پنجشنبه 12 تیر 1399

شاخص های ارزیابی عملکرد

حوزه دانشجویی:

 تعداد دانشجویان استعداد درخشان:
 
گروه کارشناسی (زن) کارشناسی
(مرد)
کارشناسی ارشد (زن) کارشناسی ارشد
(مرد)
دکتری
(زن)
دکتری (مرد) جمع کل (زن) جمع کل (مرد)
علوم انسانی 75 50 0 0 0 0 75 50
علوم پایه 10 1 0 0 0 0 10 1
فنی و مهندسی 17 27 0 0 0 0 17 27
کشاورزی و دامپزشکی     0 0 0 0 0 0
هنر 18 6 0 0 0 0 18 6
جمع کل 120 84 0 0 0 0 120 84
 
 

تعداد رشته محل های دایر دانشگاه:

گروه کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری تخصصی جمع کل
علوم انسانی 0 17 25 9 51
علوم پایه 0 5 6 5 16
فنی و مهندسی 0 12 22 8 42
کشاورزی و دامپزشکی 0 0 0 0 0
هنر 0 3 4 1 8
جمع کل 0 37 57 23 117

 فعالیت های درون دانشگاهی:

شاخص زن مرد
تعداد دانشجویان تحت پوشش برنامه ها و فعالیت های ورزش درون دانشگاهی 384 458
تعداد دانشجویان تحت پوشش ورزش های قهرمانی 152 176
تعداد انجمن های ورزش دانشجویی 16 19

 

حوزه پژوهشی:

مقاله های نمایه شده در مجلات ISC ،scopus ،ISI، علمی - پژوهشی، علمی - ترویجی، کنفرانس های داخلی و بین المللی:

گروه ISI scopus ISC علمی-پژوهشی علمی-ترویجی مقالات ارائه شده در کنفرانس های داخلی مقالات ارائه شده در کنفرانس های بین المللی جمع کل
علوم انسانی 2 * 39 71 3 14 13 142
علوم پایه 56 * 12 5 1 17 17 108
فنی و مهندسی 23 * 20 22 1 38 33 137
کشاورزی و دامپزشکی 3 * 6 6 1 44 3 63
هنر 0 * 1 7 0 35 0 43
جمع کل 84 * 78 111 6 148 66 493

 تعداد نشریات:

گروه علمی-پژوهشی علمی-ترویجی جمع کل
علوم انسانی 3 - 3
علوم پایه - - -
فنی و مهندسی 1 - 1
کشاورزی و دامپزشکی - - -
هنر - - -
جمع کل 4 - 4

استادان و دانشجویان استفاده کننده از فرصت های تحقیقاتی کوتاه مدت خارج از کشور و اعطای تسهیلات جهت شرکت در کنفرانس های علمی:

موضوع  
دانشجویان استفاده کننده از فرصت های تحقیقاتی کوتاه مدت  
اعطای تسهیلات جهت شرکت در کنفرانس های علمی 57
تعداد سفرهای اعضای هیأت علمی: فرصت مطالعاتی 3

حوزه فرهنگی و اجتماعی:

تعداد نشریات دانشجویی 50
تعداد تشکلهای اسلامی 3
تعداد کانون های فرهنگی (و هنری) 7
تعداد انجمن های علمی - دانشجویی 34
تعداد کرسی های آزاد اندیشی برگزار شده 9
تعداد سفرهای زیارتی (حج عمره)  
تعداد سفرهای زیارتی (عتبات عالیات)  
(داخلی)  
جمع کل  

 حوزه امور اداری، مالی و عمرانی:

فضای آموزشی دانشگاه:

گروه جمع زیربنا
گروه علوم پایه 12700
گروه علوم انسانی و هنر 9892
گروه فنی و مهندسی 9400
گروه کشاورزی و دامپزشکی -
جمع کل 31992

فضای رفاهی و کمک آموزشی دانشگاه:

نام کاربری و مشخصات زیربنای موجود در دست احداث
سالن های ورزشی سرپوشیده و استخر 4540  
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد 4062  
آمفی تئاتر 2615  
گروه تحقیقات دانشگاهی -  
فرهنگی و نمازخانه 3470  
خوابگاه دانشجویان (پسران و دختران) 27900  
خوابگاه دانشجویان (متأهلین) 3150  
سلف سرویس مرکزی و آشپزخانه 1800 3673
منازل سازمانی اساتید 4250  
اداری (سازمان مرکزی) 2560  
مهمانسرای اساتید 1320  
سایر فضاهای خدماتی و رفاهی 1560  
جمع کل 57227  

 همکاری های علمی و بین المللی:

از فروردین 92 تا اسفند 92:

تفاهم های آموزشی، پژوهشی و فناوری منعقده دانشگاه با همتایان خارجی 5
عضویت دانشگاه ها و مراکر پژوهشی در سازمان های تخصصی بین المللی --
تعداد سمینارهای علمی داخلی و بین المللی برگزار شده در دانشگاه ها 2
تعداد پروژه های مشترک با دیگر کشورها 3
تعداد مقالات مشترک با محققان دیگر کشورها شاید اعضای هیأت علمی مقالات مشترک داشته باشند اما دفتر همکاری های علمی و بین المللی فاقد آمار در این زمینه است.
تعداد استادان اعزامی زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی به تدریس در دانشگاه های خارج از کشور 2
تعداد سفرهای اعضای هیأت علمی به سمینارها و کنفرانس های بین المللی 15

 

 ارتباط با صنعت، توسعه و فناوری:

تعداد قراردادهای پژوهشی منعقد شده دانشگاه با صنعت 4
ارزش قراردادهای پژوهشی منعقد شده دانشگاه با صنعت 1697000000
تعداد شرکت های دانش بنیان ایجاد شده توسط استادان و دانشجویان دانشگاه  
ثبت اختراعات -
تجاری سازی نتایج تحقیقات و پژوهش های دانشگاه -
تعداد پایان نامه های مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری  2

 

 

 

 

سه شنبه 25 شهریور 1393 - 11:10:21