پنجشنبه 13 آذر 1399

گروه فیزیک

فیزیک فلسفه طبیعت است. دانشجویی که در رشته فیزیک درس می خواند با قوانین حاکم بر طبیعت اجسام، از ریزترین اجزای تشکیل دهنده طبیعت تا عظیم ترین آن ها آشنا می شود. درک این قوانین و تفسیر و بررسی آن ها با ابزار ریاضی از او انسانی می سازد با ساختار ذهنی سازمان یافته و منطق و ارادهای قوی که نه تنها در بعد علمی بلکه در همه ابعاد زندگی می تواند انسان موفقی باشد. فیزیک علمی است که می تواند با شناساندن مخلوق راه شناسایی خالق را هموار سازد. شاید به این دلیل رشته فیزیک یکی از جالب ترین و ایده آل ترین رشته هایی است که می تواند جواب گوی جنبه های گوناگون نیازهای مادی و معنوی انسان باشد. گروه فیزیک از جمله گروه هایی است که در اوایل تاسیس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، در سال 1370 راه اندازی شد و اکنون جزء با سابقه ترین گروه های آموزشی و پژوهشی در استان قزوین محسوب می شود. در حال حاضر گروه فیزیک 11 عضو هیات علمی دارد. در این گروه در هر سال تحصیلی به طور متوسط تعداد 120 دانشجوی کارشناسی و 20 دانشجوی کارشناسی-ارشد مشغول به تحصیل می باشند. گروه فیزیک در مقطع کارشناسی ارشد در گرایش های فیزیک حالت جامد، نجوم و اخترفیزیک، و فیزیک اتمی ملکولی دانشجو می پذیرد. آزمایشگاه های عمومی و تخصصی شامل آزمایشگاه فیزیک پایه1 (مکانیک)، فیزیک پایه2 (الکتریسیته و مغناطیس)، فیزیک پایه3 (نور و گرما)، فیزیک مدرن، اپتیک، حالت جامد و نیز رصدخانه های با تلسکوپی 11 اینچی جزء امکانات و فضای آموزشی این گروه می باشند.

مدیر گروه :  دکتر طيب کاکاوند

اعضای هیئت علمی گروه فیزیک
رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل
1 دکتر عفت یاحقیفیزیکدانشیار
2 دکتر محمد رضا بذرافکنفیزیکدانشیار
3 دکتر داود پورمحمدفیزیکدانشیار
4 دکتر محمد رضا خانلریفیزیکدانشیار
5 دکتر علي ريحانيفیزیکدانشیار
6 دکتر طيب کاکاوندفیزیکدانشیار
7 دکتر احمد مهرآمیزفیزیکاستادیار
8 دکتر الهه نحوی فردفیزیکاستادیار
9 دکتر هاشم حامدی وفافیزیکاستادیار
10 دکتر بابک محمد حسینیفیزیکاستادیار
11 دکتر سیده زهرا مرتضویفیزیکاستادیار
12 دکتر سميه احمدي سلطانسراييفیزیکاستادیار
13 دکتر مرجان جعفريفیزیکاستادیار
14 دکتر رضا شکوري صمدفیزیکاستادیار
15 دکتر سید محمدمهدی ابطحیفیزیکاستادیار

رشته های تحصیلی در گروه فیزیک
رج مقطع تحصیلی عنوان رشتهسرفصل دروس زمان تأسیس
1کارشناسیفیزیک محض
2کارشناسیفیزیک حالت جامد
3کارشناسی ارشدفیزیک اتمی ملکولی
4کارشناسی ارشدفیزیک حالت جامد
5کارشناسی ارشدفیزیک نجومی
6کارشناسی ارشدفیزیک اتمی ملکولی - اپتیک
7کارشناسی ارشدفیزیک اتمی ملکولی - پلاسما

دوشنبه 15 مهر 1392 - 19:04:55
11724