سه شنبه 7 بهمن 1399

پروفایل شخصی - محمد باقر میرزایی حصاریان

تاریخ تولد : 12/3/1353

صندوق پستی :

شماره اتاق :

شماره تلفن دفتر : 33668552

وبگاه شخصی :

رایانامه : mb.mirzaei@plc.ikiu.ac.ir

دانشکده : مرکز آموزش زبان فارسی

گروه آموزشی : آموزش زبان فارسی

درجه علمی : مربی

آمار بازدید : 51050


مقالات چاپ شده در نشریات
ردیف عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 در جستجوی انگارهای آموزشی بر پایه پیچیدگی واژگانی و دستوری در دستور نظام مند نقش گرای هلیدی 1392/02/20 1392/04/25 پژوهش نامه ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان ---
2 یادگیری از طریق نوشتن 1388 1388 انشاء و نویسندگی ---
3 ترکیبات فعلی همراه با«قراردادن/قرار گرفتن» در فارسی 1388 1389 زبان و ادب پارسی ---
4 آموزش و یادگیری زبان فارسی از طریق اینترنت 1385 1385 برگ سبز ---