یکشنبه 7 خرداد 1402

پروفایل شخصی - حسین نمازی فر

تاریخ تولد : 1338

صندوق پستی : 34158-44335

شماره اتاق : 1346

شماره تلفن دفتر : 3786571-3780024

وبگاه شخصی :

رایانامه : h.namazifar@yahoo.com

دانشکده : دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی

گروه آموزشی : فقه و مبانی حقوق اسلامی

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 55877


مدارک و رشته تحصیلی
ردیف عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 کارشناسی فقه ومبانی حقوق اسلامی 1356 1363 دانشگاه تهران ---
2 دکتری فقه ومبانی حقوق اسلامی 1374 1380 دانشگاه تهران ---
3 کارشناسی ارشد فقه ومبانی حقوق اسلامی 1363 1366 دانشگاه تهران ---