۱۸ تیر ۱۳۹۹
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : مهندسی معدن
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 418
  • شماره تلفن دفتر : 02833901189
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : hadei@eng.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری- ژئومکانیک 1388 1392 دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد- مکانیک سنگ 1384 1387 دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند
3 کارشناسی - مکانیک سنگ 1380 1384 دانشگاه ارومیه نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 شکست هیدرولیکی نمایش پیوند
2 مکانیک شکست سنگ نمایش پیوند
3 طراحی سازه تونل نمایش پیوند
4 رفتار برشی و هیدرولیکی درزه های سنگی نمایش پیوند
5 طراحی سیستم های پیش تحکیم در تونل نمایش پیوند
6 پایداری چاههای نفت نمایش پیوند

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Visiting Research Scholar 2012 2013 Univesrity of Arizona نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Mixed mode crack propagation in low brittle rock-like materials 2013 2013 Arabian Journal of Geosciences نمایش پیوند
2 Shear behavior of inherently anisotropic rocks 2013 2013 International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences نمایش پیوند
3 Effect of discontinuity orientation and confinement on the strength of jointed anisotropic rocks 2012 2012 International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences نمایش پیوند
4 New Development to Measure Mode I. Fracture Toughness in Rock 2017 2017 Periodica Polytechnica Civil Engineering نمایش پیوند
5 A new approach for measurement of tensile strength of concrete 2016 2016 Periodica Polytechnica Civil Engineering نمایش پیوند
6 Numerical Investigation of Closed-Form Solutions for Seismic Design of a Circular Tunnel Lining (by Quasi-Static Method) 2018 2018 Civil Engineering Journal نمایش پیوند
7 Google Scholar نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Behavior of mechanical anisotropic specimens under triaxial testing 2008 2008 The 42nd US Rock Mechanics Symposium (USRMS) نمایش پیوند
2 Effect of seismic load frequency on the behavior of underground structures 2010 2010 ISRM International Symposium-6th Asian Rock Mechanics Symposium نمایش پیوند
3 Behavior And Failure Mechanism of Angoran Schists Under Uniaxial Compression Loading 2012 2012 ISRM International Symposium-EUROCK 2012 نمایش پیوند
4 An appraisal and modification of Ramamurthy criterion on anisotropic rocks 2011 2011 12th ISRM Congress نمایش پیوند
5 Effects of Discontinuities Dip-Direction On Anisotropy Strength 2009 2009 ISRM International Symposium on Rock Mechanics-SINOROCK 2009 نمایش پیوند
6 Physical and Particle Flow Modeling of Shear Behavior of Non-Persistent Joints 2011 2011 한국암반공학회 학술대회 및 세미나 자료집 نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 استاتیک دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 مقاومت مصالح دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ریاضیات پیشرفته مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 مکانیک شکست سنگ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 طراحی سازه های فلزی و بتنی در تونلسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 روش های عددی در ژئومکانیک دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
5 مکانیک سنگ در مهندسی نفت دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 بررسی تاثیر سطوح لایه بندی سنگ بر نحوه گسترش ترک در آزمایش شکست هیدرولیکی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) تیر 96 علی رضا ویس کرمی - کارشناسی ارشد نمایش پیوند
2 بررسی شروع و انتشار ترکهای بسته در محیطهای سنگی تحت بارگذاری تک محوری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) شهریور 96 علی رحیم زاده - کارشناسی ارشد نمایش پیوند