یکشنبه 14 خرداد 1402

سامانه اتوماسیون اداری دانشگاه

  • این سامانه تنها با مرورگر Internet Explorer ، قابل استفاده می باشد. ولی از لحاظ نسخه IE محدودیتی نداشته و برای نسخ 7، 8، 9 و 10 و 11 تنظیمات را اعمال خواهد کرد
  •  این ابزار از لحاظ نسخه 32 یا 64 بیتی سیستم عامل محدودیتی نداشته و تنظیمات را اعمال خواهد کرد.

کلیک کنید.

400918