۱۸ تیر ۱۳۹۹
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : مهندسی معدن
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق :
  • شماره تلفن دفتر :
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه :
  • نسخه انگلیسی (English)

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 ژئومکانیک مخازن هیدروکربوری ---
2 بهره افزایی و انگیزش مخازن به روش شکست هیدرولیکی ---
3 تهیه مدل ژئومکانیکی سه بعدی مخازن ---
4 تحلیل پایداری چاه ---
5 اندازه گیری خواص و رفتارسنجی رسها و شیلها ---
6 مدلسازی عددی ژئومکانیک و جریان سیال در محیط متخلخل - پورو ترمو الاستیسیته ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Roshan, H., Aghighi, M.A., 2011. Chemo-poroelastic Analysis of Pore Pressure and Stress Distribution around a Wellbore in Swelling Shale: Effect of Undrained Response and Horizontal Permeability Anisotropy Geomechanics and Geoengineering: An International Journal. ---
2 Roshan, H., Aghighi, M.A., 2011. Analysis of Pore Pressure in Shale Formations Under Hydraulic, Chemical, Thermal and Electrical Interactions Fluid Transport in Porous Media ---
3 Aghighi, M.A. and Rahman, S.S., 2010. Horizontal Permeability Anisotropy: Effect Upon the Evaluation and Design of Primary and Secondary Hydraulic Fracture Treatments in Tight Gas Reservoirs Journal of Petroleum Science and Engineering ---
4 Aghighi, M.A. and Rahman, S.S., 2010. Initiation of a Secondary Fracture and its Interaction on the Primary Fracture International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences ---
5 Aghighi, M.A., Chen, Z. and Rahman, S.S., 2008. A Holistic Approach to the Design and Evaluation of Hydraulic Fracture Treatments in Tight Gas Reservoirs SPE Production and Operations ---
6 Shaik, A.R., Koh, J., Rahman, M.M., Aghighi, M.A., Tran, N.H. and Rahman, S.S., 2009. A Hydraulic Stimulation Model for Development of Enhanced Geothermal Systems in Australia, GRC Transactions ---
7 Shaik, A.R., Aghighi, M.A., Tran, N.H. and Rahman, S.S., 2008. An Innovative reservoir simulator can Help Evaluate Hot Water Production for Economic Development of Australian Geothermal reservoirs GRC Transactions ---
8 Shaik, A.R., Tran, N.H., Aghighi, M.A., Syed, A.H. and Rahman, S.S., Partially Coupled Fluid Flow Modeling for Stress Sensitive Naturally Fractured Reservoirs 2008 Proceedings of the 3rd International Symposium GeoProc'2008, Conference on coupled T-H-M-C processes in Geo-Systems, Lil ---

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Rahman M.M., Aghighi, M.A., Shaik, A.R. and Syed, A.H. 2010. Effect of Natural Fracture on Hydraulic Fracture Propagation in Naturally Fractured Geothermal Reservoirs 25-29 April 2010 Proceeding World Geothermal Congress, Bali, Indonesia ---
2 • Rahman, S.S., Tran, N.H., Aghighi, M.A., Shaik, A.R., 2008. An innovative geothermal reservoir development technology can help produce vast amount of green energy and reduce Australia’s dependency on fossil fuels 8 - 10 Sep 2008 U21 International Conference on Energy Technologies and Policy, Birmingham ---
3 Rahman M.M., Aghighi, M.A. and Rahman, S.S., A Fully Coupled Numerical Poroelastic Model to Investigate Interaction Between Induced Hydraulic Fracture and Pre-existing Natural Fracture in a Naturally Fractured Reservoir: Potential Application in Tight Gas and Geothermal Reservoirs 2009 SPE Annual Technical Conference and Exhibition. SPE Paper 124269, New Orleans, LA, USA ---
4 Rahman M.M., Aghighi, M.A. and Rahman, S.S., Interaction between Induced Hydraulic Fracture and Pre-existing Natural Fracture in a Poroelastic Environment: Effect of Pore Pressure Change and the Orientation of Natural Fracture, Society of Petroleum Engineers 2009 Asia Pacific Oil and Gas Conference and Exhibition. SPE Paper 122574, Jakarta, Indonesia ---
5 Rahman, M.M., Aghighi, M.A. and Shaik, A.R., Numerical Modeling of Fully Coupled Hydraulic Fracture Propagation in Naturally Fractured Poro-elastic Reservoirs 2009 EUROPEC/EAGE Conference and Exhibition. SPE Paper 121903, Amsterdam, The Netherlands ---
6 Aghighi, M.A., Rahman, S.S. and Rahman M.M., Effect of Formation Stress Distribution on Hydraulic Fracture Reorientation in Tight Gas Reservoirs 2009 Asia Pacific Oil and Gas Conference and Exhibition. SPE Paper 122723, Jakarta, Indonesia ---
7 Shaik, A.R., Aghighi, M.A., Tran, N.H., Syed, A.H. and Rahman, S.S., Dual Continuum Fluid Flow Simulation in Stress Sensitive Naturally Fractured Reservoirs 2008 The 12th International Conference of International Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics (IACMAG ---
8 3rd International Symposium GeoProc'2008, Conference on coupled T-H-M-C processes in Geo-Systems, Lille, France 2008 3rd International Symposium GeoProc'2008, Conference on coupled T-H-M-C processes in Geo-Systems, Lille, France ---
9 • Aghighi, M.A., Valencia, K.J., Chen, Z. and Rahman, S.S., 2006. An Integrated Approach to the Design and Evaluation of Hydraulic Fracture Treatments in Tight Gas and Coalbed Methane Reservoirs Annual Technical Conference and Exhibition. SPE Paper 102880, San Antonio, Texas, U.S.A. ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 نقشه برداری عمومی دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 عملیات نقشه برداری دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 زبان تخصصی دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
4 آبهای زیرزمینی دانشگاه تهران ---
5 خواص سنگ مخزن علوم و تحقیقات تهران ---
6 Computing for Petroleum Engineers (Tutorial) s School of Petroleum Engineering UNSW ---
7 Well Technology (tutorial) s School of Petroleum Engineering UNSW ---
8 ژئوتکنیک دانشگاه بین المللی امام خمینی ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مکانیک سنگ پیشرفته دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 ژئومکانیک مخزن (ارشد اکتشاف نفت) دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 ژئومکانیک مخزن (ارشد و دکترای اکتشاف نفت، مکانیک سنگ، استخراج معدن) دانشگاه تهران ---
4 مهندسی حفاری دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
5 مهندسی مخزن دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
6 مطالعات فنی و اقتصادی نفت دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
7 پتروفیزیک دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
8 زمین شناسی تحت الارضی دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
9 Well Completion and Stimulation (Tutorial) s School of Petroleum Engineering UNSW ---

