پنجشنبه 8 آبان 1399

ساختار سازمانی دانشکده علوم پایه

 

 • ریاست دانشکده: دکتر مجید سلیمانی
 • معاون آموزشی دانشکده: دکتر رامین کاظمی
 • معاون پژوهشی دانشکده: دکتر علوی نیکجه

همکاران

 • مجید صفائی فخر: مسؤول اداره آموزش دانشکده
 • ملیحه رفیع زاده: کارشناس مسؤول آموزش دوره های کارشناسی ارشد دانشکده
 • ثریا آقا علیخانی: کارشناس آموزش
 • مریم رجبی جنتی: مسؤول دفتر دانشکده علوم پایه
 • اکرم طارمی: کارشناس پژوهشی دانشکده علوم پایه
 • محمد میرباقری: کارشناس امور مالی دانشکده علوم پایه
 • محمد رضا رضایی قزوینی ها: تدارکات دانشکده علوم پایه
 • فریبا برادران: دبیرخانه دانشکده علوم پایه
 • فاطمه عظیمی: کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی
 • صغری شریفی: کارشناس آموزش گروه ریاضی

 

شنبه 29 خرداد 1395 - 15:21:22
8612