چهارشنبه 7 خرداد 1399

اساتید

کادر علمی مرکز آموزش زبان فارسی از اعضاء هیأت علمی تمام وقت و مدعو تشکیل شده است. از ویژگی های استادان مرکز می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • از نظر تحصیلات حداقل دارای مدرک فوق لیسانس در رشته آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان و یا زبانشناسی کاربردی هستند.
  • سابقه تدریس طولانی (بیش از 5 سال) در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دارند.
  • از طریق شرکت در همایش ها و کارگاه های مختلف آموزشی، به طور فعال در حال افزایش دانسته های خویش هستند.
  • با زبان آموزان رابطه ای دوستانه برقرار کرده و در همه حال به زبان آموز در امر فراگیری زبان یاری می رسانند.
دوشنبه 15 مهر 1392 - 16:19:03
7560