۱۶ آذر ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : معارف اسلامی
  • تاریخ تولد : 1364/03/11
  • نشانی :
  • شماره اتاق :
  • شماره تلفن دفتر : 1341
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : tohid1512@chmail.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی 1383 1387 تهران- دانشگاه مذاهب اسلامی نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد 1387 1390 تهران- دانشگاه مذاهب اسلامی نمایش پیوند
3 دکتری 1390 1395 دانشگاه تهران- پردیس فارابی نمایش پیوند

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی 1392 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین نمایش پیوند
2 کارشناسی 1391 1392 دانشگاه امام علی(ع) نمایش پیوند
3 آشنایی با نهج البلاغه 1390 1392 وزارت دفاع نمایش پیوند
4 کارگاه روش تدریس معارف قرآن 1391 1391 سازمان دارالقرآن کریم شهر ری نمایش پیوند

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 داوری مقالات مجلات علمی پژوهشی 1396 مجله قرآن، فقه و حقوق اسلامی نمایش پیوند
2 داوری جشنواره پایان نامه های علوم قرآن و حدیث 1395 1397 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمایش پیوند
3 همکاری علمی در مسابقات قرآنی دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور 1396 دانشگاه فرهنگیان استان قزوین نمایش پیوند
4 عضو انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی 1394 انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی نمایش پیوند
5 همکاری در تألیف کتاب در حوزه پاسخگویی به شبهات قرآنی 1394 1395 مرکز پاسخگویی به شبهات دینی حوزه علمیه قم نمایش پیوند
6 عضو مؤسس مؤسسه تحقق آموزه های قرآنی 1397 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمایش پیوند
7 همکاری در پژوهش های حوزه مطالعات زنان 1393 1394 پژوهشکده باقرالعلوم وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی قم نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 تفسیر موضوعی با رویکرد اجتماعی و تربیتی نمایش پیوند
2 پژوهش در حوزه توحید ربوبی در قرآن و پیوند آن با مقوله های تربیت فردی، اجتماعی و سیاسی نمایش پیوند
3 پژوهش در حوزه سرمایه اجتماعی و تبیین گزاره های قرآنی و روایی بر مبنای آن نمایش پیوند
4 پژوهش در حوزه مدیریت جهادی بر مبنای آموزه های قرآنی و روایی نمایش پیوند

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارگاه آشنایی با دانش معناشناسی و حوزه های کاربردی آن در حوزه فهم قرآن 1395 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نمایش پیوند
2 کارگاه سبک زندگی و مهارت های ارتباطی 1397 نهاد رهبری دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
3 گارگاه مجازی آشنایی با روش تدریس و ارزیابی تحصیلی 1396 معاونت اساتید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها نمایش پیوند
4 کارگاه مدیریت زمان 1394 شبکه طلایه داران جهاد قم نمایش پیوند
5 کارگاه مدیریت جهادی 1394 شبکه طلایه داران جهاد قم نمایش پیوند
6 کارگاه مدیریت پروژه 1394 شبکه طلایه داران جهاد قم نمایش پیوند
7 مدرس کارگاه های مرتبط با آسیب های اجتماعی، اصول و راهبردهای مرتبط با آن 1394 ادامه دارد سازمان های مختلف مرتبط با آسیب های اجتماعی نظیر قوه قضائیه، سازمان بسیج دانشجویی، مؤسسات مردم نهاد و ... نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 معناشناسی بصیرت در نهج البلاغه 1393 فصلنامه علمی پژوهشی کتاب قیم نمایش پیوند
2 معناشناسی زهد در نهج البلاغه بر اساس روش معناشناختی ایزوتسو 1390 مجله علمی تخصصی مطالعات قرآن و حدیث نمایش پیوند
3 کاربست توحید ربوبی در تربیت انسان از منظر قرآن 1395 مجله علمی پژوهشی تحقیقات کلامی نمایش پیوند
4 بررسی نقش مسجد در افزایش سرمایه اجتماعی بر اساس نماگرهای اصلی آن در قرآن و حدیث 1395 فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت سرمایه اجتماعی نمایش پیوند
5 گونه شناسی آیات قتال و صلح با کافران و رفع تعارض آن ها 1395 دوفصلنامه عملی پژوهشی قران، فقه و حقوق اسلامی نمایش پیوند
6 تبیین مولفه های سرمایه اجتماعی بر اساس روایات ناظر به روابط متقابل در مفاتیح الحیات 1397 فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت سرمایه اجتماعی نمایش پیوند
7 اثبات ضرورت حضور حجت الهی در تمامی زمان ها بر مبنای آیات ابتدایی سوره دخان 1397 اخذ پذیرش مقاله و قرار گرفتن در نوبت چاپ مجله علمی پژوهشی انتظار موعود نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مصباح جهادی(ارائه الگوی استاندارد کار فرهنگی در مناطق محروم) 1390 اسوه نمایش پیوند
2 خاستگاه قرآنی مدیریت جهادی(مبانی نظری) 1396 2000 مبنای آموزش نمایش پیوند
3 خاستگاه قرآنی مدیریت جهادی(مبانی عملی) 1396 2000 مبنای آموزش نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 علوم قرآن، تفسیر قرآن، تاریخ قرآن، علوم حدیث، درایه الحدیث، علوم بلاغی، ترجمه عربی به فارسی، قرائت متون تخصصی، آشنایی با فقه و حقوق اسلامی، تفسیر موضوعی نهج البلاغه، انسان در اسلام، کلام اسلامی، اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) 1392 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین نمایش پیوند
2 اخلاق در اسلام، تفسیر موضوعی نهج البلاغه، اندیشه اسلامی 1391 1392 دانشگاه امام علی(ع) نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تفسیر آیات مشکله قرآن 1396 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین نمایش پیوند
2 تفسیر آیات مشکله قرآن 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 وضعیت سنجی آسیب های اجتماعی مناطق حاشیه نشین کشور و ارائه راهکار در این حوزه 1393 1395 شبکه طلایه داران جهاد تهران با همکاری مؤسسات و بنیادهای فرهنگی نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 عضو هیأت مؤسس مؤسسه تحقق آموزه های قرآنی 1397 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمایش پیوند
2 معاونت فرهنگی شبکه طلایه داران جهاد 1390 1394 شبکه طلایه داران جهاد(وزارت کشور) نمایش پیوند
3 مشاور دبیر کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور 1394 1395 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور) نمایش پیوند
4 مشاور مدیریت پیشگیری از آسیب های اجتماعی قوه قضائیه 1394 1395 معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مجوز تدریس دروس معارف اسلامی 1396 معاونت اساتید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 علل و عوامل پیامدهای ترک انفاق در قرآن و روایات 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی خانم مهدی پور نمایش پیوند
2 علل و عوامل پیامدهای ترک امربه معروف و نهی از منکر در قرآن و روایات دانشگاه بین المللی امام خمینی خانم چالشی نمایش پیوند