پنجشنبه 8 خرداد 1399

آشنایی با قزوین

استان قزوین در منتهی الیه شمال غربی فلات مرکزی بین کوه های البرز، کوه های استان زنجان و رشته کوه مرکزی قرار گرفته است. استان قزوین از شمال به استان های مازندران و گیلان، از غرب به استان زنجان، از جنوب به استان های همدان و مرکزی و بالاخره از شرق به استان تهران محدود می شود. وسعت این استان حدود 16 هزار کیلومتر مربع است که در مقام مقایسه با وسعت کل کشور کمتر از 1درصد آن را شامل می شود. ارتفاع آن ازسطح دریا درشهر قزوین، (مرکزشهر) 1298 متر، درشمالی ترین نقطه محدوده طرح تفضیلی 1320 متر و در خیابان کمربندی در جنوب ، 1280 متر می باشد. همچنین طول شهر حدود پنج کیلومتر است.

میزان بارندگی درسرزمین قزوین بین 200 تا 300 میلیمتر درسال در نوسان است. نوسان دما در طول سال و شبانه روز زیاد است و میانگین درجه حرارت سالیانه از جنوب به شمال (به استثنای دره رودخانه شاهرود و قزل اوزن) و از شرق به غرب کاهش می یابد (حداکثر درجه حرارت قزوین41 و حداقل 5/26- می باشد).

 

 

یکشنبه 29 شهریور 1394 - 18:39:21