یکشنبه 6 مهر 1399

اهداف تاسیس دانشگاه

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) با اهداف متعالی تاسیس شده و مسئولین دانشگاه از ابتدا تاکنون تمام تلاش و سعی خود را برای تحقق این اهداف مقدس معطوف داشته اند که بحمدا... اکنون با رشد مستمرشاخص های کیفی، دانشگاه در جایگاه مناسبی قرار گرفته است.

این دانشگاه، به منظور معرفی فرهنگ و تمدن و معارف اسلامی که بزرگترین حامی علم و عالم در جهان است و در راستای احیای شیوه های تعلیمی و تبلیغی آن، به عنوان مؤسسه ای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اهداف زیر تأسیس شده است:

  1. گسترش و تحقق فرهنگ اسلامی در جهان اسلام
  2. نشر فرهنگ و معارف اسلامی در سطح بین المللی
  3. شناساندن شخصیت های جهان اسلام برای تعمیق فرهنگ اسلامی
  4. بهره گیری از علوم و فنون در راستای فرهنگ اسلامی
  5. تربیت متخصصان متعهد به منظور خود اتکایی علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی
  6. کمک به گسترش تحصیلات عالی در ایران
  7. کوشش در فراهم نمودن زمینه های لازم برای توسعه تحقیقات، نوآوری، انتقال و جذب فناوری در ایران و سایر کشورهای اسلامی به موازات نشر علوم و فنون و فرهنگ و معارف اسلامی در سطح بین المللی.

تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر این که "دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) آبروی نظام است." و توجه ریاست محترم جمهور در سفر استانی خردادماه سال 1385 نسبت به دانشگاه منجر به تدوین و تصویب سند چشم انداز پنج ساله دانشگاه در اردیبهشت ماه سال 1386 گردید که هم اکنون سند راهبردی دانشگاه جهت توسعه کمی و ارتقای کیفی تا سال 1391 محسوب می شود.

یکشنبه 29 شهریور 1394 - 18:33:56