جمعه 9 اسفند 1398

بانک های الکترونیکی

نشریات الکترونیکی و بانک های اطلاعاتی قابل دسترس از طریق کتابخانه مرکزی با عناوین ذیل می باشند:

تذکر: برای دسترسی به نشریات الکترونیکی و بانک های اطلاعاتی ذیل لازم است که از اینترنت دانشگاه استفاده گردد.

نام آدرس اینترنتی وضعیت شرح مختصر

http://www.irannamaye.ir

Active

نوع اطلاعات :

اطلاعات کتابشناختی, چکیده , متن کامل

پوشش موضوعی :

تمامی رشته های علوم پایه ، فنی و مهندسی ، علوم اجتماعی و علوم انسانی

http://www.noormags.com/view/fa/default

Active

نوع اطلاعات :

اطلاعات کتابشناختی، چکیده , متن کامل

توجه:

با توجه به محدودیت سهمیه دانشگاه، پس از مشاهده تورق مقاله و اطمینان از هماهنگ بودن مقاله با کار پژوهشی خویش اقدام به دانلود نمایند.بعد از اتمام سهمیه دانشگاه، هر فرد با نام و کلمه عبور شخصی خود اقدام به استفاده از پایگاه می نماید.

www.umi.com/pqdauto

InActive

نوع اطلاعات :

اطلاعات کتابشناختی، چکیده، متن کامل

پوشش موضوعی:

تمامی رشته های علوم زیستی، شیمی، بیوشیمی، فنی و مهندسی، فیزیک، ریاضیات، علوم کامپیوتری، زمین شناسی، اقتصاد، تجارت، مدیریت، علوم اجتماعی و علوم انسانی

راهنمای استفاده از پایگاه اطلاعاتی ProQuest

 

www.daneshyar.net

InActive

نوع اطلاعات:

اطلاعات کتابشناختی، چکیده، متن کامل، متن و تصویر

پوشش موضوعی:

تمام رشته های حوزه علوم و تکنولوژی، فنی و مهندسی، علوم انسانی و اجتماعی، اقتصاد و مدیریت، آموزش و پرورش و ...

راهنمای استفاده از پایگاه اطلاعاتی Ebsco

www.ScienceDirect.com

InActive

نوع اطلاعات :

اطلاعات کتابشناختی، چکیده، متن کامل

پوشش موضوعی:

تمامی رشته های علوم زیستی، شیمی، بیوشیمی، فنی و مهندسی، فیزیک، ریاضیات، علوم کامپیوتری، زمین شناسی، اقتصاد، تجارت، مدیریت، علوم اجتماعی و علوم انسانی.

راهنمای استفاده از پایگاه اطلاعاتی Science Direct

www.oxfordjournals.org

InActive راهنمای استفاده از پایگاه اطلاعاتی OXFORD

www.springerlink.com/home/main.mpx

InActive

نوع اطلاعات:

اطلاعات کتابشناختی، چکیده، متن کامل مقاله

پوشش موضوعی:

تمامی رشته ها

راهنمای استفاده از پایگاه اطلاعاتی Springer

www.ams.org/mathscinet/search.html

InActive

نوع اطلاعات:

چکیده مقالات

پوشش موضوعی:

ریاضیات، مهندسی و فیزیک

http://apps.isiknowledge.com

InActive  

آموزش نحوه عضویت در سایت IEEE

http://IEEE.ikiu.ac.ir

Active

نوع اطلاعات:

اطلاعات کتابشناختی، چکیده، متن کامل

پوشش موضوعی:

فنی و مهندسی و علوم پایه- شامل مجموعه مجلات IEEE از سال 1988 میلادی تا سال 2009 میلادی و استانداردهای آن از سال 1956میلادی تا 2009میلادی می باشد.

http://online.sagepub.com

Active

مجموعه علوم انسانی

سه شنبه 27 خرداد 1393 - 17:59:11