جمعه 4 مهر 1399
دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی

دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی

نظر به اهداف و رسالت دانشگاه، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این دانشکده هم اکنون 5 گروه آموزشی به فعالیت آموزشی و تحقیقاتی اشتغال دارند.


 

سه شنبه 23 شهریور 1395 - 13:50:33
55169