یکشنبه 15 تیر 1399

منابع چاپی

مدرک عنوان جلد
کتب فارسی و عربی قابل امانت - 75911
کتب لاتین قابل امانت - 15938
کتب فارسی و عربی مرجع 3540 8996
کتب لاتین مرجع 503 1415
پایان نامه کارشناسی ارشد 972 972
نشریات داخلی جاری 124 -
نشریات خارجی جاری 36 -
نشریات داخلی (آرشیو) 578 5041(صحافی)
نشریات خارجی (آرشیو) 173 1569(صحافی)
روزنامه ها و هفته نامه های داخلی (جاری) 14 -
روزنامه ها و هفته نامه های (آرشیو) 27 1072 (جلد صحافی شده)
طرح پژوهشی 72 -
چهارشنبه 10 مهر 1392 - 16:09:29