دوشنبه 15 خرداد 1402

کمیته انضباطی

 

هدف از تشکیل کمیته انضباطی دانشجویان

رسیدگی به تخلفات و جرایم عمومی دانشجویان از قبیل:

 • تهدید
 • تطمیع
 • توهین
 • ضرب و جرح
 • جعل اسناد
 • سرقت
 • رشوه
 • اختلاس
 • به منظور مقابله با شیوع بی نظمی و هرج و مرج و هنجار شکنی در محیط آموزشی و فرهنگی دانشگاه
 • رسیدگی به تخلفات آموزشی و اداری دانشجویان به منظور کمک به رشد و شکوفایی استعدادهای علمی و پژوهشی دانشجویان از طرف مقابله با اثرات و پیامدهای منفی این قبیل تخلفات در دانشگاه
 • رسیدگی به تخلفات اخلاقی دانشجویان به منظور کمک به سالم نگهداشتن محیط دانشگاه و ایجاد زمینه های اصلاح و تربیت دینی و اخلاقی در دانشگاه

 

آیین نامه انضباطی

دانشگاه به تحقیق مرکز تولید علم و دانش و یکی از ارکان موثر در حرکت انقلاب و تنویر افکار مردم محسوب می شود و اهمیت نقش دانشجویان به عنوان نخبگان نسل جوان در مراحل مختلف رشد توسعه پایدار جامعه پیروزی انقلاب و تثبیت نظام انکار ناپذیر است. از این رو توجه به مسایل فرهنگی دانشگاه و صیانت از جایگاه و منزلت رفیع آن همواره مورد عنایت خاص بوده است.

پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه و کمک به سالم نگه داشتن محیط های آموزشی و پژوهشی و تامین حقوق عمومی دانشگاهیان از طریق ترغیب دانشجویان به حفظ کرامت دانشجویی و مقابله با بی نظمی هنجار شکنی و نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعی دیگران از اهمیت به سزایی برخوردار است. بدیهی است توجه به شیوه های برخورد صحیح و عالمانه با تخلفات دانشجویی و رعایت تقوا در امر قضاوت و تصمیم گیری جزو اصول اساسی و خدشه ناپذیر تلقی می شود.

آیین نامه انضباطی دانشجویان در سال 1374 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و شیوه نامه اجرایی آن در اسفند ماه 1378 با امضای وزرای علوم و بهداشت به دانشگاه های سراسرکشور ابلاغ شد.

بر اساس این آیین نامه کمیته انضباطی دانشجویان یک نهاد رسمی دانشگاه است که از اعضای هیأت علمی و دانشجویان تشکیل می شود.

این کمیته موظف است ضمن تاکید بر انجام مسؤولیت قانونی خود از هرگونه برخوردی که موجبات تحقیر و توهین به دانشجو را فراهم می آورد اجتناب ورزد.

 

گزیده ای از مقررات و اختیارات کمیته های انضباطی دانشجویان

کمیته انضباطی دانشجویان می تواند بر اساس شیوه نامه اجرایی و نوع تخلفات یکی از تنبیهات مندرج در جدول را برای متخلفین در نظر بگیرد.

در تخلفات شدیدتر احکام دیگری در بندهای 13 تا 20 شیوه نامه پیش بینی شده که شامل تغییر محل تحصیل، منع موقت تحصیلی به مدت 3 تا 4 نیمسال و یا اخراج از دانشگاه بوده و توسط کمیته مرکزی انضباطی دانشجویان صادر می شود.

 

شماره بند مربوطه در آیین نامه تنبیه
1 احضار و اخطار شفاهی
2 و 3 تذکر و یا اخطار کتبی بدوم درج در پرونده
4 و 5 تذکر و یا توبیخ کتبی با درج در پرونده
6 دادن نمره 25% در درس مربوط به تخلف
7 محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه
8 دریافت خسارت از دانشجو
9 و 10 منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال بدون و یا با احتساب در سنوات تحصیل
11 و 12 منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال بدون و یا با احتساب در سنوات تحصیل

 

 

جعل امضا یا اسناد دانشگاه

متخلف به تنبیهات مندرج در بندهای 3 تا 5 و در صورتی که جعل منجر به قبولی در دروس دانشگاهی و یا تغییر نمره شده باشد،به بند 6 و یکی از تبیهات مندرج در بندهای 7 تا 10 محکوم می شود و در مواردی که تخلف سنگین تر باشد ممکن است تنبیهات بندهای 13 تا 20 برای متخلف در نظر گرفته شود.

تقلب در امتحان

متخلف به تنبیه مندرج در بند 6 و یکی از تنبیهات بندهای 1 تا 5 محکوم می شود. در صورت تکرار تخلف و یا فرستادن شخص دیگری به جای خود یا شرکت به جای شخص دیگری در امتحان، به یکی از بندهای 9 تا 12 قابل تشدید است.

عدم رعایت مقررات دانشگاه

حسب نوع تخلف، یکی از تنبیهات 1 تا 10 در مورد تخلف اعمال می شود.

اخلال در نظم دانشگاه

متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 9 (به استثنای بند6) محکوم می شود.

استعمال مواد مخدر، شرب خمر و یا قمار

متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بند های 4 تا 10 (به استثنای بند 6) محکوم می شود.

عدم رعایت شؤون دانشجویی

بر اساس شدت و یا تکرار تخلف، متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 9 محکوم می شود.

توضیحات مبسوط تر در مورد تخلفات دانشجویی و مراحل رسیدگی به آن ها از احضار تا تشکیل پرونده تا تشکیل کمیته های بدوی و تجدید نظر و صدور حکم، در آیین نامه انضباطی و شیوه نامه اجرایی آن آمده است.

 

حقوق دانشجو

 • این آیین نامه و شیوه آن محرمانه نبوده و دانشجو می تواند آن را مطالعه کند.
 • دانشجو می تواند در صوت تمایل برای دفاع از خود در جلسه رسیدگی حضور باید.
 • احکام صادره در کمیته انضباطی دانشگاه قابل تجدید نظر بوده و دانشجو می تواند در مهلت قانونی تقاضای نظر در حکم نماید.

 

انتظار می رود دانشجویان عزیز که قشر برگزیده جوانان متعهد و مسلمان این مرز و بوم بوده و یکی از وجوه تمایزشان نست به سایرین سلامت اخلاقی ایشان است، با آگاهی نسبت به حقوق و وظایف خود و درک عمیقی که از شأن و منزلت والای خود در محیط دانشگاه دارند، در رعایت ضوابط و مقررات انضباطی دانشگاه کوشا باشند و دیگر دوستان خود را نیز به این مهم و حفظ محیط سالم علمی و در عین حال صمیمی دانشگاه فراخوانند.

 

چهارشنبه 13 آذر 1392 - 18:08:43
9488