چهارشنبه 7 خرداد 1399

ساختار سازمانی دانشکده علوم اجتماعی

همکاران

 

  • احسان قاسم زاده محمدی : مسئول دفتر ریاست و دبیرخانه
  • ملیحه زارع پورکاظمی: کارشناس مسول آموزش
  • معصومه وحید : کارشناس تحصیلات تکمیلی: مقطع کارشناسی ارشد (حقوق و علوم سیاسی ) دکتری (حسابداری و آینده پژوهی)
  • محمد جواد قدسی: کارشناس تحصیلات تکمیلی: مقطع کارشناسی ارشد ( حسابداری، مدیریت، روان شناسی و تربیت بدنی)
  • حمید کشاورز طارمی : کارشناس آموزش (حسابداری ، تربیت بدنی و مدیریت صنعتی)
  • مهین میرزایی: کارشناس آموزش (حقوق ، علوم سیاسی و روان شناسی )
  • غلامعلی شمسینی غیاثوند: کارشناس پژوهش
  • ملیحه معصوم خانی : کارشناس گروه های آموزشی و آزمایشگاه های دانشکده
  • فرهاد اکبری: امور عمومی
  • حمید اکبری : عامل مالی
سه شنبه 10 آذر 1394 - 16:33:42
8469