یکشنبه 11 خرداد 1399

مدیریت تعمیر و نگهداری

این بخش در راستای حفظ و نگهداری کلیه ساختمان های اداری، آموزشی، خوابگاه ها و سایر ساختمان های موجود همچنین تاسیسات برقی و مکانیکی مربوط به آن ها و نیز تاسیسات زیر بنایی موجود در محوطه ها فعالیت می نماید.

شرح وظیفه واحد تعمیر ونگهداری:

الف ) تعمیرات اساسی: در اردیبهشت ماه هر سال برنامه ریزی جهت انجام تعمیرات اساسی ابنیه و تاسیسات انجام شده و با پایان سال تحصیلی و خروج دانشجویان از خوابگاه ها برنامه اجرایی آن عملیاتی گشته و تا حضور مجدد دانشجویان ادامه می یابد. به طور معمول سعی می شود کلیه کاستی های مشاهده شده در طول سال و معایب احتمالی موجود که باعث آسیب های آینده خواهند شد در این بازه زمانی مرتفع گردد تا در زمان بهره برداری از دانشکده ها و خوابگاه ها مشکل چندانی وجود نداشته باشد.

ب) تعمیرات اتفاقی : خرابی های پیش آمده در ابنیه و تاسیسات به صورت 24 ساعته توسط اکیپ های این مدیریت رفع می گردد.

ج) پروژههای مصوب : در صورت صلاح دید معاون عمرانی دانشگاه پروژه هایی جهت اجرا به این بخش واگذار می گردد. این پروژه ها هم راستا با ایجاد بستر بهتر جهت بهره برداری از فضا ها و تاسیسات موجود می باشند.

 

دوشنبه 15 تیر 1394 - 16:30:01
4660