دوشنبه 16 تیر 1399

بخش ها

نام بخش خلاصه وظایف مسؤول بخش
بخش مجموعه سازی و فراهم آوری جمع آوری درخواست های خرید منابع، پردازش های لازم جهت عدم تکراری بودن منابع، تعیین اولویت ها، اقدام در راستای تأمین اعتبار، خرید و در نهایت ثبت منابع در این بخش صورت می گیرد. دانشجویان محترم جهت سفارش منابع مورد نیاز خود فرم سفارش کتاب را از بخش امانت تحویل گرفته و پس از تکمیل به همان بخش تحویل می دهند. علی لشگری
بخش فهرست نویسی سازماندهی منابع اعم از فهرست نویسی توصیفی و تحلیلی، رده بندی، و آماده سازی منابع در این بخش انجام می گیرد. فهرست نویسی بر اساس قواعد فهرست نویسی انگلو امریکن 2 و با استفاده از نظام رده بندی کتابخانه کنگره است. فرایند فهرست نویسی به صورت رایانه ای و با استفاده از نرم افزار پارس آذرخش انجام می شود. فاطمه کریمی
بخش اطلاع رسانی این بخش ویژه استادان و دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی وبه منظور استفاده از بانکهای اطلاعاتی کتابخانه ایجاد گردیده است. بانک های اطلاعاتی قابل دسترسی دانشگاه عبارتند از Proquest,Elsevier,Oxford,Ebsco,Spring,Mathscinet ایران عابدی
بخش مرجع وظیفه این بخش ارائه خدمات از منابع مرجع مانند: دایره المعارف ها، فرهنگ ها، چکیده نامه ها، نمایه ها است. بخش مرجع به صورت نظام قفسه باز اداره می شود و منابع آن امانت داده نمی شوند. مراجعین محترم در صورت لزوم می توانند از خدمات زیراکس که در این بخش ارائه می شود استفاده نمایند. فریده محبی تبار
بخش نشریات ادواری و پایان نامه در این بخش می توان از نشریات تخصصی فارسی و خارجی و پایان نامه های مربوط به گروه های مربوط به گروه های مختلف آموزشی دانشگاه استفاده کرد. صغری لامعی رامندی
بخش امانت ارائه خدمات امانت، تمدید و رزرو کتاب بر عهده این بخش است. تعداد کتاب های قابل امانت و مدت آن مطابق جدول ذیل است. تقی طهماسبی


 

وضعیت عضو تعداد کتب قابل امانت مدت امانت
اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان دکترا تا 10 جلد تا یک ماه
دانشجویان کارشناسی ارشد تا 5 جلد تا یک ماه
سایر اعضا (دانشجویان کارشناسی و کارمندان) تا 3 جلد تا دو هفته

 

دوشنبه 6 آبان 1392 - 12:59:09