یکشنبه 7 خرداد 1402

پروفایل شخصی - حسین نمازی فر

تاریخ تولد : 1338

صندوق پستی : 34158-44335

شماره اتاق : 1346

شماره تلفن دفتر : 3786571-3780024

وبگاه شخصی :

رایانامه : h.namazifar@yahoo.com

دانشکده : دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی

گروه آموزشی : فقه و مبانی حقوق اسلامی

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 55882


راهنمایی پایان نامه
ردیف عنوان پایان نامه از تاریخ تا تاریخ نام دانشجو - مقطع فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 عوامل موثر در طلاق از منظر فقه با رویکردی به آمار موجود 1388 کارشناسی ارشد ---
2 بررسی نظریات شهید ثانی درباب مهریه بااتکا به کتاب مسالک وتطبیق با قانون مدنی 1387 حکیمه السادات هندی زاده -کارشناسی ارشد ---
3 تبرج وجلوه گری درفقه 1386 حسین رضا قربانی -کارشناسی ارشد ---
4 بررسی تفاوتهای حقوق زن ومرد 1385 محمد رضا فلاحتگر ---
5 بررسی فقهی وحقوقی خسارت معنوی 1387 صفیه لطفی -کارشناسی ارشد ---
6 بررسی نظریات شهید ثانی درباب عده بااتکا به کتاب مسالک وتطبیق با قانون مدنی 1387 معصومه کرمی-کارشناسی ارشد ---
7 بررسی نظریات شهید ثانی درباب طلاق بااتکا به کتاب مسالک 1388 زهرا علیرضایی -کارشناسی ارشد ---
8 بررسی شرط مجهول ورابطه آن با غرر از دیدگاه امام خمینی وشیخ انصاری 1388 ابوالقاسم اسدی -کارشناسی ارشد ---
9 بررسی فقهی وحقوقی تغییر جنسیت 1387 مریم ملحان -کارشناسی ارشد ---
10 رشوه وتطبیق آن با مصادیق مستحدثه 1386 غلامرضا متولی الموتی -کارشناسی ارشد ---
11 بررسی فقهی وحقوقی عدم امکان سازش درمبحث طلاق با تاکید بر رویه قضایی 1388 کبری سلیمانی- کارشناسی ارشد ---
12 حقوق بشر وضرورت احترام به مقدسات از دیدگاه فقه شیعه 1388 افسانه کریمی- کارشناسی ارشد ---
13 قاعده لا ضرر از دیدگاه امام خمینی وآخوند خراسانی وشیخ انصاری 1382 حشمت صادقی -کار شناسی ارشد ---