پنجشنبه 7 مرداد 1400

اهداف

  • پژوهش در زمینه جنبش نرم افزاری و الگوی اسلامی- ایرانی توسعه علم و فناوری
  • پایش مستمر علم، فناوری و نوآوری با استفاده از شاخص های ملی و بین المللی
  • فراهم آوردن بالاترین سطح ممکن دانش عملی و کارآمد ترین شرایط برای تربیت متخصصین
  • نیل به جایگاه علمی و پژوهشی ممتاز در سطح بین المللی با بهره گیری از تمام پتانسیل های داخلی و خارجی اعم ازنیروی خلاق جوانان و پژوهشگران ایرانی و با استفاده از فناوری های ارتباطات و توسعه واقعی همکاری های بین المللی
  • افزایش نقش دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در روند تصمیم سازی ملی و سیاست پژوهی کشور، مباحث ملی توسعه و موضوعات خاص فناوری در کشور
  • تحلیل راهبردی روندها و رویداد های جهانی و داخلی و بستر سازی مطالعاتی بر پایه نگرش های گوناگون به توسعه اجتماعی،اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و فناوری کشور
  • تدوین راهبرد و طراحی الگوهای گوناگون توسعه با توجه به چشم انداز ملی کشور
  • ایجاد تعامل با دولت مردان، سیاستگذاران، تصمیم گیران و پژوهشگران از طریق مطالعه و تحلیل روندها و ارائه مشاوره به آنان
سه شنبه 23 مهر 1392 - 14:29:15
3466