پنجشنبه 13 آذر 1399

گروه شیمی

هدف از ایجاد این رشته تربیت کارشناسانی است که در زمینه های آموزش شیمی در دبیرستان، تربیت کمک پژوهشگر، آماده کردن دانشجویان برای ورود به دوره های کارشناسی ارشد و دکترا به منظور تامین کادر آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی و کارشناسان مورد نیاز صنایع شیمیایی است تا ازحضور کارشناسان خارجی درکشور بی نیاز گشته و بتوانند از عهده امور برآیند.

مدیر گروه :  حسین قاسم زاده محمدی

اعضای هیئت علمی گروه شیمی
رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل
1 دکتر میرمحمد علوی نیکجهشیمیاستاد
2 دکتر محمد رضا خانمحمدی خرمیشیمیاستاد
3 دکتر محمد بیاتشیمیدانشیار
4 دکتر غلامرضا رضائی بهبهانیشیمیدانشیار
5 دکتر مجید سلیمانیشیمیدانشیار
6 دکتر شهریار غمامیشیمیدانشیار
7 دکتر بهمن واشقانی فراهانیشیمیدانشیار
8 دکتر حسین ایمانیهشیمیاستادیار
9 دکتر وحید محمدیشیمیاستادیار
10 دکتر حسين قاسم زادهشیمیاستادیار
11 دکتر مریم درگاهیشیمیاستادیار
12 دکتر امير باقري گرماروديشیمیاستادیار

رشته های تحصیلی در گروه شیمی
رج مقطع تحصیلی عنوان رشتهسرفصل دروس زمان تأسیس
1کارشناسیشیمی محض
2کارشناسی ارشدشیمی فیزیک
3کارشناسی ارشدشیمی معدنی
4کارشناسی ارشدشیمی آلی
5کارشناسی ارشدشیمی تجزیه
6دکتریشیمی تجزیه
7دکتریشیمی آلی
8دکتریشیمی فیزیک

شنبه 25 بهمن 1393 - 13:55:31
12397