پنجشنبه 7 مرداد 1400

فصلنامه آینده پژوهی ایران

 

فصلنامه آینده پژوهی ایران:

فصلنامه آینده پژوهی ایران دارای مجوز رسمی انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت علوم تحقیقات و فناوری است و انتشار مقالات حاصل از پژوهش های علمی، در حوزه های متنوع آینده پژوهی را بر عهده دارد. این فصلنامه علمی به صورت تخصصی در زمینه آینده پژوهی و موضوعات پیرامون آینده پژوهی در پژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) فعالیت می نماید. در این فصلنامه مقالاتی به زبان های فارسی و انگلیسی در زمینه آینده پژوهی و موضوعاتی پیرامون آینده پژوهی به چاپ می رسد. بدیهی است مقالات پژوهشگران با رتبه استادیاری به بالا و مقالات حاصل از رساله دکترا دانشجویان و یا دانش آموخته گان مقطع دکترا قابل دریافت و ارسال به داوری می باشد و می تواند آخرین دست آوردهای پژوهشی را در این زمینه به جامعه علمی و دانشگاهی عرضه نماید. و مقالات با تایید ارزیابان علمی در در این نشریه منتشر خواهد شد که دارای شرایط زیر باشد:

1.دارای نوآوری و ابتکار در حوزه آینده پژوهی و توانایی تبیین و استدلال های جدیدی در عرصه آینده پژوهی را دارا باشد.

2. مسأله محور باشد و بر یک موضوع خاص تمرکز نموده باشد..

3. مرتبط با موضوع آینده پژوهی و موضوعات پیرامون آینده پژوهی باشد.

4. از منابع دسته اول و یا کتب و مقالات معتبر بین المللی استفاده شده باشد.

5. ویرایش متن و صحیح بودن کامل مقالات انگلیسی الزامی است.

6. مطالب ارسالی نباید در جای دیگری چاپ و یا همزمان به نشریه دیگری ارائه شده باشد.

 

محور ها و موضوعات مقالات:

 

آینده پژوهی

تحلیل راهبردی روندها و رویداد های جهانی و داخلی و بستر سازی مطالعاتی بر پایه نگرش های گوناگون به توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و فناوری کشور.

پژوهش در خصوص شناسایی مراکز ترویج آینده پژوهی پژوهش در خصوص ارتقای سطح درک عامه از آینده پژوهی

مفاهیم جامعه پذیری در آینده پژوهی

 

آینده پژوهی اجتماعی- فرهنگی

پژوهش در خصوص راهکار های استفاده از وسایل ارتباط جمعی به منظور ارتقای آینده پژوهی در جامعه

مطالعات جوانان و زنان و آینده پژوهی

پژوهش درخصوص مشارکت دانشمندان در عمومی سازی آینده پژوهی

اخلاقیات و استاندارد های رفتاری آینده پژوهی

آینده پژوهی، رسانه و جامعه

پژوهش و آموزش در زمینه مطالعات اجتماعی آینده

مزیت های فرهنگی در آینده پژوهی

نهادینه شدن اجتماعی آینده پژوهی

 

آینده‌پژوهی علم، فنّاوری و نوآوری

رهگیری نیرو های پیشران در عرصه ی آینده پژوهی

تحلیل تأثیر متقاطع روند های علمی و فناورانه و پیش بینی و شبیه‌سازی بر نهاد آن ها

ترازیابی و مطالعه ی تطبیقی علم و فناوری با رویکرد داخلی- خارجی

پژوهش در خصوص ارتقای نقش آموزش و پرورش در ترویج علم و فناوری

 

آینده پژوهی جهان اسلام و روابط بین الملل

تلاش در جهت ترویج فرهنگ ایرانی- اسلامی در جهان

تبیین جایگاه آموزه های مهدویت به عنوان کانون محوری نظریه پردازی و برنامه ریزی و ارائه خط و مشی ها و تنظیم سیاست های خرد و کلان کشور

دین و آینده پژوهی

پژوهش و آموزش در زمینه مطالعات مهدویت

 

آینده پژوهی علم، فنّاوری و نوآوری

رهگیری نیرو های پیشران در عرصه­ی آینده پژوهی

تحلیل تأثیر متقاطع روند های علمی و فناورانه و پیش بینی و شبیه‌سازی بر نهاد آن ها

ترازیابی و مطالعه ی تطبیقی علم و فناوری با رویکرد داخلی- خارجی

پژوهش در خصوص ارتقای نقش آموزش و پرورش در ترویج علم و فناوری

 

آینده پژوهی جهان اسلام و روابط بین الملل

تلاش در جهت ترویج فرهنگ ایرانی- اسلامی در جهان

تبیین جایگاه آموزه های مهدویت به عنوان کانون محوری نظریه پردازی و برنامه ریزی و ارائه خط و مشی ها و تنظیم سیاست های خرد وکلان کشور

دین و آینده پژوهی

پژوهش و آموزش در زمینه مطالعات مهدویت

 

 

دوشنبه 18 آذر 1392 - 13:36:16
7023