یکشنبه 29 دی 1398

واحد کارپرداری

واحد کارپرداری

1- پیگیری و هماهنگی خرید اقلام و اجناس مورد نیاز حسب دستور مقام مافوق در چارچوب ضوابط خرید

2- تقویم و برآورد تقاضا و اخذ تنخواه گردان

3- پیگیری و اخذ استعلام قیمت جهت معاملات متوسط، و تلاش و دقت برای گزینش بهترین نوع کالا و مواد برای خرید

4-کسب آگاهی دقیق از مشخصات فنی و نرخ اجناس جهت حصول اطمینان از تطابق با مشخصات اقلام درخواستی

5- تحویل اجناس خریداری­ شده و تنظیم اسناد مربوط به انبار

6- تهیه و تنظیم و تدوین سند هزینه برابر فاکتور و ارسال به امور مالی

7- اقدام جهت رسیدگی به اسناد واخواهی و تحویل مجدد آن به امور مالی

8- ارائه اسناد و دریافت مجدد تنخواه گردان

9-  انجام سایر امور محوله

 

چهارشنبه 10 تیر 1394 - 14:12:40