یکشنبه 11 خرداد 1399

سامانه فیش حقوقی

کارکنان و اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه برای مشاهده فیش حقوقی خود به آدرس زیر مراجعه فرمائید.

http://pay.ikiu.ac.ir


 

شاغلین محترم نیز برای دسترسی به فیش های حقوقی قبل از اردیبهشت 1393 روی این پیوند کلیک نمائید.

بازنشستگان محترم نیز می توانند فیش حقوقی خود را اینجا ببینند.

ورود به سامانه فیش حقوقی بازنشستگان

 

دوشنبه 29 اردیبهشت 1393 - 15:59:25