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 تحلیل پایداری چاه و آسیب سازند (کارفرما: شرکت ملی حفاری هند) دی 1385 آذر 1388 دانشکده مهندسی نفت - دانشگاه نیوساوث ولز ---
2 سرشت نمایی مخازن شکسته طبیعی و انگیزش آن (حامی مالی: شورای پژوهش استرالیا) 1386 1388 دانشکده مهندسی نفت - دانشگاه نیوساوث ولز ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 مدل سازی سه بعدی واحدهای هیدرولیکی جریان با استفاده از شناسه های لرزه ای و خواص پتروفیزیکی در یکی از میادین شرکت نفت فلات قاره اسفند 1389 امیر هاشم پور ---
2 مطالعه بازدهی تزریق گاز امتزاجی در یکی از مخازن نفتی زیر اشباع اسفند 89. سعیده قریب ---
3 بررسی میزان اعتماد به ارزیابی‏های پتروفیزیکی تشدید مغناطیس هسته‌ای در مخازن کربناته با بررسی موردی میدان گازی پارس جنوبی، مهرماه 1389. هاجر زینلی ---
4 بررسی عملکرد مته‌های استفاده شده در میادین نفت فلات قاره و انتخاب مته‌ی بهینه مهرماه 1389 داریوش جوانی ---
5 طراحی و ساخت نرم افزار شبیه ساز کنترل فوران چاههای نفت وگاز مهرماه 1390 رضا بناکار ---
6 عوامل موثر در ایجاد خستگی وترک در لوله های حفاری و روشهای کنترل آنها مهرماه 1390 حمیدرضا عابدی ---
7 تعیین خواص ژئومکانیکی مخزن با استفاده از داده های پتروفیزیکی و بررسی بهبود تولید با استفاده از بهینه سازی شکست هیدرولیکی بهمن ماه 90 هاجر برهانی ---
8 بهینه سازی پارامترهای حفاری و هیدرولیکی جهت افزایش سرعت حفاری در یکی از میادین نفت مرکزی بهمن ماه 90 محمد محمودی ---
9 مطالعه و تحلیل داده های لاگ ها، مغزه، حفاری و زمین شناسی برای ایجاد مدل ژئومکانیکی جهت تعیین دامنه ایمن وزن گل و تحلیل پایداری چاه در یکی از میادین پارس جنوبی بهمن ماه 90 زهراسادات میرشفیعی ---
10 استفاده از ثابت Buckle جهت زون بندی و تعیین اشباع آب در یکی از میادین نفت مناطق مرکزی با استفاده از تلفیق اطلاعات لاگ و مغزه بهمن ماه 90 علیرضا سلامتی ---
11 اثر شکستگیهای طبیعی سنگ مخزن بر هرزروی گل حفاری در میدان نفتی مارون خرداد 1391 محمد ولی نژاد ---
12 تبدیل مقطع لرزه ای دو بعدی به تخلخل سنگ مخزن با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم‌‌های ژنیتیک: مطالعه‌کاربردی در یکی از مخازن جنوب ایران در حال انجام امیرشهریار رستمی ---
13 مدلسازی اثر تخلیه مخزن بر تانسور تراوایی در مخازن شکسته در حال انجام زهرا ایزدی ---
14 بررسی و تحلیل روش ها و یافته های مطالعات ژئومکانیکی مخازن خاورمیانه و امکان سنجی کاربرد آنها در ایران در حال انجام شهرزاد سیدسجادی ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر گروه مهندسی نفت اردیبهشت 1391 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی ---

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 رتبه اول کارشناسی ارشد 1374 دانشگاه تهران ---
2 کمک هزینه تحصیلی 2002 شرکت تسلا ، استرالیا ---
3 کمک هزینه سفر 2006 انجمن اکتشاف نفت استرالیا ---
4 بورس تحصیلی 2005 CRC Wellbore Engineering دولت استرالیا ---
5 بهترین پایان نامه دکتری در پنج سال منتهی به سال 2007 2007 دانشکده مهندسی نفت ---
6 کاندید دریافت جایزه سال 2007 برای بهترین پژوهش 2007 کاندید از سوی دانشکده مهندسی نفت دانشگاه نیوساوث ولز ---