یکشنبه 11 خرداد 1399

مدیریت امور مالی

تامین منابع مالی ازدغدغه های اصلی هردستگاهی است که نقش اساسی در پیشبرد اهداف دانشگاه دارد. منابع مالی دانشگاه از محل درآمد عمومی و درآمد اختصاصی تامین می شود که کلیه امور مرتبط با پیش بینی منابع و مصارف مالی، پیگیری، تخصیص اعتبار از سازمان مدیریت، دریافت وجه از خزانه و پرداخت هزینه های مرتبط با جبران خدمات کارکنان و سایر هزینه های جاری و هزینه های مرتبط با تملک دارایی های سرمایه ای در این حوزه و در مدیریت بودجه و تشکیلات و مدیریت امور مالی انجام می شود.

مدیریت امور مالی

  • انجام کلیه امور مالی دانشگاه ها با رعایت مقررات و قوانین مربوطه
  • ابلاغ بودجه مصوب هریک از واحدها
  • رسیدگی بر مصرف اعتبارات مصوب از طریق سنجش میزان پیشرفت برنامه ها در هر یک از واحدها
  • جمع آوری و تلفیق بودجه های پیشنهاد شده از طرف واحدها
  • تهیه گزارش های آماری مقایسه ای در مورد عملکرد دانشگاه
  • تهیه و تنظیم گزارش های مالی و ارائه به رییس دانشگاه
  • نظارت بر تامین کمک هزینه های دانشجویی شامل کمک های بلاعوض، وام و غیره
  • انجام بررسی های لازم به منظور تعیین شهریه دانشگاه
  • همکاری با واحدهای ذی ربط در تشکیل و اداره کلاس های آموزشی
  • ایجاد هماهنگی بین واحدهای تابعه
یکشنبه 31 فروردین 1393 - 13:47:18
12103