چهارشنبه 26 مرداد 1401

فراخوان کرسی های آزاد اندیشی

 

 

 

 

فراخوان برگزاری کرسی­ های آزاد اندیشی

برای دریافت فرم درخواست کرسی­ آزاداندیشی اینجا کلیک کنید.

برای دریافت آیین نامه کرسی ­های آزاداندیشی کلیک کنید.