جمعه 9 اسفند 1398

شرایط عضویت

  1. ارائه نسخه ای از حکم کارگزینی برای اعضای هیأت علمی و کارمندان دانشگاه یا ارائه ی کارت دانشجویی برای دانشجویان
  2. ارائه یک قطعه عکس
  3. تکمیل فرم تقاضای عضویت
  4. شرکت در کلاس آموزش استفاده از کتابخانه در صورت دانشجو بودن

مقررات کتابخانه:

قبول مقررات کتابخانه برای عضو شدن و تداوم آن ضروری است. بخشی از مقررات به شرح ذیل می باشد:

  • مخزن کتب امانت به صورت نیمه باز اداره می شود. به این معنی که فقط اساتید محترم و بعضاً دانشجویان کارشناسی ارشد در موارد لزوم می توانند وارد مخزن کتابخانه شوند. سایر اعضا اجازه ورود به مخزن را ندارند.
  • بخش مرجع و نشریات ادواری به صورت قفسه باز اداره می شود، یعنی اعضا می توانند مستقیماً قفسه ها را مورد بازدید قرار داده و منابع دلخواه را در همان بخش مورد مطالعه قرار دهند. منابع مرجع و نشریات ادواری به امانت داده نمی شوند.
چهارشنبه 10 مهر 1392 - 16:10:04