یکشنبه 7 خرداد 1402

پروفایل شخصی - حسین نمازی فر

تاریخ تولد : 1338

صندوق پستی : 34158-44335

شماره اتاق : 1346

شماره تلفن دفتر : 3786571-3780024

وبگاه شخصی :

رایانامه : h.namazifar@yahoo.com

دانشکده : دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی

گروه آموزشی : فقه و مبانی حقوق اسلامی

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 55873


سوابق مدیریت
ردیف عنوان سمت اجرایی تاریخ شروع تاریخ پایان نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 رییس دانشکده علوم وتحقیقات اسلامی 1386 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 مدیر گروه فقه وحقوق 1384 1386 دانشکده علوم انسانی -دانشگاه امام خمینی ---
3 مدیر گروه الهیات (فلسفه فقه) 1380 1382 دانشکده علوم انسانی -دانشگاه امام خمینی ---
4 مدیر گروه الهیات 1378 1380 دانشکده علوم انسانی -دانشگاه امام خمینی ---
5 مدیر گروه الهیات 1366 1367 دانشکده علوم انسانی -دانشگاه امام حسین(ع) ---
6 مدیر گروه الهیات 1375 1377 دانشکده علوم انسانی -دانشگاه امام خمینی ---