دوشنبه 15 خرداد 1402

تربیت بدنی

مدیر تربیت بدنی: دکتر عباس صادقی 

 تربیت بدنی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) زیر نظر معاونت دانشجویی و فرهنگی فعالیت می کند. از نظر سازمانی توسط یک مدیر یک معاون یک کارشناس فوق برنامه ورزشی برادران یک کارشناس فوق برنامه ورزشی خواهران و یک کارشناس تأسیسات و اماکن ورزشی اداره می شود.

تربیت بدنی دانشگاه در دو قسمت خواهران و برادران فعالیت می کند.
برادران در رشته های فوتبال- والیبال -کشتی- تکواندو- کاراته- هندبال -فوتسال- بسکتبال - دو دومیدانی- تنیس روی میز- جودو- بدنسازی- بدمینتون
در قسمت خواهران در رشته های فوتسال-هندبال- والیبال- بسکتبال- آمادگی جسمانی- کاراته- دوومیدانی- بدمینتون- تنیس روی میز- شنا- ایروبیک و ... فعالیت می نمایند.
هر کدام از رشته های فوق دارای یک نفر دانشجو به عنوان دبیر انجمن مربوطه هستند که زیر نظر کارشناسان فوق برنامه برادران و خواهران جهت گسترش و پویایی ورزش دانشجویی انجام وظبفه می نمایند.

همکاران 

 • معاون تربیت بدنی: علی شهروان مهر
 • کارشناس تربیت بدنی: محمود حیدری
 • کارشناس تربیت بدنی: ستاره اکبری
 • کارشناس و مسؤول فوق برنامه ورزشی برادران: محمد پورخلیل
 • کارشناس و مسؤول فوق برنامه ورزشی خواهران: مژگان زرنگار

 اهم فعالیت های تربیت بدنی دانشگاه:

 1. فراخوان دانشجویان برای مشارکت در امور فعالیت های ورزشی
 2. هماهنگی و ارتباط با تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 3. هماهنگی و ارتباط با تربیت بدنی سایر ارگان ها و نهادهای ورزشی
 4. تشکیل تیم های ورزش
 5. تمرینات منظم تیم های ورزشی جهت شرکت در مسابقات
 6. اعزام مسابقات سراسری دانشگاه های کشور
 7. برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت های مختلف
 8. برگزاری اردوهای گل گشتی
 9. برگزاری جشنواره های ورزشی به مناسبت های مختلف( درون دانشگاهی – درون خوابگاهی- ورزشی های همگانی)
 10. برگزاری اردوهای کوهنوردی
 11. اعزام المپیاد ورزشی دانشگاه های سراسر کشور
 12. برگزاری مسابقات چند جانبه در سطح استان در رشته های مختلف ورزشی در دو قسمت برادران و خواهران را می توان از جمله فعالیت های تربیت بدنی نام برد.
 13. توسعه و تأسیس و گسترش ورزش در بین اقشار مختلف دانشگاهی
 14. تهیه لوازم و ابزار و مقدمات انجام فعالیت های ورزشی
 15. تعمیر و نگهداری از اماکن و تأسیسات ورزش
 16. احداث و توسعه اماکن ورزشی بویژه خوابگاهی
 17. تشکیل انجمن ورزشی دانشگاه و خوابگاه
 18. پیگیری مطالبات ورزش کارکنان و اساتید و استمرار فعالیت های شورای عالی ورزش دانشگاه

پرسشنامه پیشینه و علایق ورزشی دانشجویان جدیدالورود سال 92-93

چهارشنبه 11 تیر 1393 - 14:28:26
15793