جمعه 9 اسفند 1398

معاونت توسعه، مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی

این حوزه نیز نقش اساسی در تأمین اعتبارات مالی و تنظیم هزینه های دانشگاه را بر عهده دارد. از این رو یکی از وظایف آن پیش بینی های لازم و دقیق در مورد هزینه ها و تنظیم منابع درآمد و اشراف کامل بر نحوه هزینه کردن بودجه و ایجاد تعامل درآمدها است.

 • معاونت توسعه، مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی: دکتر مهرزاد ابدالی
 • مدیر امور اداری و منابع انسانی: مهندس کیوان حسن پور
 • اداره خدمات عمومی: مجید حداد
 • اداره کارگزینی و رفاه: مینا کاظمی
 • اداره دبیرخانه مرکزی:  مهندس علی رامشینی
 • اداره تدارکات و انبارها:
 • مدیر امور مالی: علیرضا ایزدی
 • اداره رسیدگی مالی: عباس قنبرزاده
 • امین اموال دانشگاه: جعفر اینانلو
 • سرپرست گروه بودجه و تشکیلات: سیدعلی تقی لو
 • کارشناس: حسن نوری
 • کارشناس:
 • دبیر نظارت و ارزیابی عملکرد: حمید ساوه
 • اداره کارگزینی هیأت علمی: معصومه رایگان- سیده فاطمه ابراهیمی.
 • ستاد رفاهی: معصومه رایگان- سیده فاطمه ابراهیمی.

 

شنبه 22 آبان 1395 - 17:31:19
12784