چهارشنبه 7 خرداد 1399

تاریخچه دانشگاه

دانشگاه، فعالیت آموزشی خود را در سطح محدود از سال 1362 و با عنوان دانشگاه بین المللی اسلامی آغاز کرد. در سال 1370 با دستور صریح وزیر وقت علوم، دانشگاه با مجتمع آموزش عالی دهخدا ادغام گردید و به دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) تغییر نام یافت.

سه شنبه 19 آذر 1392 - 11:25:23
3761