یکشنبه 11 خرداد 1399

لیست پایان نامه های دفاع شده رشته عمران سازه

ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو موضوع پایان نامه نام و نام خانوادگی استاد راهنما
1 حمید مقدم بررسی و مطالعه رفتار تیرهای بتن آرمه تعمیر شده و بتن آرمه تعمیر نشده دکتر محمود نادری
2 غلامرضا ظریفی بررسی اتصالات سازه های بتنی ساخته شده از پانل های پیش ساخته دکتر محمود نادری
3 محمد رضا جوادی مقایسه رفتار بتن معمولی با بتن الیافی و بتن پلیمری دکتر محمود نادری
4 داور عظیم زاده مقدم مطالعه و مقایسه رفتار ستون های تعمیر شده بتنی دکتر محمود نادری
5 افشین صادقی گرگری مطالعه و مقایسه رفتار دال های تعمیر شده بتنی دکتر محمود نادری
6 صابر آسایش بررسی کمانش کلی و موضع مقاطع جدار نازک به روش المان های محدود دکتر امیر مسعود حر
7 نادر صالحی تحلیل طراحی و رفتاری بتن پلاستیک دکتر محمود نادری
8 ابراهیم ولدی بررسی آزمایشگاهی رفتار لرزه ای قاب های بتن مسلح تقویت شده دکتر محمود نادری
9 محمد منصوری آنالیز غیر خطی پوسته های نازک به روش المان محدود دکتر امیر مسعود حر
10 هاشم رسول زاده تحلیل خطی و غیر خطی اتصالات با ورق انتهایی دکتر امیر مسعود حر
11 سید عبدالخالق موسوی بررسی عوامل آسیب دیدگی بتن و راه های جلوگیری از آن در دریاچه ارومیه دکتر محمود نادری
12 علی محمدی بررسی جامع و بهینه نمودن ساخت تراورس بتنی دکتر محمود نادری
13 مجید شاهسواری رفتار دال های بتنی مستقر بر بستر خاکی دکتر مهراب جسمانی
14 رضا هدایت فر مطالعه دوام و مقاومت بتن حاوی دوده سیلیسی دکتر قاسمیان
15 افشین عبداللهی میرزا نق تحلیل صفات مهاری در خاک و برآورد بار نهایی سیستم دکتر مهراب جسمانی
16 حسن قربان کریمی مدل سازی قاب های فولادی با اتصالات انعطاف پذیر در مناطق زلزله خیز دکتر قاسمیان
17 امیر اقتصادی محاسبه اثر نیروی باد بر دکل های استوانه ای و چک کردن آن با آیین نامه مهندس ایزدی فرد
18 آزاد لطفیانی مطالعه رابطه بین نتایج بدست آمده از روش انتقال اصطکاک ، مغزه گیری و نمونه مکعبی برای تعیین مقاومت بتن دکتر محمود نادری
19 حمید الداغی بار نهایی لوله ای منحنی تو خالی فولادی تحت بار فشاری دکتر قاسمیان
20 محمد مهدی بیات ترک بررسی ضریب افزایش مقاومت نهایی ساختمان با اتصالات خورجینی دکتر فرزانه حامدی
21 علیرضا اکبری اردیموسی مدل سازی رفتار سازه های لوله ای خمیده پر شده با بتن مقاومت بالا تحت فشاری دکتر قاسمیان
22 مهدی حیدری ارزیابی خسارت دیدگی تیرهای بتن آرمه با استفاده از تغییرات مشخصات مدال دکتر فرزانه حامدی
23 محمد مهدی شوشتری تحلیل مهارهای تزریق شده در خاک و برآورد بادهای سیستم دکتر مهراب جسمانی
24 محمد سطوتی بررسی ارتعاش و مدلسازی عرشه پل های با سیستم مرکب تحت اثر بار زنده با استفاده از نرم افزار دکتر قاسمیان
25 امیر حمزه مسافر بررسی شکل پذیری ساختمان های بلند با قاب صلب در حالت استفاده از مهاربندی های ضربدری ، هشتی و خارج از مرکز مهندس رمضانعلی ایزدی فر
26 سروش سریانی مطالعه علل واکنش سیلیس _ قلیانی در متن و راه های مؤثر حفاظت بتن با توجه به شرایط مصالح و محیطی ایران دکتر محمود نادری
27 محمدرضا خسروی بررسی روش های ایجاد شتابنگاشت های موضوعی جهت تحلیل تاریخچه زمانی و ارائه شتابنگاشت مصنوعی برای ناحیه ایرن مرکزی خانم دکتر حامدی
28 هاشم موسوی روش مقایسه نتایج با نتایج آزمایشگاهی قاب های بتن آرمه دکتر نادری
29 مجید موسوی تقویت خمش قطعات بتن آرمه با استفاده از صفحات cfrp دکتر نادری
30 سهیل اکبری بیناباح مقایسه رفتار لرزه ای مهاربندهای خارچ از مرکز دارای پیوند قائم با مهاربندهای خارج از مرکز دارای پیوند افقی دکتر حامدی
31 امیراکبر پور مطالعه مقاومت بتن در اعضای مختلف سازه بتنی با استفاده از روش انتقال اصطکاک دکتر نادری
32 سید مهرداد حسینی مطالعه انواع پارامترهای مقاومتی موجود در روسازی ها با چسباننده قیری و غیرقیری مقایسه آن با روش انتقال اصطکاک دکتر نادری
33 علیرضا شاه سواری مقایسه مقاومت و دوام موجود مصالح در سازه های بتنی مسن با پارامترهای طراحی دکتر نادری
34 علی محمدی محقق بررسی رقتار لرزه ای میراگرهای اصطکاکی در سازه های فولادی دکتر نادری
35 امیرمیرکمالی مقایسه نتایج تحلیلی و تجربی قطعات بتن آرمه تعمیرشده دکتر نادری
36 مجید نعیما اارئه چند طرح اختلاط SCC و نتایج مربوط به آزمایشات آن ها و بررسی پرکننده های پودر سنگ و میکروسیلیس دکتر نادری
37 علیرضا کلانتری تاثیر مقاومت بتن در رفتار لرزه ای قابهای بتن آرمه دکتر حامدی
38 عطاء الله راثی بررسی تاثیر بعد بر مقاومت برشی مقاطع مدور تحت خمش دکتر حامدی
39 زهرا نورزیان مقایسه رفتار لرزه ای سازه های فولادی طراحی شده با روش های متداول و روش طراحی براساس تغییر مکان دکتر حامدی
40 پیروز علامه مکان یابی بهینه دیوارهای برشی در پلان سازه ها دکتر حامدی
41 مجید حکمتی خلف تاثیر آرامش بادبندها در رفتار سازه در برابر زلزله دکتر حامدی
چهارشنبه 26 اسفند 1394 - 12:39:29