سه شنبه 7 بهمن 1399

پروفایل شخصی - محمد باقر میرزایی حصاریان

تاریخ تولد : 12/3/1353

صندوق پستی :

شماره اتاق :

شماره تلفن دفتر : 33668552

وبگاه شخصی :

رایانامه : mb.mirzaei@plc.ikiu.ac.ir

دانشکده : مرکز آموزش زبان فارسی

گروه آموزشی : آموزش زبان فارسی

درجه علمی : مربی

آمار بازدید : 51056


سوابق مدیریت
ردیف عنوان سمت اجرایی تاریخ شروع تاریخ پایان نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 مدیر گروه آموزش زبان فارسی 1390 1392 ---
2 مدیر اجرایی برگزاری یازدهمین دوره دانش افزایی استادان زبان فارسی 1386 1386 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 معاون آموزشی و پژوهشی مرکز آموزش زبان فارسی 1382 1390 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 مدیر اداری مرکز آموزش زبان فارسی 1381 1382 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---