جمعه 9 اسفند 1398

مدیریت منابع انسانی و امور پشتیبانی

مدیر منابع انسانی و امور پشتیبانی : مهندس کیوان حسن پور

این مدیریت قبلا با عنوان مدیریت امور اداری در دانشگاه شناخته می شد که از سال 1389 با مصوبه هیأت امنای دانشگاه به مدیریت منابع انسانی و امور پشتیبانی تغییر کرد.

بررسی نیازهای استخدامی غیر هیات علمی و هیات علمی برای معاونت ها و دانشکده ها و اصلاح ساختار سازمانی متناسب با نیازهای جدید دانشگاه در کنار انجام سایر امور پرسنلی، آموزش و ارتقای کارکنان و امور پشتیبانی نیز در این مدیریت انجام می شود.

مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی:

 • اجرای قوانین و مقررات و آیین نامه های استخدامی 
 • انجام کلیه امور مربوط به کسب مجوز استخدامی
 • ارزیابی مشاغل، تهیه و تعیین شرایط احراز شغل، و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل
 • تهیه گزارش مستمر ماهانه در مورد نقل و انتقالات و تغییرات نیروی انسانی
 • جمع آوری اطلاعات پرسنلی و تهیه آمار کارکنان، تنظیم و نگهداری پرونده های پرسنلی و اداری
 • انجام بررسی به منظور برآورد نیروی انسانی، خدمات عمومی و سایر مایحتاج
 • اجرای سیاست ها و خط مشی های دانشگاه در زمینه های مربوط به امور اداری، استخدامی و پشتیبانی
 • نظارت بر حسن انجام فعالیت های واحدهای تابعه
 • تهیه و تنظیم آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستور العمل های اداری لازم جهت ارائه به مقامات مربوطه بر اساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تایید
 • مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری
 • مطالعه و برسی رسته های شغلی مشاغل دانشگاهی و ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی به مراجع مربوطه با همکاری مدیریت برنامه و بودجه، تحول اداری و بهره وری دانشگاه
 • ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل دانشگاه
 • همکاری در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه با واحدهای مربوطه
 • انجام امور اداری و استخدامی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی
 • پیش بینی ترفیع و تغییر گروه سالانه کارکنان با کمک واحد های مربوط
 • همکاری با واحد حراست در زمینه حفاظت از ساختمان ها، اموال و تاسیسات
 • انجام تدارکات و تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحد های مختلف دانشگاه و سفارش آن از داخل و خارج کشور با هماهنگی کامل واحدهای مربوطه
 • شرکت در جلسات تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی کارکنان
 • نظارت در انجام کلیه امور خدماتی دانشگاه و ارائه آن به واحدهای مختلف
 • تهیه طرح های مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرح های مزبور
 • برنامه ریزی و نظارت بر روش های مطلوب اداره امور استخدامی دانشگاه
 • نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمایی های لازم
 • همکاری در امر تهیه وتنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف، نمودار و پستهای سازمانی دانشگاه با مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری دانشگاه
 • نظارت بر امور حضور و غیاب، طرح تمام وقت، اضافه کاری و انتصاب کارکنان (هیات علمی و غیرهیات علمی) و همکاری با مدیریت برنامه و بودجه، تحول اداری و بهره وری در امر طبقه بندی مشاغل
 • مشارکت در جلسات و کمیسیون های مختلف و اظهار نظر و ارائه پیشنهادات لازم
 • رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم
 • نظارت بر امر ارزشیابی واحد های تابعه
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق
شنبه 8 آبان 1395 - 13:22:06
15885