سه شنبه 7 بهمن 1399

پروفایل شخصی - محمد باقر میرزایی حصاریان

تاریخ تولد : 12/3/1353

صندوق پستی :

شماره اتاق :

شماره تلفن دفتر : 33668552

وبگاه شخصی :

رایانامه : mb.mirzaei@plc.ikiu.ac.ir

دانشکده : مرکز آموزش زبان فارسی

گروه آموزشی : آموزش زبان فارسی

درجه علمی : مربی

آمار بازدید : 51057


زمینه های پژوهشی
ردیف عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 بررسی مشکلات زبانی فارسی زبانان ---
2 بررسی ویژگی های افعال فارسی ---
3 مسایل مربوط به آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان ---
4 آزمون سازی در زمینه ی تعیین سطح مهارت زبانی فارسی آموزان غیر ایرانی و اهل زبان ---