دوشنبه 15 خرداد 1402

معاونت دانشجویی

این معاونت عهده دار سیاستگذاری، برنامه ریزی و ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان است. معاونت دانشجویی از جمله حوزه هایی است که دانشجویان عزیز در طول دوران تحصیل خود در دانشگاه با آن به طور مستمر سروکار دارند. از آن جا که بسترسازی مناسب برای انجام وظایف دانشجویی در حیطه وظایف این معاونت است و آشنایی با معاونت دانشجویی می تواند به استفاده بهتر دانشجویان از امکانات دانشگاه کمک کند در اینجا بخش های مختلف حوزه معاونت دانشجویی معرفی می شود.

 • معاونت دانشجویی و فرهنگی: دکتر حمید طاهری
 • مدیریت امور دانشجویی: بهرام مقدم خاوری رودسری
 • مدیریت مرکز مشاوره دانشجویی: دکتر علیرضا کاکاوند
 • مدیریت مرکز بهداشت و درمان:  دکتر علی مخبر دزفولی
 • مدیریت اداره تربیت بدنی: دکتر عباس صادقی 
 • مدیریت امور مالی: سید موسی خضری
 • مدیریت اداره رفاه و خدمات دانشجویی: علی عباسی
 • مدیریت اداره خوابگاه ها: علی اسمعیل زادگان
 • رئیس اداره تغذیه: رامین روشن پور
 • صندوق قرض الحسنه دانشجویی: محمدرضا احمدی 
 • کارشناس مسئول کمیسیون موارد خاص: مهندس مجید حداد
 • دبیرخانه کمیسیون موارد خاص استانی: فهیمه جباریها
سه شنبه 23 دی 1393 - 13:16:35
21121