یکشنبه 15 تیر 1399

واحدآموزش و کانون‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی

واحد آموزش و واحدآموزش و کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی:

الف - برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و ارزیابی کلاس ­های فرهنگی، هنری و اجتماعی

1-      هماهنگی با مربیان آموزشی

2-      ثبت ­نام از علاقمندان

3-      تشکیل کلاس‏ های آموزشی-تقویتی و کلاس­ های هنری و ...

4-      برگزاری آزمون دوره ­های مذکور در بند فوق

5-      ارائه‏ ی گواهی معتبر

 

ب -  برنامه‏ ریزی، سازماندهی، نظارت و ارزیابی کانون‏ های فرهنگی، هنری و اجتماعی

1 - تشخیص و هدایت استعدادهای دانشجویان در رشته های مختلف هنری، فرهنگی و ...

2- جذب دانشجویان مستعد و علاقمند به موضوعات فرهنگی، هنری و اجتماعی

3- هدایت و راهنمایی دانشجویان علاقمند جهت تأسیس کانون‏ های جدید

4- همکاری و پیگیری در برگزاری انتخابات سراسری کانون‏ های فرهنگی، هنری و اجتماعی

 5- هدایت و راهبری فعالیت ­های کانونی

6-     همکاری و پیگیری امور مربوط به جشنواره­ ی رویش

7-     انجام سایر امور محوله

 

 

چهارشنبه 10 تیر 1394 - 14:18:24
1335