پنجشنبه 10 مهر 1399

کلمات قصار امام خمینی(ره) در مورد دانشگاه و دانشگاهیان

 • دانشگاه مبدأ همه تحولات است.
 • مقدرات این مملکت دست این دانشگاهی هاست.
 • دانشگاه باید سرنوشت یک ملت تعیین بشود.
 • دانشگاه یک کشوری اگر اصلاح شود، آن کشور اصلاح می شود.
 • اساتید دانشگاه باید بدانند که اگر چنان چه دانشگاه را بسازند، کشورشان را بیمه کرده اند تا آخر.
 • باید این مسأله را دنبال کنیم که دانشگاه اسلامی شود تا برای کشور ما مفید گردد.
 • باید قبل از هر چیز دانشگاه اسلامی باشد؛ برای این که کشور هر چه صدمه خورده است از کسانی بوده است که اسلام را نمی شناخته اند.
 • معنی اسلامی شدن دانشگاه این است که استقلال پیدا کند، و خودش را از غرب جدا کند، و خودش را از وابستگی به شرق جدا کند؛ و یک مملکت مستقل، یک دانشگاه مستقل، یک فرهنگ مستقل داشته باشیم.
 • شما دانشجوهای عزیز! خودتان در صدد این باشید که از غربزدگی بیرون بیایید،این گمشده خودتان را پیدا کنید، گمشده شما خودتان هستید.
 • دانشگاه را باید شما رو به خدا ببرید، رو به معنویت ببرید؛ و همه درس ها هم خوانده بشود، همه درس ها هم برای خدا خوانده بشود.
 • شما دانشگاهی ها کوشش کنید که انسان درست کنید؛ اگر انسان درست کردید مملکت خودتان را نجات می دهید.
 • دانشگاه ها را مرکز تربیت قرار دهید؛ علاوه بر دانش، تربیت لازم است؛ اگریک دانشمندی تربیت نداشته باشد مضر است.
 • دانشگاه باید مرکز درست کردن انسان باشد.
 • اگر دانشگاه واقعاً دانشگاه باشد، و دانشگاه اسلامی باشد؛ یعنی در کنار تحصیلات، تهذیب هم در آن جا متحقق باشد، تعهد هم باشد، یک کشوری را این ها می توانند به سعادت برسانند.
 • دانشگاه خوب یک ملت را سعادتمند می کند و دانشگاه غیر اسلامی، دانشگاه بد، یک ملت را عقب می زند.
 • این افرادی که از دانشگاه در می آیند یا مخرب یک کشوری هستند یا سازنده آن کشور هستند.
 • هر چه از خوبی ها و بدی ها برای یک ملتی تحقق پیدا می کند: وابستگی یا استقلال، در قید و بند بودن و اختناق یا آزادی، تابع تربیت های دانشگاهی است.
 • دانشگاه است که امور کشور را اداره می کند، و دانشگاه است که نسل آینده و حاضر را تربیت می کند. و اگر چنان چه دانشگاه در اختیار چپاولگرهای شرق و غرب باشد، کشور در اختیار آن هاست.
 • دانشگاه که در رأس امور هست و تقدیرات یک کشوری، مقدرات یک کشوری بسته به وجود آن هاست، باید جدیت کنند که روی خودشان را از غرب و شرق برگردانند.
 • گویندگان و روشنفکران و متفکران و دانشگاهیان و دانشمندان، همه توان خود را صرف قطع امید دشمن اصلی ما آمریکا کنند.
 • جدیت و فداکاری لازم دارد تا دانشگاه، دانشگاه بشود.
 • امیدوارم دانشگاهی داشته باشیم که به درد ملت بخورد.
 • ان شاءالله روزی بیاید که از جاهای دیگر برای تحصیل به ایران بیایند.
 • امیدوارم احساس کرده باشید که همه دردهای ایران از دانشگاه شروع شده است.
 • باید دانشگاه ها بیدار بشوند، باید ازهمین دبستان تا آن آخر دانشگاه از این افکار غرب زده تهی بشوند، و شرق روی پای خودش بایستد.
 • اگر دانشگاه ها درست نشود، و مدرسه های ما هم درست نشود، امید این که یک جمهوری اسلامی ما پیدا بکنیم نداریم.
 • اسلام با فساد دانشگاه ها مخالف است، با عقب نگه داشتن دانشگاه ها مخالف است، با دانشگاه استعماری مخالف است.
 • اگر دانشگاه را ما سست بگیریم و از دست برود، همه چیزمان از دستمان رفته است.
 • اگر آرامش در دانشگاه نباشد، و در محیط های تعلیمی نباشد، چطور امکان دارد که متفکران افکار خودشان را به جوانان ما صادر کنند و مغزهای آن ها را متفکر و متخصص بار بیاورند؟
 • گر دانشگاه ها خالی از مردانی دانشمند و متخصص شوند، اجانب منفعت طلب چون سرطان در تمام کشور ریشه دوانده ، و زمام امور اقتصادی و علمی ما را به دست می گیرند و سرپرستی می کنند.
 • اکثر ضربات مهلکی که به این اجتماع خورده است، از دست اکثر همین روشنفکران دانشگاه رفته ای [است] که همیشه خود را بزرگ می دیدند و می بینند.
 • به همه نسل های مسلسل توصیه می کنم که برای نجات خود و کشور عزیز و اسلام آدم ساز، دانشگاه ها را از انحراف و غرب و شرق زدگی حفظ و پاسداری کنید.
 • برای همیشه نگذاریم دانشگاه ها به انحراف کشیده شود؛ و هر جا انحرافی به چشم خورد با اقدام سریع به رفع آن کوشیم. و این امر حیاتی باید در مرحله اول با دست پر توان خود جوانان دانشگاه ها و دانشسراها انجام گیرد.
 • سلام بر دانش و دانشگاه و دانشگاهیانی که چراغ راه هدایت و راهنمایی ملت، به سوی تعالی وسعادت و فضل و فضیلت می باشند.
 • سلام بر جوانان برومندی که با سلاح علم در سرفرازی و اعتلای کشور، کشور عزیز اسلامی کوشا، و در رسیدن به هدف های انسانی _ اسلامی از هیچ زحمت و کوششی دریغ ندارند.
 • مهمترین عامل در کسب خودکفایی و بازسازی، توسعه مراکز علمی و تحقیقاتی و تمرکز و هدایت امکانات، و تشویق همه جانبه مخترعین و مکتشفین و نیروهای متعهد ومتخصصی است که شهامت مبارزه با جهل را دارند، و از لاک نگرش انحصاری علم به غرب و شرق بدر آمده، و نشان داده اند که می توانند کشور را روی پای خود نگه دارند.
 • باید دانشگاه ها خودکفا بشوند که احتیاج به دانش غرب نداشته باشند.
سه شنبه 19 آذر 1392 - 12:00:58