پنجشنبه 9 بهمن 1399

پروفایل شخصی - محمد باقر میرزایی حصاریان

تاریخ تولد : 12/3/1353

صندوق پستی :

شماره اتاق :

شماره تلفن دفتر : 33668552

وبگاه شخصی :

رایانامه : mb.mirzaei@plc.ikiu.ac.ir

دانشکده : مرکز آموزش زبان فارسی

گروه آموزشی : آموزش زبان فارسی

درجه علمی : مربی

آمار بازدید : 51064


کتابهای چاپ شده
ردیف عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 خواندن و درک مطلب متون فارسی برای فارسی آموزان (سطح پیشرفته) 1390 1000 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 خواندن و درک مطلب متون فارسی برای فارسی آموزان(سطح میانی) 1390 1000 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---