جمعه 9 اسفند 1398

فضای مجازی و انجمن های علمی

 

به منظور تقویت نشاط علمی در میان دانشجویان و حمایت از فعالیت های جمعی و خودجوش پژوهشی و راهنمایی و مشارکت دانشجویان مستعد در جهت بالندگی علمی و فرهنگی دانشگاه، انجمن های علمی دانشجویی رشته های مختلف تحصیلی با حمایت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور طبق مفاد آیین نامه ای تشکیل می شود.

 شرح وظایف واحد فضای مجازی و انجمن­های علمی

1- طراحی و برگزاری کارگاه ­های ویژه­ ی فضای مجازی

2-  برنامه­ ریزی و برگزاری برنامه­ ها و نشست­ های تخصصی ویژه­ ی فضای مجازی

3-   تولید محتوای ویژه­ی فضای مجازی دانشجویی

4-   برگزاری مسابقات ویژه­ی فضای مجازی

5-   بررسی پرتال وزارت علوم و پیگیری ثبت گزارش فعالیت ­ها توسط کارشناسان

6-      پیگیری و ثبت درخواست­ها و تشکیل انجمن­های علمی

7-      برنامه­ ریزی و برگزاری جشنواره­ ی حرکت درون دانشگاهی به صورت سالیانه و همکاری در اجرای جشنواره­ ی ملی حرکت

8-   تنظیم قراردادهای مرتبط با برگزاری کارگاه­ها، دوره­ های آموزشی - تقویتی  و نشست­ های علمی- تخصصی انجمن‌های علمی

9-    برگزاری جلسات استادان مشاور، مدیران گروه­ها و معاونان پژوهشی دانشکده­ها

10-  برگزاری جلسات کمیته ­ی حمایت و نظارت بر فعالیت ­های انجمن­ های علمی

11-    برگزاری جلسات ویژه ­ی دبیران انجمن­ های علمی

12-    برنامه ­ریزی و پیگیری برگزاری انتخابات انجمن­ های علمی به صورت سالیانه

13-   هدایت و راهنمایی دانشجویان جهت تأسیس انجمن ­های علمی

14-   انجام سایر امور محوله

چهارشنبه 10 تیر 1394 - 14:00:24
3347