پنجشنبه 13 آذر 1399

گروه آمار

به دنبال افزایش نیازهای جامعه به علم آمار، دوره ی کارشناسی آمار با دو هدف کلی زیر در سال 1378 دایر شد:

  1. تربیت کارشناس آمار مورد نیاز ادارات، سازمان ها و صنایع
  2. تربیت کارشناس آمار برای ادامه ی تحصیل در سطوح کارشناسی ارشد و دکترا، توجه بیشتر به کاربرد این رشته در گردآوری و پردازش، استنباط، مدل سازی و تحلیل انواع سیستم های تولید اطلاعات و هم چنین کاربرد در مسائل صنعتی، کشاورزی، پزشکی، اجتماعی و ... .

در یک نگاه، هدف اصلی دوره ی کارشناسی آمار، تربیت متخصصان حرفه ای برای انجام بررسی ها و تحلیل-های آماری و پرداختن به تحقیق های علمی بر اساس روش های کمی استقرایی است.

مراکزی نظیر: وزارت آموزش و پرورش، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مرکز آمار ایران، بانک ها و سایر مراکز دولتی، خصوصی و صنعتی از جمله مراکز اصلی جذب دانش آموختگان این دوره اند.

هم چنین گروه آمار به دنبال گسترش ابعاد کاربردهای علم آمار در سال 1390 دوره ی کارشناسی ارشد آمار ریاضی را دایر کرد. هدف اصلی این دوره تربیت نیروهایی است که بتوانند در شکوفایی مرزهای دانش در حیطه ی علوم آماری سهیم باشند و قادر باشند مسائل پیچیده تر علمی را به صورت جدی تر از دوره ی کارشناسی تحلیل کنند.

اکنون گروه آمار متشکل از 4 عضو هیأت علمی تمام وقت و 3 دانشجوی دکترای بورسیه است.

 

مدیر گروه :  اسماعیل امیری

اعضای هیئت علمی گروه آمار
رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل
1 دکتر اسماعیل امیریآماردانشیار
2 دکتر رامين کاظميآماردانشیار
3 دکتر افشین فلاحآماراستادیار
4 اکرم کهنسالآماراستادیار
5 دکتر آرزو حاجی رجبیآماراستادیار
6 حسن حاجیآمارمربی

رشته های تحصیلی در گروه آمار
رج مقطع تحصیلی عنوان رشتهسرفصل دروس زمان تأسیس
1کارشناسیآمار
2کارشناسیآمار و کاربردها
3کارشناسی ارشدآمار ریاضی

چهارشنبه 3 آذر 1395 - 15:39:36
7951