پنجشنبه 9 بهمن 1399

پروفایل شخصی - محمد باقر میرزایی حصاریان

تاریخ تولد : 12/3/1353

صندوق پستی :

شماره اتاق :

شماره تلفن دفتر : 33668552

وبگاه شخصی :

رایانامه : mb.mirzaei@plc.ikiu.ac.ir

دانشکده : مرکز آموزش زبان فارسی

گروه آموزشی : آموزش زبان فارسی

درجه علمی : مربی

آمار بازدید : 51066


مقالات ارائه شده در کنگره ها
ردیف عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان و طبقه بندی آموزشی افعال 1388 1388 ---
2 از ادبیات فارسی به آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 1387 1387 ششمین مجمع بین المللی استادان زبان و ادبیات فارسی ---
3 جایگاه ادبیات در دوره های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 1386 1386 باید ها و نباید ها در رشته ی زبان و ادبیات فارسی ---
4 آموزش افعال در دوره های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، ضرورت و راهکارها 1387 1387 سمینار آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان ---