earthquake Engineering and Seismology(2ECEES), Istanbul, Turkey ---
7 تعیین ساختار سه بعدی سرعت موج برشی آبرفت های شهر اراک با استفاده از خاصیت بیضی واری امواج ریلی 1394 هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله SEE7، اردیبهشت 1394، تهران ---
8 آنالیز پارامترهای حساسیت در استخراج منحنی های بیضی واری امواج ریلی 1394 هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله SEE7، اردیبهشت 1394، تهران ---
9 Estimation of subsurface structure using microtremor in Karaj city, Iran 2015 10th Asian Regional Conference of IAEG, Japan Society of Engineering Geology ---
10 بررسی قابلیت استفاده از خاصیت بیضیواری امواج رایلی در تعیین ساختار سرعت موج برشی(مطالعه ی موردی جنوب و شرق تهران) 1395 1395 هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران ---
11 تعیین پروفیل سرعت موج برشی توسط بیضی واری امواج ریلی با داده های زلزله و میکروترمور (مطالعه موردی در شهر اراک) 1395 1395 هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران ---
12 تخمین پارامتر فشار حدی در آزمایش پرسیومتری(PMT) بر اساس نتایج آزمایش‌ نفوذ استاندارد(SPT) در خاک‌های رسی(مطالعه موردی آبرفت ریزدانه جنوب تهران) 1395 1395 پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ---
13 Velocity Structure Imaging Inversions of Rayleigh Wave Ellipticity Applications 1395 1395 پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ---
14 تعیین دوره تناوب اصلی سازه با برداشت خردلرزه ها - مطالعه موردی ساختمان پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 1396 1396 کنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران، احیا و بازسازی نمایش پیوند
15 بررسی تاثیر رطوبت، دستخوردگی و سربار بر روی پارامترهای مقاومت برشی 1396 1396 کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران نمایش پیوند
16 تعیین ساختار زیرسطحی سرعت موج برشی غرب تهران با وارون سازی منحنی های بیضیواری امواج رایلی 1396 1396 کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 نقشه برداری عمومی 1395 ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 استاتیک دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 دینامیک دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 مقاومت مصالح 1 و 2 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 نقشه برداری عمومی و زیر زمینی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 مکانیک خاک موسسه آموزش عالی هنر و معماری پارس ---
6 مهندسی پی موسسه آموزش عالی هنر و معماری پارس ---
7 زمین شناسی مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
8 مهندسی زلزله موسسه آموزش عالی پارسیان ---
9 اصول مهندسی ژئوتکنیک دانشگاه صدرا ---
10 بارگذاری موسسه آموزش عالی پارسیان ---
11 اصول مدیریت ساخت دانشگاه آزاد بوشهر ---
12 اقتصاد مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
13 آزمایشگاه خاک، بتن و مصالح ساختمانی 1395 دانشگاه الزهرا (س) ---
14 تاسیسات مکانیکی و برقی دانشگاه ین المللی امام خمینی (ره) ---
15 تحقیقات محلی موسسه آموزش عالی هنر و معماری پارس ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تحقیقات صحرایی دانشگاه علم و فرهنگ ---
2 ژئوتکنیک لرزه ای دانشگاه تربیت مدرس ---
3 مباحث ویژه موسسه آموزش عالی پارسیان ---
4 مهندسی پی پیشرفته دانشگاه علم و فرهنگ ---
5 دینامیک خاک دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
6 اندرکنش خاک و سازه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
7 سمینار تخصصی 1394 موسسه آموزش عالی پارسیان ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مسئول آتلیه نقشه برداری 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کتاب های مرجع درس دینامیک خاک  دریافت فایل Download ---

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تعیین پریود طبیعی ساختمان با روش های تحلیلی، عددی و تجربی عباس زمانی ---
2 ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای سازه‌های بنایی تاریخی (مطالعه موردی: برج‌های تاریخی سمیران) میلاد خنجری ---
3 تحلیل لرزه ای سد بتن غلتکی حاوی سرباره کوره آهن گدازی وحید یوسف زاده ---
4 بررسی عددی اثرات انفجار بر تونل های زیر زمینی دارای کاور حفاظتی امیرعباس اسدیان ---
5 طرح مرمت و استحکام بخشی با رویکرد تحلیل سازه و ارزیابی رفتار لرزه ای شادی اسلامی ---