یکشنبه 7 خرداد 1402

پروفایل شخصی - حسین نمازی فر

تاریخ تولد : 1338

صندوق پستی : 34158-44335

شماره اتاق : 1346

شماره تلفن دفتر : 3786571-3780024

وبگاه شخصی :

رایانامه : h.namazifar@yahoo.com

دانشکده : دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی

گروه آموزشی : فقه و مبانی حقوق اسلامی

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 55876


دروس دوره تکمیلی
ردیف عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 فقه اتدلالی 3 1378 ت ---
2 فقه استدلالی 1و 2 1386 تا کنون ---
3 فقه تطبیقی 1388 تا کنون ---
4 قواعد قفه مدنی 1 و2 1378 ت ---
5 مباحث اصولی 2 1387 تا کنون ---
6 مباحث اصولی (1) 1386 تا کنون ---
7 متون فقه جزایی 1386 1387 دانشکده علوم اجتماعی -دانشگاه امام خمینی ---